Oslo,
22
November
2017
|
10:00
Europe/Amsterdam

Epson lanserer autonom dual arm-robot

WorkSense W-01 blir tilgjengelig i løpet av vinteren

Epson har kommersialisert en “seeing, sensing, thinking, working” autonome dual-arm robot som vil utvide omfanget av automatisert produksjon. Epson vil rulle ut den nye roboten, kalt WorkSense W-01, i etapper som begynner denne vinteren *.

I de senere år har produsentens behov blitt mer varierte, med etterspørselen etter produkter som svinger kraftig, og en voksende nødvendighet for fleksibelt å ta imot produksjon av små volumer og just-in-time (JIT) produksjon. Industrielle roboter er konvensjonelt installert på et fast sted på en linje for å utføre en gitt oppgave. WorkSense W-01 ble imidlertid utviklet for enkel mobilitet, slik at den kan kjøres fra sted til sted for å utføre montering, transport og andre oppgaver.

WorkSense W-01 vil bli vist på International Robot Exhibition 2017, som vil bli avholdt i Tokyo, Japan, fra 29. november til 2. desember. Vennligst besøk nettstedet for informasjon om Epson-standen: Epson booth at iREX2017.

Se videoen som viser egenskapene til WorkSense W-01:

 

* Kontakt ditt lokale Epson kontor for lansering i din region.