20
Február
2018
|
10:00
Europe/Bratislava

Nový prieskum spoločnosti Epson ukazuje, že atramentové tlačiarne vytláčajú laserové tlačiarne a stávajú sa preferovanou tlačovou technológiou

Zhrnutie

V Európe pretrvávajú mylné predstavy o technológií laserovej tlače, pritom ale rastú očakávania v oblastiach ochrany životného prostredia, nákladov a výkonnosti, čo prináša nové príležitosti pre atramentové tlačiarne

20. februára 2018 – Spoločnosť Epson, len niekoľko mesiacov potom, čo oznámila, že bude pokračovať vo zvyšovaní investícií do technológií atramentovej tlače, realizovala prieskum. Ten ukázal, že 74 % manažérov s rozhodovacími kompetenciami a influencerov v európskych firmách volí atramentové tlačiarne, ak majú dostatok informácií o výhodách tlačovej technológie. 

V rámci tohto prieskumu, ktorý bol realizovaný v online prostredí spoločnosti Epson Europe a Coleman Parkes, bolo zozbierané názory viac ako 8 000 profesionálov z 21 európskych krajín, vrátane Slovenska. Na základe nezávisle overených faktov týkajúcich sa výkonnosti firemných atramentových tlačiarní v porovnaní s laserovými technológiami bolo vytvorených niekoľko hypotéz. Tieto tvrdenia boli predložené respondentom s možnosťami odpovedí pravda/nepravda za účelom overení ich vedomostí. Výsledky boli prekvapivé. Preukázali, že stále pretrváva veľa mylných predstav ohľadom toho, aká technológia je výkonnejšia, najmä v súvislosti s odpadom a produktivitou. Len 7 % respondentov vedelo, že atramentová tlačiareň podává vyšší výkon vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, emise CO2 a spotreba energie.

Ak sa pozrieme na výsledky podľa regiónu, získame zaujímavé porovnanie medzi hlavnými trhmi v Európe. Keď sa zameriame na región 3, teda na Českú republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko, z odpovedí respondentov vyplývá, že napriek všetkým predsudkom by sa veľká väčšina 76 % opýtaných, ktorí v regióne 3 rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň, pokiaľ by boli obmedzovaní reálnými možnosťami tlače.

Väčšina respondentov 74 % sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61 % respondentov sa mylne domnievalo, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77 % opytaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšej dobe údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači. Epson, ako spoločnosť s niekoľko ročnou tradíciou inovácií v oblasti tlače, chce prehlbovať skúsenosti výhod atramentových tlačiarní ako printovej technológie, ktorá nielen pomáha dosiahnuť lepšie výsledky, ale rovnako znižuje dopad na životné prostredie.

Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK vysvetluje: „Laserové tlačiarne dlhodobo dominovali na poli kancelárskej tlače, ale uživatelia dnes hľadajú lepšie a rýchlejšie výsledky za nižšiu cenu a súčasne chcú šetriť energie. Prišli sme k závěru, že jediným spôsobom, ako tieto očakávania naplniť, je podporovať pokrok v oblasti atramentovej technológie, ktorú sme pôvodne vyvinuli pre priemyselnú tlač – prostredie, v ktorom hrá produktivita a kvalita zásadnú úlohu.“

„Tento vývoj priniesol firemné atramentové tlačiarne, ktoré ponúkajú rýchlosť až 100 strán za minútu a nízke náklady na tlač jednej stránky a v porovnaní s laserovými tlačiarňami znížia odpad až o 99 % a spotrebu energie až o 96 %. Okrem toho vyžadujú až o 98 % menej zásahov užívateľov ako laserové produkty[1]. „Atramentové tlačiarne získávajú čoraz silnějšie postavenie na trhu. Podľa analytikov trhu zo spoločnosti IDC je možné očakávať, že sektor atramentových tlačiarní v západnej Európe do roku 2020 porastie rychlosťou 10,2 %[2] (CAGR). Stále však chýba dostatočná informovanosť, a preto sme sa rozhodli upozorniť na výhody atramentových tlačiarní prostredníctvom praktického porovnania atramentovej a laserovej technológie. Rovnako chceme upozorniť na dôležitosť dopadu výberu printovej technológie každého jednotlivca.“

V dobe, keď v Európe pracovné štandardy súvisia so společenskou zodpovednosťou firiem (vratane environmentálnych a sociálnych atribútov) naberajú rozhodnutia spoločnosti Epson na dôležitosti a podnecujú zamerať sa na atramentové tlačiarne. Väčšina opýtaných Európanov (74 %) sa rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň potom, čo boli informovaní s možnosťami printovej technológie.

Výhody, ktoré atramentové tlačiarne ponúkajú, sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročnú súlad s normami pre nefinančné výkazy ako v EU, tak v ostatných částiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie oteplovania pod dvomi stupňami Celsia, ktoré bolo definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, ako sú ciele udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Epson investovala 585 miliónov eur do nových výrobnych závodov v Japonsku a na dalších trhoch. 185 miliónov eur z tejto čiastky je určených na vývoj technológie PrecisionCore – inovácie, ktorá spôsobila prevrat v sektore firemných atramnetových tlačiarní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prieskume

Spoločnosť Epson vykonala on-line prieskum na sociálnych médiách, v on-line médiách a formou oslovenia konkrétnych subjektov poštou v 21 európskych krajinách (Fínsko, Poľsko, Maďarsko, Nórsko, Rumunsko, Švédsko, Srbsko, Česká republika, Slovinsko, Holandsko, Grécko, Dánsko, Chorvátsko, Slovensko, Belgicko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Nemecko) v priebehu septembra až novembra 2017 a zhromaždila 6 326 odpovedí. Cieľom bolo overiť vedomosti respondentov týkajúcich sa laserových a atramentových printových technológií a zistiť, pre akú technológiu sa ľudia rozhodnú, ak im budú odprezentované konkrétne fakty.

Bezplatný prieskum uskutočnila on-line agentúra Coleman Parkes Research v mene spoločnosti Epson v novemberi 2017. Spoločnosť Epson získala spätnú väzba od 1 818 profesionálov z organizácií po celej Európe.

[1] Podľa testov spoločnosti BLI zadaných spoločnosťou Epson a vedených po dobu dvoch mesiacov do februára 2017 a výsledkov, ktoré boli porovnávané s vybranými konkurenčnými zariadeniami.

[2] IDC, podiel firemných atramentových tlačiarní na trhu západnej Európy, 2015

 

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder, ktorý poskytuje inovatívne riešenia pre kanceláriu, domácnosti, malé a stredné podniky a priemyselné prevádzky. Epson ponúka široký sortiment produktov od atramentových tlačiarní, tlačiarenských systémov a projektorov 3LCD až po priemyselné roboty, inteligentné okuliare a snímací systémy a používa originálne, kompaktné, úsporné a vysoko presné technológie.

Skupina Epson vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos pre komunity, v ktorých pôsobí, a na svoje celoročné snahy o znížení dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

http://global.epson.com/

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.cz

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/

 

Kontakt:

Kateřina Vymazalová

Marketing & PR Manager, CZ & SKEPSON Europe B.V.Greenline KačerovJihlavská 1558/21

140 00 Praha - Michle

M: +420 773 072 318

E-mail: katerina.vymazalova@epson.eu

 

Juraj Kačo

Account Manager

PRime time

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

M: + 421 905 414 118

T: +421 2 6726 7196

E: kaco@primetime.sk

www.primetime.sk I https://www.facebook.com/PRimetime.sk/