08
November
2016
|
09:50
Europe/Amsterdam

Sats grønt – bytt nå

Av Tor Arne Moe, National Sales Manager i Epson Norge

Å få flere virksomheter til å velge blekkskrivere fremfor laserskrivere vil gi store miljøgevinster. Epson lanserer derfor initiativet "Make the switch".

Myndigheter, virksomheter og enkeltmennesker må samarbeide for å klare overgangen til en bærekraftig økonomi. Epson ønsker å gjøre mer og har et uttalt mål om dobbelt ansvar; redusere vår egen bransjes miljøavtrykk og øke kundenes konkurransekraft.

Et eksempel på dette er våre blekkskrivere, som har fått en rekke fordeler de siste årene sammenlignet med laserskrivere som følge av innovativ og energisparende teknologi. Men fremdeles er laserskrivere fortsatt utbredt i bedriftsmarkedet; kun én av fire solgte kontorskrivere i 2014 var en blekkskriver.

Store miljøgevinster
Det hersker altså en feilaktig oppfatning om at laserskrivere har fordeler sammenlignet blekkskrivere, men blekk er fremtidens utskriftsteknologi: Mindre CO2-utslipp og miljøskadelig avfall, lavere støynivå og økt produktivitet sammenlignet med laserskrivere.

Og blekkskriverne gir ikke bare marginale miljøgevinster. Hvis alle bedrifter i Europa byttet til Epson-blekkskrivere, ville energiinnsparingen faktisk være nok til å drive om lag 507 000 husstander. Skriverne bruker nemlig opptil 96 prosent mindre strøm enn laserskrivere. Den samme overgangen vil også gi en besparelse på minst 221 000 tonn avfall og reduksjon av CO2 som tilsvarer volumet som absorberes av omtrent 27 millioner trær på et år. I tillegg avgir ikke blekkskrivere ozonutslipp, fordi de ikke avgir varme.

Make the switch
De neste to årene skal vi derfor investere nærmere 500 millioner kroner bare i Europa for å få flere virksomheter over fra laser- til blekkskrivere. Vi satser også kraftig på forskning og utvikling av bærekraftige produkter. I 2016 investerer Epson om lag 57 mrd. JPY på forskning og innovasjon, en økning på 5,5 prosent mot i fjor, og tilsvarende 1,48 mill. USD per dag.

Vi satser tungt på bærekraftige produkter fordi det gir betydelige resultater. Det er våre blekkskriverserier WorkForce Pro og WorkForce Pro RIPS eksempler på. Disse har blant annet 80 prosent lavere strømforbruk og 50 prosent lavere kostnader per side enn konkurrerende laserskrivere. RIPS-teknologien er et utskiftbart blekkpakkesystem med kapasitet på opptil 75 000 utskrifter. Dermed går det lang tid mellom hver gang bedriftene må skifte blekk.

Ikke la det gå lang tid før du skifter ut laserskriveren. Det bidrar til å oppnå miljømål og styrket konkurransekraft. Les mer om "Make the switch"-initiativet her.