twitter share quote
like_disabled
Høvik,
31
Juli
2018
|
08:13
Europe/Amsterdam

Epsons blekktankskrivere har passert 30 mill. solgte enheter

Epsons kumulative globale salg av høykapasitetsskrivere med etterfyllbare blekktanker har nådd 30 millioner enheter.

Epson lanserte skriverne i Indonesia i oktober 2010, og ved utgangen av regnskapsåret 2017, som sluttet i mars 2018, hadde skriverne blitt introdusert i rundt 150 land og regioner. Epson har helt siden introduksjonen opprettholdt markedslederposisjonen* grunnet sterk merkevarekjennskap og stor produktbredde.

Selskapet vil fortsette å akselerere skiftet fra tradisjonelle blekkpatronmodeller til høykapasitetsskrivere med blekktanker. I både etablerte og fremvoksende markeder skal Epson også fortsette å oppfordre virksomheter til å bytte fra laserskrivere til høykapasitets blekkskrivere. Det skal blant annet lanseres enda flere brukervennlige modeller med betydelige miljø- og kostnadsfordeler sammenlignet med laserskrivere.

Gjennom disse tiltakene har Epson mål om å selge 9,5 millioner skrivere med etterfyllbare blekktanker i regnskapsåret 2018, en økning på 20 prosent sammenlignet med fiskalåret 2017. Dette anslås å utgjøre 55 prosent av Epsons totale blekkskriversalg.

- Skrivere med etterfyllbare blekktanker er miljøvennlige, kostnadseffektive og mer brukervennlige enn laserskrivere og skrivere med tradisjonelle blekkpatroner. Produktgruppen er et stort satsingsområde for oss, sier Tor Arne Moe i Epson Norge.

*The number of global high-capacity ink tank products sold from 2010 to 2017. This is based on IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q1