20
Iulie
2020
|
18:07
Europe/Bucharest

Запознайте се с Алина Силвестру, Маркетинг специалист, Epson Румъния и България

  1. Колко време работите в Epson и каква позиция заемате?

Присъединих се към екипа на Epson Румъния през 2008 г. Към настоящия момент заемам позицията на маркетинг специалист за Epson Румъния и България.

  1. Какво най-много ви харесва в Epson?

Харесвам хората, с които работя, марката и продуктите, с чието промотиране се занимавам. Както в румънския екип, към който принадлежа, така и в регионалния екип, атмосферата е спокойна, но продуктивна, ориентирана към стратегията и резултатите. Моите колеги са много различни по отношение на личността и произхода си и това ни прави перфектна комбинация, която ни помага да се развиваме, споделяйки всеки свой собствен опит и визия. Прекарваме времето си в много разговори, много смях и много упорит труд.

  1. Защо избрахте да бъдете служител в Epson?

Epson е японска компания, ориентирана към изследователската дейност и мисля, че идеално съчетава иновациите със социалната и човешката страна на тази култура. В допълнение, тя е стабилна компания, която полага специални грижи за служителите и техните нужди.

  1. За кои продукти на Epson отговаряте и как мислите, че те променят живота на хората или компаниите?

Отговарям за всички продукти от портфолиото на Epson, които се предлагат на румънския и българския пазар. В създаването на всички продукти на Epson са засегнати два основни фактора: човекът и околната среда. Epson се гордее с приноса, който прави за общностите, в които работи, и непрекъснатите усилия за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

  1. Кажете ни нещо за себе си, което не можем да видим във вашето CV.

Обичам литературата и пиша поезия и проза, която все още е на етап „литература за чекмеджето“.