twitter share quote
like_disabled
Høvik,
22
Januar
2018
|
10:34
Europe/Amsterdam

Epson trapper opp bedriftssatsingen ytterligere

Ansetter - lanserer utskriftstjenesten Print365 - utvider produktporteføljen

Epson Norge har ansatt Jan Ove Johansson og lansert utskriftstjenesten Print365, samtidig som produktutvalget stadig utvides. Satsingen er del av en omfattende europeisk vekstplan for å få flere virksomheter over fra laser- til blekkskrivere.

Epson gjennomfører nå en vekstplan i Europa der det investeres rundt 500 millioner i blant annet flere ansatte, nye kontorer og forsterket satsing på blekkskriverseriene WorkForce Pro og WorkForce Pro RIPS.

Betydelig markedsmulighet
I fjor gjennomførte Epson en undersøkelse blant norske virksomheter med 10-250 ansatte. Den viste at virksomhetene i snitt har 6,1 skrivere og at laserskrivere dominerer. Det representerer en betydelig miljøutfordring fordi blekkskrivere har de siste årene fått ny teknologi som gir mange fordeler versus laserskrivere. Epsons WorkForce Pro og WorkForce Pro RIPS har 80 prosent lavere strømforbruk og 50 prosent lavere kostnader per side enn konkurrerende laserskrivere. RIPS-teknologien er et utskiftbart blekkpakkesystem med kapasitet på opptil hele 75 000 utskrifter.

- Laserutskrift er fortsatt mest utbredt i næringslivet, men med få muligheter for videre utvikling er skriverne forbigått av blekkskriverteknologien. Overgang fra laser til blekk et positivt utslag på virksomheters miljøregnskap og bunnlinje, sier Tor Arne Moe, National Sales Manager i Epson Norge.

Han viser til en beregning hvor det fremkommer at hvis alle virksomheter i Europa byttet til blekkskrivere, ville energibesparelsen vært nok til å drive 507 000 husstander. Det ville også gitt en besparelse på minst 221 000 tonn avfall og reduksjon av CO2 tilsvarende volumet som absorberes av omtrent 27 millioner trær på et år.

Jan Ove Johansson skal jobbe spesielt med Epsons nye Print365-konsept. En abonnementsbasert utskriftsløsning med forskjellige pakker tilpasset små og mellomstore bedrifters ulike utskriftsbehov og -volumer.

 

Nyansatt med lang bransjeerfaring
Som et ledd i blekkskriversatsingen er Jan Ove Johansson ansatt som Business Account Manager. Han har over 20 års erfaring fra ulike IT-virksomheter og –distributører. Johansson har blant annet vært produktansvarlig for skrivere i Tech Data og Brother og kommer fra stillingen som Key Account Manager i Sennheiser. Han er utdannet ved Kjøpmannsinstituttets høyskole og Næringsakademiet og tar for tiden tilleggsutdanning i LEAN-transformasjon ved Høyskolen i Fredrikstad.

Lanserer utskriftstjenesten Print365
Jan Ove Johansson skal jobbe spesielt med Epsons nye Print365-konsept. Dette er en abonnementsbasert utskriftsløsning med forskjellige pakker tilpasset små og mellomstore bedrifters ulike utskriftsbehov og -volumer. Alle pakkene inneholder en WorkForce-skriver (eller skrivere) og inkluderer vedlikehold på stedet, portal for utskriftsadministrasjon og automatisk levering av rekvisita.

Alle Print 365-pakkene har en fast, lav månedspris, men bedriftene faktureres kvartalsvis av fleksibilitetshensyn.

- Dermed kan man overføre månedlige utskriftsvolumer i et kalenderkvartal. Og hvis en bedrift overskrider utskriftsvolumet i et kvartal, kan ekstra sider kjøpes til en lav pris. Print365 er en satsing vi har stor tro på og som vil gjøre det enda enklere for virksomheter å velge fremtidsrettet blekkteknologi. I praksis trenger bedriftene kun å legge papir i skriveren, sier Tor Arne Moe.

Utskriften står fjellstøtt
Trodde du forresten at papirets tid på kontoret er forbi som følge av digitaliseringen i samfunnet? I den samme undersøkelsen oppga hele 86 prosent av de kontoransatte i Norge at et "papirløst kontor er urealistisk". Og ikke bare anser de utskrifter som viktige, men skriveren brukes også mye gjennom arbeidsdagen. Norske kontoransatte oppga at de i snitt skriver ut 15 dokumenter per dag, tilsvarende 25 sider.