twitter share quote
like_disabled
04
Martie
2021
|
11:25
Europe/Bucharest

Свързването с другите и сътрудничеството са от съществено значение

За много от нас работата от дома или онлайн училище вече е норма, вече не е новост. Адаптацията беше бърза за някои, по-трудна за други. Несъмнено това има своите предимства. Като голяма полза, усещана от повечето от нас, е по-добрият баланс между свободното време и времето, прекарано в работа.

От друга страна, ако не се управлява внимателно, работата от вкъщи може да стане трудна и може да се превърне в трудно контролируема празнина. С течение на времето е необходимо внимателно да се претеглят предимствата и недостатъците на новите модели на работа, както и технологиите, които избираме да използваме в ежедневните дейности.

От първа ръка видяхме как са напреднали решенията за справяне с предизвикателствата на социалното дистанциране. Лично мен много ме интересуваше как правилната технология може да свърже хората истински, дори и да не са физически в едно и също пространство.

До април 2020 г. повече от 1,2 милиарда деца вече се обучават от дома си и около 63% от работната сила се премества в новата система за работа от дома (sistem work from home)[1] – като една четвърт от тях заявяват, че се чувстват по-малко фокусирани върху това, което включва тяхната роля[2]. През този период използването на технологии се увеличи значително - главно за улесняване на живота у дома, непрекъсната връзка с приятели или семейство и за да се даде възможност за развитие на онлайн образованието.[3].

Поддържане на връзка и взаимодействие

Всички ние се нуждаем от взаимодействие и връзка с другите, за да бъдем продуктивни. Това е демонстрирано от безпрецедентното увеличаване на използването на онлайн платформи по време на карантинния период. Въпреки това, на нивото на тяхното използване в бизнеса или в образователния процес, решенията изискват повече внимание.

Технологиите за съвместна работа, като нашите дисплейни решения, предоставят на организациите ефективен начин за свързване на служителите, с предимството на интерактивните възможности за сътрудничество, позволявайки на колегите да споделят множество екрани и източници на данни и да добавят и редактират документи в реално време. Такива процеси водят до по-голямо чувство за принос и принадлежност, съществени фактори, когато се опитвате да поддържате мотивацията на екипа.

A тези, които успяха да поддържат връзка, работата от вкъщи имаше своите предимства. 51% казват, че са забелязали подобрение в баланса между работа и личният живот, 47% казват, че чувстват, че имат повече време за себе си[4]. Ето защо не е изненадващо, че ако им се даде възможност в бъдеще, 67% казват, че биха искали да поддържат определено ниво на работа от разстояние. Това ще изисква внимателен преглед на плановете за възстановяване и процесите и технологиите, които трябва да бъдат внедрени, за да се осигурят най-добрите условия за двата свята - подкрепяща работна сила, която да може да работи отдалечено (поне част от времето) и решения за поддържане служителите мотивирани и свързани.

Възможности за образование

В образованието си сътрудничихме с безброй училища, за да дадем възможност както на дистанционни, така и на хибридни модели на обучение, използвайки съвместни интерактивни дисплеи, както и пространства за документи. Както в бизнес сферата, нашите дисплейни решения позволиха на учителите да се свързват с ученици, както в класната стая, така и извън нея. А за ученици, които присъстват в клас, но трябва да пазят дистанция от връстниците си, възможността да увеличат размера на изображението (благодарение на видеопроекторите на Epson, които могат да прожектират изображения с диагонал до 4 метра, във формат Full HD) означава, че определено съдържание е достъпно за всички в класната стая, дори и за тези, които са далеч от екрана.

Камерите за документи също са предоставили идеално решение за споделяне в реално време на 3D обекти, което дава възможност на големи групи хора, както вътре, така и извън помещението, да имат подробен оглед на един обект, без да се приближават и без да докосват съответния обект.

Въздействието на 2020 г. доведе до очакваните над 342 млрд. долара да бъдат изразходвани за създаване на технологията за образователната среда до 2025 г. на глобално ниво[5]. Това е възможност за образование, но също така и огромна отговорност за вземащите решения, чиято мисия е да намерят и инсталират най-добрите решения.

Експертите прогнозират от известно време прехода към хибридни модели на обучение и сега няма и малко съмнение, че тази конфигурация ще остане норма в по-голяма или по-малка степен, така че трябва да внедрим подходящите процеси и платформи.

Решения сега за по-свързано бъдеще

Повечето хора са съгласни, че технологията никога не може да замени човешкото взаимодействие, но може да помогне. В перспектива много училища виждат ползата от поддържането на хибридни форми на работа и учене, докато компаниите виждат възможността да работят дистанционно и възможността да наемат най-добрите кандидати за работа, независимо от местоположението им.

Чрез избора на правилните решения уроците могат да останат приобщаващи, съвместни и запомнящи се, а срещите по-продуктивни и въздействащи, независимо къде се намират учениците, клиентите или колегите. И за мнозина, които са оценили възможността да работят от вкъщи (дори и да не смятат, че тази опция е ефективна през цялото време), технологията е инструмент за поддържане на тази реалност като успех.

[1]https://www.weforum.org/agenda/2020/01/technology-education-edtech-play-learning/ și https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/

[2]Проучване на Epson, проведено на европейско ниво върху 1303 респонденти през лятото на 2020 г.

[3]Проучване на Epson, проведено на европейско ниво върху 1303 респонденти през лятото на 2020 г.

[4]Проучване на Epson, проведено на европейско ниво върху 1303 респонденти през лятото на 2020 г.

[5]https://www.weforum.org/agenda/2020/01/technology-education-edtech-play-learning/ и https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/