Warszawa,
20
czerwca
2017
|
12:02
Europe/Amsterdam

Nauka z Epson - interaktywna frajda w kolorze!

Priorytetem Szkoły SOKRATES jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju w oparciu o kadrę pedagogiczną, metodologię nauczania oraz wykorzystanie nowych technologii i opartych na nich skutecznych pomocy naukowych. W tej ostatniej roli doskonale sprawdzają się projektory interaktywne od Epson.

Przemyślany wybór

W miarę rozwoju szkoły pojawiła się konieczność wyposażenia kolejnych sal lekcyjnych w interaktywne urządzenia do nauki. Technologia ta przez kilka wcześniejszych lat sprawdzała się w Sokratesie w postaci zestawów składających się z projektora i tablicy interaktywnej, Projektory interaktywne Epson, łącząc w sobie funkcjonalności obu urządzeń, zapewniają identyczny poziom wsparcie przy atrakcyjnej cenie i większej niezawodności.

Przed zakupem urządzeń dyrekcja szkoły Sokrates uważnie przestudiowała dostępną ofertę projektorów multimedialnych. O wyborze sprzętu Epson zdecydował stosunek ceny do oferowanych funkcjonalności oraz parametrów. Dodatkowo nie bez znaczenia była rekomendacja sprawdzonego, wieloletniego partnera – dostawcy zaplecza IT – firmy Merkator.

W dwóch etapach doszło do zakupu i instalacji najpierw dwóch projektorów Epson EB-1430Wi, a następnie – po kilku miesiącach - pojedynczego EB-595WI. Zostały umieszczone w klasach, tak by wyświetlany przez nie obraz, będący równocześnie obszarem pracy nauczyciela i uczniów znajdował się centralnie, w zasięgu wzroku dzieci.

Korzyści nie do przecenienia

Z punktu widzenia szefostwa szkoły wykorzystanie sprzętu Epson zapewnia dwie główne korzyści: zwiększenie efektywności nauki oraz oszczędności.

Ogromny interaktywny ekran pozwala szybciej i skuteczniej przekaże się wiedzę w formie uczestnictwa w zabawach czy rozwiązywaniu ćwiczeń na nim wyświetlanych. Co więcej rezultaty pracy na ekranie w dowolnym momencie można zapisać do pliku w celu ich zapisania, wydruku czy przesłania mailem, co pozwala np. na ich wykorzystanie w kolejnych lekcjach .Wysoka jasność obrazu (dzięki wysokiemu natężeniu światła barwnego - CLO) z projektorów Epson pozwala na korzystanie z nich także podczas dnia, bez zaciemniania pomieszczeń, a to z kolei gwarantuje lepsze wykorzystanie czasu (i mniej zamieszania) przy rozpoczęciu lekcji oraz brak konieczności inwestycji w dodatkowe rolety czy zasłony.

Dzięki połączeniu w jednym urządzeniu funkcji projektora i tablicy wybór sprzętu Epson pozwolił na uzyskanie istotnych oszczędności finansowych, które mogły zostać przeznaczone na inne potrzebne wydatki.

Z punktu widzenia szefostwa szkoły wykorzystanie sprzętu Epson zapewnia dwie główne korzyści: zwiększenie efektywności nauki oraz oszczędności.

Ogromny interaktywny ekran pozwala szybciej i skuteczniej przekaże się wiedzę w formie uczestnictwa w zabawach czy rozwiązywaniu ćwiczeń na nim wyświetlanych. Co więcej rezultaty pracy na ekranie w dowolnym momencie można zapisać do pliku w celu ich zapisania, wydruku czy przesłania mailem, co pozwala np. na ich wykorzystanie w kolejnych lekcjach .Wysoka jasność obrazu (dzięki wysokiemu natężeniu światła barwnego - CLO) z projektorów Epson pozwala na korzystanie z nich także podczas dnia, bez zaciemniania pomieszczeń, a to z kolei gwarantuje lepsze wykorzystanie czasu (i mniej zamieszania) przy rozpoczęciu lekcji oraz brak konieczności inwestycji w dodatkowe rolety czy zasłony.

Dzięki połączeniu w jednym urządzeniu funkcji projektora i tablicy wybór sprzętu Epson pozwolił na uzyskanie istotnych oszczędności finansowych, które mogły zostać przeznaczone na inne potrzebne wydatki.

Głosem Klienta

"W edukacji dzieci urodzonych po cyfrowej rewolucji nie sprawdzą się metody nauczania znane z XX wieku, Zamiast zdawać się jedynie na podręczniki i zeszyty ćwiczeń szybciej i skuteczniej przekazujemy wiedzę w formie uczestnictwa w zabawach czy rozwiązywaniu ćwiczeń wyświetlanych w kolorze na ogromnym interaktywnym ekranie, takim jak z projektorów Epson EB-1430Wi, czy EB-595WI. Co więcej rezultaty pracy na ekranie w dowolnym momencie można zapisać do pliku w celu ich zapisania, wydruku czy przesłania mailem. Wysoka jasność obrazu (dzięki wysokiemu natężeniu światła barwnego - CLO) z projektorów Epson pozwala nam na korzystanie z nich także podczas dnia, bez zaciemniania pomieszczeń, a to z kolei gwarantuje mniej zamieszania przy rozpoczęciu lekcji oraz brak konieczności w dodatkowe rolety czy zasłony." - Joanna Kulon, Prokurent