twitter share quote
like_disabled
16
Martie
2021
|
14:09
Europe/Bucharest

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI – INSTAGRAM GIVEAWAY ”CINEMA LA TINE ACASĂ”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI – INSTAGRAM GIVEAWAY ”CINEMA LA TINE ACASĂ”

 1. ORGANIZATORUL
  1.  Organizatorul campaniei promotionale GIVEAWAY “Cinema la tine acasă” denumita in ceea ce urmeaza „Campania”, pentru promovarea si publicitatea marcii Epson Europe B.V, cu sediul Romania Office, AFI TECH PARK 1, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29A, Etaj 4, Sector 5, 050881 Bucuresti, denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”.
  2. Participantii in Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament denumit in continuare “Regulamentul”.
  3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul https://epson.presspage.com/ro-ro/
  4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul https://epson.presspage.com/ro-ro/  cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.
  6. Campania promoțională se deruleaza prin intermediul imputernicițului însărcinat cu prelucrare datelor cu caracter personal ale participanților:

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, Nr. 23-25, corp B, etaj 4, sectorul 1, denumita in continuare „Agentia”, care se va ocupa de colectarea si centralizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor, validarea castigatorilor si livrarea premiilor.

 1. DESPRE PARTICIPARE
  1. Se pot inscrie in vederea participarii in Campanie doar persoanele fizice avand resedinta in Romania, utilizatori ai rețelei de socializare Instagram, având varsta de 18 ani implinita pana la data de 16 martie 2021 (inclusiv) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
  2. Nu pot participa in Campanie urmatoarele categorii de persoane: Persoanele care nu respecta art. 2.1, angajatii Organizatorului si rudele de gradul I ale acestuia (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora; angajatii companiilor implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea concursului, rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 2.2.
 1. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
  1. Campania va incepe la data de 16.03.2021, ora 15:00:00, ora Romaniei și va dura până pe 23.03.2021, ora 23:59:59, ora Romaniei.
  2. Campania se desfasoara in Romania, in mediul on-line, exclusiv pe pagina de Instagram @epson_romania https://www.instagram.com/epson_romania/ , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 1. MODALITATEA DE INSCRIERE IN CAMPANIE
  1. Pentru a putea intra in Campanie, participantii trebuie sa aiba drept de participare conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament si sa detina un cont valabil, public si personal de utilizator Instagram. Participantii, utilizatori unici, se pot inscrie in Campanie oricand, in intervalul desfasurarii Campaniei mentionat in cadrul art. 3.1. al prezentului Regulament.
  2. Participantii trebuie sa acceseze postarea publica care anunta Campania pe pagina https://www.instagram.com/epson_romania/ si sa raspunda la cerinta Campaniei, postand un comentariu de tip text (cu etichetare) prin care sa raspunda la intrebarea „Cu cine ti-e dor sa mergi la un film si sa imparti popocornul?
  1. Pentru a se inscrie in cadrul campaniei si a intra in tragerea la sorti pentru premiile oferite in cadrul acesteia, participantii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

• Follow pagina de Instagram @epson_romania (https://www.instagram.com/epson_romania/).

• Răspunde printr-un comentariu la întrebarea: “ Cu cine ti-e dor sa mergi la un film si sa imparti popocornul?

• Rămâi cu ochii pe pagina noastră pentru a afla dacă esti unul din cei trei câstigători

  1. Comentariul trebuie postat exclusiv in sectiunea de comentarii a postarii de Campanie, conform art. 4.2de mai sus, in perioada desfasurarii campaniei, asa cum este definita la art. 3.1 din prezentul Regulament.
  2. Un participant unic, identificat prin intermediul contului de Instagram cu care s-a inscris in cadrul Campaniei, are dreptul la o singura inscriere in cadrul Campaniei.

In cazul in care sunt identificate 2 sau mai multe inscrieri efectuate de catre un singur participant unic, in cadrul tragerii la sorti va fi luata in considerare doar prima dintre acestea, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica.

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR CAMPANIEI

5.1. La finalul Campaniei, vor fi desemnati 3 castigatori ai campaniei “ Cinema la tine acasă”. Desemnarea castigatorilor se va face prin alegere aleatorie, cu ajutorul unui software digital, de catre Agentie.

5.2. Daca unul sau mai multi castigatori extrasi vor fi declarati neeligibili pe baza criteriilor de participare mentionate la 4.3 si 5.5 sau daca nu respecta conditiile de participare mentionate in cadrul art.2.2 a prezentului Regulament, se va realiza o noua extragere pentru desemnarea altor castigatori, urmandu-se aceeasi procedura de validare si anuntare. Dacă se parcurge procedura de 3 ori şi nu se finalizează corect validarea, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

5.3. Castigatorii vor fi desemnati si anuntati in data de 29 martie 2021. Castigatorii desemnati vor fi publicati si anuntati, cu tag (eticheta) intr-un comentariu la postarea prin care se anunta Campania pe pagina https://www.instagram.com/epson_romania/ si printr-o postare de tip story cu tag (eticheta), publicata pe pagina https://www.instagram.com/epson_romania/.

5.4. Castigatorii anuntati vor transmite Organizatorului intr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/epson_romania/ datele de contact (nume, prenume, varsta, numar de telefon, adresa de livrare). Termenul pus la dispozitia persoanelor declarate castigatoare pentru trimiterea mesajului este de 1 zi (24 de ore) de la anuntarea lor pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/epson_romania/, conform art. 5.4, in caz contrar reluandu-se procedura de desemnare a castigatorilor conform mentiunilor din cadrul art.5.2.

 5.5. Pentru a fi acceptat in Campanie, continutul comentariului postat de catre un participant trebuie sa respecte urmatoarele criterii:

• se adresează numai persoanelor majore (evitați o comunicare adresată minorilor ori care conține elemente ce pot face referire la minori sau la femei însărcinate) • este decent, lipsit de vulgaritate, fără injurii sau care calomniază, hărțuiește sau poate fi amenințător la adresa altor persoane (inclusiv publicarea, postarea, distribuirea sau diseminarea oricărei informații/ imagini defăimătoare, obscene sau indecente) • nu reflectă caracter religios, politic ori privind aspecte în general controversate pentru societate sau care instigă la încălcarea legii sau au un sens xenofob, rasist sau discriminatoriu • asociază consumul de alcool cu comportamente si activitati antisociale sau ilegale • nu încurajează/insinuează/sugereză consumul abuziv/iresponsabil de alcool, acte de violență, jignitoare sau defăimătoare sau acțiuni de orice fel care pot pune în pericol o persoană sau un animal • nu au caracter publicitar • prezintă consum de alcool la volan, în timp ce sunt operate mașinării grele sau în timp ce desfășoară alt gen de activitate care poate pune în pericol viața sau sănătatea unei persoane, în cazul în care este asociată cu consumul de alcool • prezintă consumul de alcool ca avantaj sau condiția a succesului în diverse medii (ex. succes în diverse cercuri sociale) • includ datele personale ale altei persoane, fără acordul acesteia (ex. poză) sau orice date de identificare și/ sau contact (ex. CNP, adresa de domiciliu, adresa email).

Ne rezervăm dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat care nu îndeplinește cerințele de mai sus, sau care nu este adecvat.

5.6. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

5.7. Premiile vor fi expediate prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, pe baza unui process verbal de predare-primire

premiu, la adresa indicata de catre castigatori in cadrul mesajului privat transmis catre pagina de Instagram.

5.8. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 1. PREMIILE CAMPANIEI
  1. In acesta Campanie vor fi oferite 3 premii.

Cele 3 premii oferite in cadrul campaniei se compun din:

- încărcător wireless Epson;

- mașină de făcut popcorn;

- sticlă de apă reutilizabilă;

Valoarea unitara a unui premiu format din 1 x incarcator wireless, 1 x masina popcorn, 1 x sticla reutilizabila este de aproximativ 250 RON.

Valoarea totala a premiilor este de 750 RON.

  1. Niciun premiu nu poate fi inlocuit cu o contravaloare in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu va putea face obiectului unei instrainari.
  2. Castigatorii vor intra in posesia premiilor dupa terminarea Campaniei, in decurs de cel mult 45 zile lucratoare.
  3. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.
 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
  1. Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
  2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.
 1. TAXE SI IMPOZITE
 1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
 2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet etc).

9. LIMITAREA RASPUNDERII

 1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
 2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
 3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Inscrierile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • Inscrierile care nu sunt efectuate de pe un cont de Instagram public si personal;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile online efectuate fara respectarea conditiilor mentionate in cadrul prezentului Regulament;
 • Eventualele dispute legate de contul de Instagram utilizat la inscrierea in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care contul de Instagram de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiului cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 1. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 2. Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.
 3. Organizatorul Campaniei va acorda premiile numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.
 4. Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate/distribuite de Participanti, iar Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru acest fapt.

10. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 1. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

11. CONTESTATII SI LITIGII

 1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa de e-mail: emma.ionescu@graffitipr.ro in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta
 2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si castigatori) vor fi prelucrate de catre:

Epson Europe B.V, cu sediul Romania Office, AFI TECH PARK 1, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29A, Etaj 4, Sector 5, 050881 Bucuresti denumita “Operator”

prin intermediul:

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, Nr. 23-25, corp B, etaj 4, sectorul 1, denumita in continuare „Imputernicit”, care se va ocupa de colectarea si centralizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor, validarea castigatorilor si livrarea premiilor.

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

adresa: Palatul Universul, Str. Actor Ion Brezoianu nr. 23-25 Corp B, București, email: emma.ionescu@graffitipr.ro

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal de la participanti:

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta, in plus, urmatoarele categorii de date cu caracter personal de la castigatori:

 • nume
 • prenume
 • numar de telefon
 • varsta
 • adresa livrare premii

Varsta va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor indeplineste cerinta privind limita de varsta, conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie. Adresa de livrare si numarul de telefon vor fi colectate in vederea expedierii premiului prin serviciul de curierat.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin inermediul Imputernicitului, in vederea:

 1. Organizarii si desfasurarii campaniei
 2. Desemnarii si validarii castigatorilor
 3. Atribuirii premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei si a obligatiilor legale care revin in sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului – Graffiti Public Relations S.R.L

In plus datele pot fi dezvaluite si societatii de curierat sau autoritatilor in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor, castigatori si necastigatori, vor fi stocate de catre Operator si Imputernicit timp de 3 luni de de la incheierea Campaniei si nu vor fi utilizate in niciun alt scop decat cele pentru care au fost colectate, pana la momentul distrugerii acestora.

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de Agentie timp de 30 de zile lucratoare de la incheierea Promotiei.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Palatul Universul, Str. Actor Ion Brezoianu nr. 23-25 Corp B, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail ioana.ciobanu@graffitipr.ro

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace ca in cazul Regulamentului.

10. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Organizatorul

Graffiti Public Relations