twitter share quote
like_disabled
Høvik,
26
Mars
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Teknologi gir stadig flere muligheter for dem som vil drive uavhengig, men likevel samarbeide med andre

Selvstendig arbeid vil snart være den beste ferdigheten å ha på CV-en

Tilkoblingsmulighetene endrer måten vi lever på. Det endrer også måten vi arbeider på. Fremtidige generasjoner vil derfor bli eksperter på å arbeide isolert, men samtidig være dyktige på samarbeid gjennom hovedsakelig virtuelle midler. Denne trenden kommer til å skape en grunnleggende endring av jobblandskapet for et stort antall europeiske arbeidstakere. Etter hvert som teknologien fortsetter å gjøre fremskritt, vil klasserom og styrerom bli stadig mer teknologibasert, ifølge nylig forskning utført av Epson. Epson intervjuet 17 ledende eksperter og gjennomførte en undersøkelse blant over 7000 europeiske arbeidstakere.

Undervisning for fremtiden

Slik utviklingen går, vil utdanningen domineres av kreativt samarbeid i kombinasjon med metalæring. Ifølge 70 prosent av undersøkelsesdeltakerne vil ikke lærerne fungere bare som kunnskapsformidlere, men ha en langt viktigere rolle som veiledere for elevene i læringsprosessen. 64 prosent av deltakerne var enige i at bruken av informasjons- og analyseferdigheter vil ha fokus i morgendagens utdanningssystem. Denne utviklingen er imidlertid ikke uten fallgruver. 69 prosent av de spurte frykter at det generelle kunnskapsnivået vil synke hvis teknologi blir den eneste portalen til informasjon. På samme måte er 67 prosent enige i at akkumulasjon av kunnskap ikke lenger vil være utdanningens mål, siden alle typer informasjon alltid vil være lett tilgjengelig.

Virtuelt samarbeid

Ifølge 74 prosent av deltakerne har teknologi potensial til å revolusjonere både utdanning og arbeidsmåter, men ingen virtuelle programmer vil noen gang erstatte fysiske møter når det gjelder relasjonsbygging. Men dette synspunktet kan endres av fremtidige teknologier, for eksempel holografisk projeksjon. I forbindelse med den virtuelle utviklingen mener bare 30 prosent av deltakerne at den fysiske arbeidsplassen vil forbedre kontakten mellom ansatte. Imidlertid finnes det fremdeles et utfyllende forhold mellom tilkoblede og frakoblede verktøy, og 71 prosent av deltakerne er enige i at blandet læring ville gjøre utdanningen mer dynamisk og lærerne mer effektive.

En verden av globalt arbeid

Ny teknologi vil legge bedre til rette for samarbeid mellom lokale og globale arbeidere, men tilstrekkelig opplæring og støtte for ansatte som skal bruke den nye teknologien, er avgjørende. I henhold til 71 prosent av deltakerne vil fremtidige møterom bli helt virtuelle, med medarbeidere rundt om i verden som bruker AR og holografiske projektorer til å delta i arbeidsgrupper i sanntid. Det er imidlertid en mangel i folks forståelse for hvordan de best skal bruke disse teknologiene. Når fremtidige generasjoner får et bedre grep om teknologien, må dagens ansatte nødvendigvis skaffe seg ferdigheter på områder de tidligere ikke mestret.

Utvikle en vilje til å lære

For at ansatte skal tilegne seg nye ferdigheter, er det nødvendig med vilje og entusiasme. 65 prosent av deltakerne sier at de er villige til å ta opplæringen som kreves for å gå inn i en ny rolle hvis stillingene deres er truet, og organisasjoner bør utnytte denne læringsviljen for å få mest mulig ut av teknologien. Utdanning for fremtidens arbeidsplasser krever en rekke nye ferdigheter. Myke kjerneferdigheter som fantasi, forståelse, medfølelse og relasjonsbygging vil danne grunnlaget for disse ferdighetene. Disse kjerneferdighetene må fremheves, og ansatte må engasjeres, for å skape vekst – slik kan alle bransjer forberede seg til en teknologisk transformasjon.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her.