27
November
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

Proizvodnja 2025: več delovnih mest, več ustvarjalnosti, večja rast

Evropska delovna sila napoveduje pozitivne učinke četrte industrijske revolucije.

 

Živimo v svetu inovacij. To je svet napredne proizvodnje, kjer bodo 3D-tiskalniki, razširjena resničnost, umetna inteligenca in napredna robotika verjetno glavne lastnosti tovarne prihodnosti. Kot vedno, ko so na obzorju velike spremembe, so poročali o zaskrbljenosti javnosti. V naši raziskavi na primer 57 odstotkov evropske delovne sile meni, da bo v naslednjem desetletju tehnologija ovirala njihove panoge. Kljub tej številki v naslovu nadaljnji rezultati kažejo veliko bolj pozitiven odnos do predvidenih prednosti četrte industrijske revolucije, kot bi ga številni pričakovali. Torej kakšna je napoved evropske delovne sile za prihodnost proizvodnje? Da bi to ugotovili, se je Epson pogovoril s 17 vodilnimi misleci, da bi pridobil podroben vpogled v verjetne tehnološke vplive na proizvodni sektor, njihove napovedi pa je nato preizkusil pri več kot 7000 vodjih podjetij in zaposlenih.

Proizvodnja postaja lokalna

Porast 3D-tiskanja pomeni vedno večjo možnost lokalne proizvodnje izdelkov kot odziv na zahteve po povečanem prilagajanju. Anketirani strokovnjaki, skupaj s 74 odstotki vodstva v Evropi, menijo, da bodo hitre globalne spremembe v proizvodnji pospešile rast lokalnih gospodarstev in zaposlovanja. Ti napovedujejo, da pametnejše, povezane lokalne tovarne ne bodo samo pomagale zmanjšati energijske intenzivnosti življenjskega cikla naših izdelkov, ampak bodo proizvajale tudi izjemno prilagodljive izdelke, ki hitro pridejo na trg. Poleg tega kar 65 odstotkov delovne sile meni, da se bo posledično izboljšala tudi kakovost blaga.

Delavci prihodnosti se prilagajajo

Kot pri prejšnjih proizvodnih revolucijah, se z največ negotovosti sooča 52 milijonov1 evropskih delavcev, zaposlenih v industriji. Zaradi načina delovanja delovne sile ni nobenega dvoma, da bo prišlo do velikih motenj, čeprav večina ljudi napoveduje, da bodo še vedno imeli pomembno vlogo v proizvodnji. Tako na primer 60 odstotkov delovne sile meni, da roboti ne bodo mogli nadomestiti človeške zmožnosti prilagajanja, ustvarjalnosti in odzivanja, zaradi česar bodo ljudje še vedno igrali pomembno vlogo. Profesor Alain Bernard meni, da bodo ljudje vedno bolj usposabljali robote in jih učili, pojavili pa se bodo sodelovalni roboti (roboti, zasnovani za sodelovanje z ljudmi) za pomoč pri bolj zahtevnih opravilih. 70 odstotkov vprašanih se je strinjalo, da bodo roboti prevzeli bolj zahtevna opravila, za katere bi ljudje potrebovali več časa, da bi jih obvladali. Pravzaprav se 69 odstotkov delovne sile strinja, da bodo roboti postali ključni del naše proizvodne infrastrukture. Največji izziv bo po mnenju 55 odstotkov vprašanih predstavljal poskus skladnosti s spreminjajočim se zakonodajnim okoljem ob integraciji robotov v proizvodnjo in infrastrukturo.

Tehnologija širi proizvodnjo

Robotika ni edina revolucionarna tehnologija. Po strokovnem mnenju profesorja Bernarda in profesorja Darwina Caldwella bo razširjena resničnost (AR) prav tako imela pomembno vlogo.  Razširjena resničnost bo zagotovila vpogled v podatke v realnem času ter obveščala delavce o zahtevnih proizvodnih postopkih in jim dajala navodila. Čeprav strokovnjaki napovedujejo, da bo ta tehnologija zagotovila pametnejše in učinkovitejše delo delavcev, ti ostajajo negotovi. Samo 56 odstotkov jih meni, da je razširjena resničnost primerna za njihovo panogo. Razvoj izdelkov je posebno področje, saj 43 odstotkov vprašanih meni, da bo razširjena resničnost najbolj vplivala prav na to področje.

Večja učinkovitost

Inovacije motijo prihodnost proizvodnje, a kljub temu so mnenja še vedo pozitivna. 83 odstotkov vprašanih meni, da bo tehnologija izboljšala učinkovitost organizacije. To pomeni bolj učinkovito, produktivno, točno, analitično in ustvarjalno proizvodnjo v prihodnosti. V proizvodnji se odvija revolucija. Pred obličjem takšne radikalne spremembe je razumljivo, da so nekateri še vedno previdni. Pri sprejemanju prihodnosti se je morda najbolje učiti iz preteklih izkušenj. Pretekle industrijske revolucije so prinesle velike spremembe. Dejanski rezultati so koristili revoluciji v proizvodnji, veliki globalni rasti in boljšem življenjskem standardu. Zagotovo je še dovolj prostora za pozitivno mnenje o tem.

Želite izvedeti več?

Celotno poročilo z vsemi informacijami lahko prenesete tukaj

1 https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe