01
November
2017
|
09:00
Europe/Bratislava

Ako technológia zmení podnikanie?

Európski pracovníci nemajú jasno v tom, aký bude mať technológia vplyv na podnikanie, a chcú, aby ich spoločnosti začali pripravovať na prichádzajúce zmeny

Technológia prináša revolúciu do toho, ako pracujeme. Ako pri akejkoľvek inej revolúcii, môže to, ako je vnímaná tými, na ktorých vplýva, určovať jej postup. Spoločnosť Epson práve ukončila výskum, ktorý zisťoval, aký vplyv technológie na podnikanie očakávajú európski pracovníci.

Aby sme to zistili, uskutočnili sme interview so 17 globálnymi odborníkmi a predstavili sme ich predpovede a hypotézy 7 000 vedúcim predstaviteľom a zamestnancom európskych spoločností, aby sme porozumeli, ako sú vnímané transformatívne technologické trendy. Je jasné, že sa nachádzame v bode zmeny. Väčšina opýtaných očakáva, že technológia bude počas nasledujúcich 10 rokov v ich odvetví revolučná. V rámci dvoch extrémov je osem percent presvedčených, že bude úplne revolučná, a len dve percentá neočakávajú žiaden vplyv. Ale ak sa mení podnikanie, ako európski pracovníci očakávajú, že sa táto zmena prejaví?

Zmena náhľadov a zmena odvetví

Rozličné technológie budú mať na odvetvia rôzny vplyv. Tak to ukazujú jednotlivé náhľady zdôraznené v našom výskume. Najvyššie zo všetkých skúmaných technológií sa umiestnila nositeľná technológia (vrátane 3D tlače, umelej inteligencie, robotiky a ďalších). Nositeľnú technológiu pozitívne vníma 65 percent európskych pracovníkov, pričom organickú tlač a bio-tlač s „kobotikou“ (kolaboratívnu robotiku) vníma pozitívne 58 a 57 percent opýtaných. Tento rozdiel možno vysvetliť prístupom k nositeľnej technológii a skúsenosťami so širokými možnosťami jej použitia, zatiaľ čo bio-tlač sa vníma s obmedzením na odvetvie zdravotníctva. Povedomie o vynárajúcich sa technológiách mohlo tiež zohrať istú rolu, keďže 60 percent opýtaných poznalo nositeľné technológie, ale len 37 percent počulo o bio-tlači. To zvýrazňuje výzvu, ktorá sa skrýva v prispôsobení sa novej technológii, porozumení zmene a príprave vašej firmy na túto technológiu.

Pozitívna príprava

Hoci existujú rozdiely medzi trhmi, spája ich ochota pracovnej sily osvojiť si technológiu. Tento optimizmus však môže byť márny, ak sa organizácie nebudú snažiť maximalizovať príležitosti ponúkané novými technológiami. Len 14 percent zamestnancov považuje svoje organizácie za „vynikajúce“ v sledovaní pokrokov nových technológií a menej ako tretina (28 %) je presvedčená, že ich organizácie sú zvlášť dobré, keď ide o zavádzanie novej technológie. Preto prekážkou pri bezproblémovej integrácií technológií bude zrejme neschopnosť organizácií pripraviť sa a adaptovať. Významná časť (57 percent) európskych pracovníkov verí, že v najbližšom desaťročí technológia naruší odvetvia a organizačné modely.

Prispôsobenie sa výhodám

Adaptácia na nové technológie predstavuje pre podniky záťaž a môže to byť pre ne ešte ťažšie, keďže 59 percent pracovníkov je presvedčených, že to zvýši prevádzkové náklady. Sedemdesiatdeväť percent opýtaných uznáva, že technológia zlepší efektívnosť organizácií. To znamená budúcnosť, kde budeme mať viac času a budeme menej obmedzovaný tradičnými pracovnými dňami. Technologická transformácia prinesie podľa 77 percent opýtaných zisk. Podľa niektorých predpovedí odborníkov má samotný internet vecí (Internet of Things – IoT) má potenciálny globálny ekonomický vplyv až vo výške 6,2 miliardy USD do roku 2025.1 Hoci o konkrétnych číslach možno diskutovať, je jasné, že dôležitosť je pracovníkom jasná. Sedemdesiatšesť percent opýtaných verí, že technológia otvorí nové možnosti pre rast, a 74 percent uznáva, že zvýši súťaživosť v ich odvetví. Je čas zmeny a podľa 81 percent opýtaných európskych pracovníkov aj transformácie, ktorá bude výzvou pre chápanie tradičného spôsobu práce. Udržanie si kroku s touto zmenou nie je napokon len o tom, aby podniky zostali konkurencieschopné. Je to o ovládnutí technológie s cieľom uvoľniť obrovský potenciál pre budúci rast.