Amsterdam,
18
oktober
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Op welke manieren kan technologie de industrie veranderen?

De vierde industriële revolutie zal gevolgen hebben die veel verder gaan dan fabricage en vereist grote aanpassingen van regelgevende instanties, onderwijsinstellingen, investeerders en werknemers

De veranderende industrie

Een revolutie in de technologie zal zorgen voor een grote transformatie voor de industrie als geheel. De veranderingen zullen sterk verschillen per sector. Deze verschillen komen duidelijk naar voren uit recent onderzoek van Epson naar de werkplek van 2025 en daarna. We ondervroegen 17 toonaangevende denkers naar op technologie gebaseerde trends in de Europese industrie. Vervolgens voerden we een enquête uit onder 7000 Europese bedrijfsmanagers en werknemers, om inzicht te krijgen in hun bewustzijn van en meningen over deze trends, evenals hun verwachtingen van het effect op hen persoonlijk. Wanneer we het over een industriële revolutie hebben, roept dat beelden op van baanbrekende machines die innovatie teweegbrengen in de industrie. Dat geldt ook voor de verwachtingen van de nieuwe (vierde industriële) revolutie. Europese werknemers noemden in groten getale de automobielsector en industriële productiesector als gebieden waarop ze de grootste impact verwachten. Maar voor een revolutie is meer nodig dan enkel machines.

 

Wijzigende regelgeving

Deze revolutie verschilt met eerdere revoluties vanwege de bredere context waarin de veranderingen zullen plaatsvinden. Voor de moderne Europese industrie als geheel geldt een onderlinge verbondenheid via regelgeving, en juist die regels zullen een grote impact hebben op de transformatie van morgen. Uit ons onderzoek komt naar voren dat 73 procent van Europese werknemers van mening is dat nieuwe technologieën zullen leiden tot meer regels en wetten op het gebied van aansprakelijkheid en toepassingen. En juist hier zou de moderne revolutie sterk kunnen verschillen van die uit het verleden, omdat sectoren als de gezondheidszorg zich moeten aanpassen aan regels met veel grotere gevolgen. En hier kunnen overheidsinstanties eveneens de grootste voor sectoren specifieke impact op technologie hebben.

 

Transformatie per sector

De uiteenlopende impact van technologie op verschillende sectoren vormt een kernonderdeel van het onderzoek van Epson. We hebben onderzoek gedaan naar de vijf belangrijke sectoren: gezondheidszorg, retail, productie, het onderwijs en het bedrijfsleven in het algemeen. Het is overduidelijk dat deze sectoren voor een gelijke uitdaging qua effectieve implementatie staan, ondanks de grote voordelen die technologie biedt. Uit ons onderzoek naar de retailsector bleek dat consumenten een grote invloed zullen hebben op de manier waarop producten worden gekocht en gemaakt, met 3D-printing als voorbeeld van lokale, op maat gemaakte productie. Big data en wearable technologie zullen de overstap naar een wereld waarbij retailers niet langer zelf goederen leveren verder vergemakkelijken. In plaats hiervan bieden ze consumenten een licentie om af te drukken - thuis of vanaf een andere locatie.

In de productiesector zal deze verschuiving in koopgedrag een grote invloed hebben op de manier waarop goederen wereldwijd worden gemaakt. In deze sector heerst een frisse, optimistische kijk op de toekomst, ondanks dat men erkent dat het traditionele productiemodel volledig op de schop zal gaan.

In de gezondheidszorg zorgt de rol van data voor een democratisering van persoonlijke zorgverlening. Hierdoor krijgen patiënten de kans thuis zelf een diagnose te stellen en preventieve zorg toe te dienen op een manier die we momenteel niet voor mogelijk kunnen houden. Maar zoals eerder opgemerkt kan de regelgeving een grote invloed hebben op het succes hiervan.

 

Aanpassingen in alle sectoren

De onmiddellijke invloed per sector kan verschillen, maar ze hebben allen de behoefte gemeen om positieve aanpassingen te doen. Een rapport van de EU over de toekomst van werk uit 20161 benadrukt de blijvende aard van deze verandering, maar ook de cruciale behoefte aan een regelgevende omgeving die er inzicht in biedt en zich hieraan aanpast, samen met een educatief kader dat zorgt voor vaardigheden voor de toekomst.

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat werknemers in het onderwijs optimistisch naar de toekomst kijken voor wat betreft de impact van technologie op hun sector. Financiering en training voor docenten en passende implementatie kunnen echter obstakels voor succes vormen. We verwachten dat de industrie zich in de komende tien jaar en daarna zal blijven aanpassen en veranderen als gevolg van de voortdurende technologische vernieuwingen. Een cruciale onderneming voor Europa is dan ook de creatie van een educatief systeem dat het personeel van de toekomst voorbereidt op en ondersteunt bij levenslang leren en voortdurende aanpassingen.

 

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en is als download van dit bericht te vinden.

- einde -

 

http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2