20
August
2015
|
10:54
Europe/Amsterdam

Skap et bedre læringsmiljø

Sammendrag
Bidrar teknologi til et mer inkluderende og effektivt læringsmiljø? Vi mener det – finn ut hvorfor.

Av: Hans Dummer, Head of VI Business Unit

Skolehverdagen for barn i Europa i dag er ganske annerledes enn den vi husker – med støvete krittavler og ransler fulle av bøker. Teknologien har forandret undervisningssituasjonen, men hvordan påvirker dette skolegangen til barna våre?

Barnas hverdag er full av distraherende elementer
Lærere forteller meg at det blir stadig mer utfordrende å holde klassen interessert, og jeg tror de fleste foreldre har forståelse for hvor vanskelig dette kan være til tider. Om vi nå ser bort fra enkelte av de strengere metodene vi ble utsatt for, er det samarbeidsbasert, interaktiv og aktiv læring lærere satser på i dag for å oppnå produktivitet og konsentrasjon hos elevene.

Dagens barn lever i den mest intense og stimulerende perioden av menneskets historie. Informasjon, teknologi og umiddelbare valgmuligheter er helt integrert i hverdagen deres via smarttelefoner, bærbare PC-er og nå i økende grad teknologi du kan ha på deg. Det å gå tilbake til bøker og tradisjonell undervisning er vanskelig for dem, og det er viktig at lærere, og vi som foreldre, forstår dette og kan tilpasse oss behovene deres. I mange deler av Europa er vi heldigvis i stand til det.

Slik har teknologi blitt en del av undervisningen
Teknologi spiller en mye større rolle av undervisningen enn den gjorde før. Mange skoler bruker interaktive projektorer i stedet for vanlige krittavler eller tusjtavler. Slike projektorer legger til rette for interaktiv undervisning. Oppgaver i matematikk, rettskrivning, naturfag og andre fag kan projiseres på flater som elevene så kan samhandle med i sanntid, på samme måte som med berøringsskjermer.

Fagbokforlag har også kastet seg på denne trenden ved å utarbeide materiell og interaktive spill som lærerne kan bruke som et supplement til undervisningen. De kan nå bygge disse engasjerende verktøyene direkte inn i undervisningsplanen ganske enkelt ved å koble seg til internett via en nettskytilkoblet projektor.

Læringen er mer inkluderende
Det er imidlertid viktig å huske at, trass i de fargerike elementene, interaktive mulighetene og teknologiske løsningene, så handler ikke dette om underholdning, men om undervisning.Vi har alle vår måte som vi lærer best på, enten det skjer visuelt, logisk, verbalt, fysisk eller ved lytting (for å nevne noe). En av fordelene ved å bruke teknologi i undervisningen er at mange nye undervisningsplattformer er utviklet slik at de inkluderer alle disse måtene å lære på. Det er derfor ikke rart at enkelte akademikere har sammenlignet den tradisjonelle undervisningsmodellen med industrielt husdyrhold.

Etter min mening bidrar teknologi til å skape et mer inkluderende og effektivt læringsmiljø. Samarbeidsbasert læring stimulerer elevene til å løse problemer i fellesskap og dele kunnskap. Ikke bare utvikler de bedre samarbeidsevne, men det fører også til dyperegående samlæring og forståelse. Den samarbeidsbaserte læreformen, som er en integrert del i den moderne skolen, gjør elevene mer fleksible. Ved hjelp av teknologi får de tilgang til informasjon, og de inspireres til å prøve ut teoriene sine for å se om de er på rett spor. Og hele tiden utvikler de tankemønstre som danner det praktiske grunnlaget som trengs når de en gang skal ut i arbeidslivet.

Klikk her hvis du vil ha her mer informasjon om våre løsninger for læring. På Epsons nettside for utdanning finner du alle produktene våre, tilbud og ressurser for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.