06
November
2017
|
07:00
Europe/Bratislava

Nové technológie si razia cestu do lekárskej a zdravotnej starostlivosti

Máme technológie, ktoré môžu zdravotníctvo posunúť na novú úroveň. Budú ale mať zdravotníci dosť času na to, aby sa revolučným zmenám prispôsobili?

Technológie menia náš svet, o tom niet pochýb. Máloktorý odbor však vďaka ním prežíva taký rozkvet ako zdravotníctvo. Pokročilá robotika, monitorovanie pacientov na diaľku a 3D tlač ponúkajú revolučné možnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale ako zosúladiť technologickú transformáciu v odvetví, ktoré je založené na základoch spojených s prácou s ľuďmi?

Spoločnosť Epson v rámci svojeho výskumu zameraného na pracoviská budúcnosti oslovila európskych zamestnancov a expertov, aby si urobila predstavu o tom, ako nové technológie ovplyvnia vývoj zdravotníctva. Dr. Tobias Gantner, futurista v oblasti zdravotníctva tvrdí, že technológia prinesie výrazný vplyv na ľudskú interakciu v zdravotnej starostlivosti. Verí však, že bude jej doplnkom a podporujúcim prvkom. Technológia poskytne podporné systémy pre lekárov a umožní im zorganizovať si čas a viac sa venovať pacientom.

Tlač zdravej budúcnosti

72 % európskych odborníkov v zdravotnej starostlivosti, ktorí sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Epson súhlasí, že 3D tlač, ako aj organická a bio-tlač, skrátia čas čakania na operácie a ďalších 70 % uviedlo, že tieto technológie zvýšia úspech operácií a liečby. Ďalším príspevkom tohto posunu môže byť tlač prispôsobených liekov na predpis, ktorá môže podľa 64 % opýtaných dramaticky zlepšiť výsledky liečby. Pokročilá tlač ponúka paradigmatický posun v zdravotnej starostlivosti, ktorý už dnes prináša výsledky. Celkovo 63 % opýtaných si myslí, že 3D tlač predstavuje revolúciu v zdravotnej starostlivosti od vytvárania nových orgánov po zákazkové lieky ako riešenie logistických výziev. A táto zmena nie je vzdialená. 48 % respondentov súhlasí, že organická a bio-tlač prinesú revolučné zmeny už v najbližšom desaťročí.

Rozšírená zdravotná starostlivosť

Rozšírená realita ponúka ďalšie možnosti premeny budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Predstavte si chirurgov s maskami, ktoré im dodávajú dôležité údaje v reálnom čase o pacientoch a ich telách zobrazujú presné mapy kardiovaskulárneho systému. Prvé verzie takýchto technológií sa už používajú na dnešných klinikách. Náš výskum odhalil, že 50 % opýtaných si myslí, že rozšírená realita bude revolučnou zmenou v chirurgii a 45 % súhlasí, že táto rozšírená realita prinesie revolúciu aj do prípravy chirurgov. V budúcnosti si budú môcť študenti medicíny prezrieť podrobné rozšírené anatomické údaje a preskúmať telá z rozličných uhlov pohľadu, čo prispeje k zníženiu finančných a časových investícií. Technológia bude mať ohromný vplyv na vzdelávanie a spoluprácu v zdravotnej starostlivosti. Reálne 76 % opýtaných súhlasí, že umožní lepšie zdieľanie znalostí vďaka vzdialenému prístupu a virtuálnej spolupráci a 72 % verí, že lepší prístup k údajom pacientov zlepší zdravotnú starostlivosť.

Pozitívna zdravotná starostlivosť

Technológia je pripravená revolučne zmeniť zdravotnú starostlivosť a podľa nášho výskumu sú odborníci v medicíne pripravení ju prijať. Prinesie väčšiu účinnosť, vyššiu presnosť a lepšie zdieľanie údajov a jednoznačne povedie k lepším výsledkom pre pacientov. Pokročilá robotika je tiež pripravená ponúknuť zlomové možnosti, čo preskúmame v ďalších článkoch. Možno sa zdá, že všetko je príliš krásne na to, aby to bola pravda. Existuje totiž jedna prekážka, ktorá vás v zdravotníctve neprekvapí – časový tlak. Nové technológie budú vyžadovať, aby sa toto odvetvie adaptovalo a s ním aj pracovníci v zdravotnej starostlivosti, a pritom 70 % opýtaných uviedlo obavy týkajúce sa času potrebného na získanie nových zručností. Aj keď môže technológia priniesť revolučné zmeny do zdravotnej starostlivosti, bude mať zdravotníctvo čas realizovať túto revolúciu?

Chcete zistiť viac?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete tu.