Høvik,
09
September
2015
|
08:09
Europe/Amsterdam

Tingenes internett: Hva betyr det for deg og virksomheten din?

Sammendrag

Finn ut hvorfor vi mener tingenes internett vil spille en stadig større rolle hos bedrifter.

Det er en utbredt oppfattelse at personen bak begrepet «tingenes internett» (eng. Internet of Things – IoT) er Kevin Ashton. Ashton er ekspert på digital innovasjon og utviklet tanken om at neste versjon av internett ville handle om data som skapes av ting, ikke av mennesker.

I 1999 ble Ashton sitert i nettbaserte Radio Frequency Identification Journal på følgende utsagn: «Hvis vi hadde hatt datamaskiner som visste alt det var å vite om ting – som kunne bruke dataene de samlet inn, uten hjelp fra oss – ville vi kunne sporet og telt alt og kraftig redusert avfall, tap og kostnader. Vi ville visst når ting måtte skiftes ut, repareres eller trekkes tilbake, og om de var ferske eller gått ut på dato.»

Det er nok riktig å si at de fleste av oss ser på det å «være tilkoblet» som noe som skjer via enheter som nettbrett eller smarttelefoner. Fremtidsvisjonen til tingenes internett er en verden der hva som helst kan være tilkoblet hva som helst annet. Men det går lenger enn som så: Når tingenes internett blir en realitet, vil våre dagligdagse «ting» bli mer verdifulle.

Med tingenes internett blir det mulig å analysere en stadig økende mengde statistikk, noe som kan revolusjonere målrettet markedsføring av produkter og tjenester. Ta for eksempel Googles oppkjøp av Nest Labs, som er et selskap som produserer intelligente enheter, blant annet termostater og røykvarslere. Produktene fra Nest lærer av hvordan de brukes, og programmerer seg selv basert på det de har lært. Deres viktigste egenskap er etter manges mening evnen til å samle inn store mengder atferdsdata, og jo mer de samler inn, desto mer verdifulle blir enhetene for Nest. Enhetene gir innsyn i forbrukernes atferdsmønster og er derfor nyttige verktøy til å forutse fremtidige produktbehov.

Å forestille seg morgendagen i dag

Hvis du tar en titt rundt deg, virker plutselig ikke dette futuristiske scenarioet med utbredt tilkobling og kommunikasjon så fjernt som det høres ut. Vi både ser og føler det gjennom enhetene, nettskyinfrastrukturene og analyseverktøyene vi bruker hver dag. Verden er allerede tilkoblet.

For bedrifter kan det å bli en del av tingenes internett virke som et uoverkommelig prosjekt. Hvis du prøver å se for deg hver enkelt enhet og sensor som er tilgjengelig, og dermed finne ut hvordan de KUNNE vært brukt i bedriften, er dette feil måte å gjøre det på. Du må i stedet avgrense området til dataene som bedriftene faktisk trenger. Husk også på at hvordan bedriften tar beslutninger, vil påvirke hvilke data du trenger, og hvordan du kommer i gang med tingenes internett.

Tingenes internett baserer seg på sensorteknologi. Denne teknologien forbinder den analoge og digitale verdenen. Epson har lang erfaring med sensorer (vi fremstiller dem, syntetiserer kvartskrystallene de inneholder, og utvikler produkter som bruker dem), og vi er øyenvitner til hvilket enormt tempo teknologien utvikler seg i. I fremtiden vil det være veldig få enheter som ikke kan overvåke seg selv med integrerte sensorer.

Gjennom denne foreningen av teknologi gjør dagens tingenes internett det mulig med hele skriverparker som kan overvåke seg selv og gi melding om blekknivåer og vedlikeholdsbehov, og projektorer som kan varsle en sentralisert driftsgruppe om at lampenes levetid går mot slutten og må skiftes ut. Tingenes internett i morgen kommer til å bygge på disse egenskapene og gjøre det mulig å sende disse dataene tilbake til bedriftene du kjøpte utstyret hos. Disse bedriftene får dermed muligheten til å levere produkter og yte en service som er spesielt tilpasset dine behov.

Scenarioene ovenfor viser bare hva som allerede er mulig med tingenes internett. Se for deg mulighetene som ennå ikke er realisert, så vil du se at morgendagen er like om hjørnet.