17
November
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Utskriftens verdi

Sammendrag
Verdien av papireksemplarer og hvorfor de fremdeles er nyttige for lesing og lagring av informasjon.

Er papir blitt utrydningstruet på grunn av digital teknologi? Andrew Semple undersøker saken.

Vi har brukt papir i en eller annen form i flere tusen år. Er papir nå blitt utrydningstruet på grunn den raske utviklingen av digital teknologi? Det korte svaret er at det er lite sannsynlig.

Det er sant at pendlertogene pleide å være fulle av reisende som var godt fordypet i dagens avis. I disse dager leser nok flesteparten nyheter på en smarttelefon eller et nettbrett. Men det er likevel tilfelle at trykte dokumenter fremdeles spiller en viktig rolle i en rekke miljøer i arbeidslivet, inkludert advokatkontorer, bedrifter og ulike kontorer, og i utdanningssektoren.

Det trykte dokumentets skjulte styrke

Papirdokumenter spiller en spesielt viktig rolle der det er behov for å tilegne seg informasjon og kunne ta håndfaste notater. En undersøkelse blant norske skolelever i 2013 viste at det å lese trykt tekst var på visse områder mer gunstig for leseforståelsen sammenlignet med å lese tekst på en dataskjerm. Undersøkelsen, som ble gjennomført av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, ble gjort blant 72 tiendeklassinger. Disse ble delt inn i to grupper, der begge fikk i oppgave å lese en skjønnlitterær tekst og en sakprosatekst. Den ene gruppen skulle lese tekstene på en dataskjerm og den andre på papir.

Det undersøkelsen kom frem til, var at elevene som hadde lest tekstene på en dataskjerm, hadde forstått mindre enn dem som hadde lest samme tekst på papir. Dette gjaldt begge teksttypene. Universitetet utførte også en undersøkelse i fjor, der de sammenlignet personer som leser e-bøker, og personer som leser papirbøker. Nok en gang var konklusjonen den at de som hadde lest teksten på papir, var i bedre stand til å huske hendelser i en skjønnlitterær tekst, særlig rekkefølgen på hendelsene. Dette viser at trykte tekster har en egenskap som kanskje tidligere har blitt oversett.

En interessant trend?

Selv om både nettbrett og GPS har blitt populære, er det likevel mange som foretrekker å skrive ut kart og reiseruter, matoppskrifter og e-postbekreftelser for hendelser og leveranser. Mange bedrifter tilbyr nå elektroniske fakturaer eller kontoutskrifter og fremhever dette som et «grønt» alternativ. Det er imidlertid gjort lite forskning der miljøpåvirkningen fra å produsere bærekraftig papir sammenlignes med den langsiktige miljøpåvirkningen fra elektronikk, kassert utstyr og energien som kreves for å bruke utstyret. Ifølge en studie utgitt av konsulentbyrået Forrester Research Inc. i 2013 ville faktisk mer enn halvparten av kundene til selskaper i USA foretrukket papirutskrifter hvis de kunne velge.

Det er ikke svart/hvitt

Det er ingen hemmelighet at Epson har interesse av at trykte dokumenter blir benyttet, og vi mener det er svært usannsynlig at denne situasjonen kommer til å endre seg i nærmeste fremtid. Som allerede nevnt liker mange å skrive ut dokumenter vi bruker i hverdagen, for eksempel for å korrekturlese tekst eller gå gjennom formelle kontrakter. Men vi er også stolte av å utvikle banebrytende nye teknologiske løsninger og produkter. Enkelte av disse fremmer endringer i hvordan skoler og virksomheter fungerer. Disse løsningene omfatter interaktive projektorer som legger til rette for bedre samarbeid både under styremøter og i klasserommet, skannere og medfølgende programvare som er ideell for digitalisering og arkivering av filer, og til og med briller for utvidet virkelighet, som endrer måten informasjon og omgivelsene samhandler.

I og med at mange fremdeles ser nytteverdien av utskrifter i en svært digitalisert verden, har Epson fortsatt å utvikle produkter som leverer energieffektive snarutskrifter med høy kvalitet. Disse produktene omfatter Epsons nye EcoTank-serie, som er et brukervennlig og prisgunstig skriveralternativ til hjemmebruk, og WorkForce Pro RIPS-serien med bedriftsskrivere, som har en rekke fordeler når det gjelder utskrifter på kontoret.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om Epsons utvalg av WorkForce utskriftsløsninger.