Høvik,
16
Juli
2020
|
10:42
Europe/Amsterdam

Epson-teknologi skal bidra i FNs smartbyprogram

Epson har inngått en avtale som teknologipartner med Ålesund Futurlab - U4SSC IP, som er en del av FNs smartbyprogram.

Ålesund Futurelab er et partnernettverk av aktører fra akademia, offentlig sektor og næringsliv som sammen ønsker å sette fart på bærekraftig utvikling. Fremtidslaben er en del av FNs program for smarte og bærekraftige byer, United for Smart Sustinable Cities (U4SSC).

Ålesund Futurelab ligger i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), der Epson-projektorer allerede spiller en nøkkelrolle i utviklingen av morgendagens maritime næring og smartere løsninger, som virtuelle møterom og utvikling av fremtidens kontrollrom for autonome skip.

Epsons ekspertise og visualiseringsteknologi ved NMK skal nå også utnyttes til annen smartere samfunnsplanlegging, eksempelvis løsninger for kortere responstid for brann- og redning uten behov for ny veiinfrastruktur.

- Vi er stolt av å bli invitert i dette samfunnstransformerende prosjektet. U4SSC skal hjelpe byer og samfunn over hele verden å omgjøre FNs bærekraftmål til tiltak og resultater. I 2020 skal programmet utvikle et solid rammeverk for lokal utvikling og bruk av best tilgjengelig teknologi for smartere løsninger, sier Henning Ohlsson, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Epson Europe.

- Gjennom partnerskapet med U4SSC skal Epson delta i et globalt nettverk der byer deler kunnskap for å finne bærekraftige og smarte løsninger. Epson har forpliktet seg til FNs bærekraftmål, og dette initiativet harmonerer med SDG17 gjennom effektive partnerskap for å levere positiv sosial forandring, legger Ohlsson til.

- Epson er en viktig tilføyelse i programmet og Ålesund Futurelab er svært fornøyd med å få en av verdens største teknologiprodusenter med som IT-partner. Det gir programmet nye perspektiver og enda større bredde. Vi gleder oss til å jobbe med Epson for å utvikle nye teknologiløsninger for smartere byer i fremtiden, sier Marielle Furnes Mannseth, adm. direktør i Ålesund Futurelab.


Om U4SSC
16 FN-organisasjoner står bak utviklingen av et måleverktøy som gjør det mulig å evaluere byer og samfunn i hvert land, i tillegg til hvor man har best forutsetninger for smart og bærekraftig utvikling og verdiskapning. Dette gjelder hver lokasjon separat, men primært sammen med andre partnere på tvers av bransjer og land.

Ålesund første region
100 byer i verden har blitt evaluert med dette verktøyet de siste tre årene. Ålesund kommune var første norske by som ble en del av FN-nettverket. Et team av internasjonale og lokale eksperter har ved hjelp av måleverktøyet samlet data og satt KPI-er for å utvikle smartbyprofil og analysere regionens utnyttelse av teknologi for smarte byer og bærekraft. Analysene omfatter blant annet befolkningens helse og hvor godt helsevesenet fungerer, vanntap, offentlig transport, utendørsaktiviteter, utdanning og mer. Prosjektet har alltid hatt policy om at det ikke er mulig å oppnå bærekraftmål uten tett samarbeid med næringsliv og akademia.

Andre kommuner som analyserer eller har analysert deres KPI-er er Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde og Kristiansund.

Standardtekst

Om Epson
Epson er en global teknologileder dedikert til å koble sammen folk, gjenstander og informasjon med originale, effektive, kompakte og presise teknologier. Med et produktutvalg som omfatter alt fra blekkskrivere og digitale utskriftssystemer til 3LCD-projektorer, klokker og industriroboter, er selskapet fokusert på å drive frem innovasjoner og overgå kundenes forventninger innen blekkteknologi, visuell kommunikasjon, teknologi du kan ha på deg, og robotikk. Epson er stolt av sitt bidrag og pågående innsats for å realisere FNs bærekraftsmål.

Ledet av det Japanbaserte Seiko Epson Corporation genererer det verdensomspennende Epson Group et årlig salg på mer enn JPY 1 billion. global.epson.com

Miljøvisjon 2050
http://eco.epson.com/