twitter share quote
like_disabled
Høvik,
06
Juli
2018
|
12:09
Europe/Amsterdam

Smart produksjon med innovative robothender

Epsons autonome roboter med to armer hjelper europeiske selskaper med å få smartere samlebåndsproduksjon

 

Vi i Epson har gitt oss selv utfordringen med å bruke kjerneteknologiene våre til å skape endring på fire hovedområder. Ett av disse er produksjonssektoren. Denne utfordringen er en effektiv motgift mot å hvile på laurbærene som ledende global leverandør av SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) – i stedet fokuserer vi på å overgå kundenes forventninger. Nå utvikler vi avansert robotikk som ser ut til å revolusjonere produksjonsprosessen.

En ny kontekst for europeiske og globale produsenter

Selv om vi har hatt mekanisk produksjon lenge, er produksjonsmengden og -kvaliteten fortsatt avhengig av mennesker. Det er i ferd med å endre seg. Vi har begynt å se mangelen på menneskelige ressurser som skyldes nedgangen i barnefødsler i avanserte økonomier, og økende inntekter i nye økonomier. De høye ressurs-, strøm- og ansettelseskostnadene i Europa gjør det nødvendig å levere produkter av svært høy kvalitet på en ressurseffektiv måte for å holde seg konkurransedyktig på i det globale markedet. Smart produksjon som bygger på nyskapende IKT som automatisert robotikk, RFID og digitale innovasjoner som dataregistrering, skyløsninger og analyse av Big Data, gjør det mulig å holde hodet over vannet. I tillegg blir produkter stadig mer avansert og komplekse. Produksjonen av mange produkter, for eksempel bærbare enheter og teknologi man kan ha på seg, krever en presisjon og nøyaktighet som overgår menneskelige evner.

Autonome roboter med to armer som "lytter, ser og tenker"

Epson bryter ny mark ved å utvikle autonome roboter med to armer som ser, sanser, tenker og deretter arbeider. Vanlig roboter må installeres av spesialister på produksjonslinjene. De som velger Epsons autonome roboter med to armer, trenger derimot bare gi robotene instruksjoner om delene eller de andre objektene som skal håndteres, samt arbeidsscenarioene. Hvis roboten med to autonome armer instrueres om å skru to deler sammen, vil den først ta et tredimensjonalt bilde av de enkelte objektene med kameraer som er installert i hode og armer. Den vil "se" figuren mye på samme måten som en person vil. Deretter griper den delene med effektorer som kan brukes til flere formål, og som i likhet med menneskehender, føler den seg frem til hvor mye kraft som skal brukes. Ved hjelp av informasjon fra kameraer og sensorer vil roboten så "tenke" seg frem til de beste bevegelsene som kreves for å fullføre arbeidet. Og som en person kan roboten også bruke vanlige serieproduserte verktøy. Epson bidrar til en fremtid der autonome roboter med to armer vil være kostnadseffektive å bruke i produksjonen av små opplag og på andre utfordrende områder. Mer selvhjulpne roboter eliminerer produsentens behov for å automatisere driften gjennom dyrt eksternt utstyr eller kompliserte programmer. I stedet kan roboter raskt og enkelt brukes til ulike produkter og prosesser.

Bygge på erfaring

Vi i Epson prøver alltid å bygge videre på våre sterkeste sider og vår ekspertise for å sikre at produktene vi lanserer på markedet er de beste i klassen. Den autonome roboten med to armer ble utviklet både ved hjelp av vår tekniske og produksjonsmessige erfaring, og vi er svært fornøyd med resultatet. Én av Epsons tre proprietære kjerneteknologier er plassert i hjertet av dette produktet – nemlig QMEMs-sensorteknologien som har bidratt til Epsons unike posisjon i en rekke B2B-komponentmarkeder. Disse ekstremt responsive trykksensorene fungerer som menneskelige sanseorganer, slik at robotene automatisk kan endre kraften de bruker under behandlingen av objekter. Dette gjør dem enda mer allsidige. Samtidig er Epson naturligvis også en ledende global produsent av utskrifts- og projektorteknologier, med salgs- og servicelokaler i 53 land. For å betjene behovet for produktene våre har Epson mange ansatte i produksjonsanlegg over hele verden, og når vi har bestemt oss for å sette i gang produksjonen av en robot, kan vi dra veksler på mange millioner – for ikke å si milliarder – av timer med menneskelig erfaring (og roboterfaring!). Denne erfaringen har vi brukt til å utvikle produksjonspakkeløsninger som omfatter roboter, perifer sensorteknologi, systemer for robotsyn, profesjonelle råd og mye mer.

Veien videre

Epson ser store muligheter innen både smartproduksjon og Tingenes Internett (IoT). Vi ønsker å fri mennesker fra lavkvalifisert arbeid og la dem bruke tiden mer kreativt og produktivt. Epsons endelige mål er derfor å levere robotteknologiløsninger for å automatisere hele produksjonsprosessen fra råmaterialer til levering. På andre forretningsområder har vi allerede identifisert raskt voksende robotmarkeder innen elektronikk, bilproduksjon og medisin. De krever mindre, smartere og teknisk avanserte produkter – ideelt for Epsons kompakte, lette og skinnende presisjonsroboter. Og selvsagt skal vi ikke glemme hjemmeroboter – men det får vi ta for oss grundigere en annen gang ... Her finner du mer informasjon: klikk her.