Warszawa,
03
listopada
2017
|
16:37
Europe/Amsterdam

O czym myśli Europa — jak technologia wpływa na miejsca pracy

Optymistyczny pogląd na korzyści wynikające z powstających technologii dla miejsc pracy w Europie nie powinny nas skłaniać do popadania w samozadowolenie

 

Wyobraźmy sobie przyszłość, w której produkcja masowa odbywa się na zasadzie lokalnego druku, społeczeństwa wykorzystują we własnym domu zaawansowane technologie do zapobiegania chorobom, a wirtualne spotkania odbywają się z wykorzystaniem hologramów, więc oddaleni od siebie pracownicy współpracują ze sobą w miejscu pracy. Taka przyszłość jest bliżej, niż mogłoby nam się wydawać. Ta wizja pracy w przyszłości nie pozostaje jedynie w sferze wyobrażeń, lecz jest powstającą rzeczywistością, co pokazały ostatnie badania firmy Epson dotyczące wyobrażeń europejskich pracowników i menadżerów firm na temat przyszłych miejsc pracy. Ponad połowa (57 procent) europejskich pracowników przemysłowych (włączając w to pracowników służby zdrowia, edukacji, handlu detalicznego i sektora wytwórczego) uważa, że modele przemysłowe i organizacyjne zostaną radykalnie zmienione przez technologię, a 6 procent wyraża przekonanie, że ich zawód zniknie w ciągu 10 lat. Czy zatem przyszłość jawi się w czarnych barwach?

Pozytywne spojrzenie na zmiany

Z prognoz na temat tego, jak mogą zmieniać się przyszłe miejsca pracy, przedstawianych przez 17 ekspertów branżowych wynika, że zmiany powodowane przez technologię będą radykalne – jednak mimo to, aż 64 procent europejskich pracowników wyraziło pozytywną opinię na temat tych przewidywań. Jednak sam optymizm nie wystarczy. Pozytywna transformacja w przemyśle będzie wymagać zaangażowania przedsiębiorstw we wprowadzanie zmian. Badanie pokazało, że tylko 14 procent pracowników uważa, że ich firma doskonale monitoruje postęp technologiczny, a jedynie 28 procent uważa, że ich przedsiębiorstwo jest szczególnie dobre, jeśli idzie o wprowadzanie nowej technologii. Odpowiadając na to wyzwanie, biznes powinien być świadomy istotnych obaw wśród pracowników. Ponad 75 procent badanych uważa, że technologie spowodują mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. Te liczby różnią się bardzo w poszczególnych krajach. Największe obawy wyjazywali ankietowani z Hiszpani, z których aż 8 na 10 przewiduje zmniejszenie zatrudnienia. Z kolei niemieccy pracownicy byli najmniej pesymistyczni, tylko 67 procent ma takie obawy. Hiszpania ma obecnie największą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej1 a Niemcy z kolei drugą najmniejszą, jest więc prawdopodobne, że ten obraz mógł odbić się na ich opinii.

Optymizm, a branża

Różnice odpowiedzi z uwzględnieniem branż ankietowanych ujawniły równie interesujący trend. Nieoczekiwanie najwięcej optymizmu mają zatrudnieni w przemyśle wytwórczym - 75 procent pracowników spodziewa się przesunięcia w kierunku modelu bardziej zlokalizowanej produkcji, a 55 procent oczekuje, że poziom zatrudnienia nie zmieni się lub wzrośnie. Biorąc pod uwagę oczekiwany znaczny wpływ druku 3D na produkcję, zaskakuje tak pozytywna ocena pracowników. Natomiast w sektorze edukacji respondenci byli mniej optymistyczni. Pomimo wyrażania pewnych obaw co do zwiększającego się wpływu metod technologicznych​ w edukacji na zdolność przyswajania wiedzy, wyrażane też były obawy na temat czynników, które mogłyby ograniczać ich wprowadzanie. Największe zagrożenia dla edukacji przyszłych generacji​ pracownicy oświaty dostrzegali w finansowaniu, szkoleniu nauczycieli i przestarzałej technologii. W istocie 61 procent pracowników oświaty uważa, że nauczyciele nie mają umiejętności potrzebnych do wykorzystywania technologii w procesie uczenia, co będzie niezbędne w najbliższej dekadzie. Temu tematowi poświęcimy jeszcze uwagę w dalszych rozważaniach naszego cyklu. Czego uczą nas głosy europejskich pracowników? Tego, że choć budzi wiele zastrzeżeń, zmiana ta nastąpi, a uczestnictwo w niej pozwoli być dobrej myśli, co do transformacji, którą przyniesie. Ważnym pytaniem jest, czy przedsiębiorstwa potrafią wykorzystać jej pozytywne skutki, a także, kto weźmie na siebie odpowiedzialność, aby tak się stało?

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport dostepny do pobrania.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics