Praha,
12
Február
2018
|
08:00
Europe/Bratislava

Úloha učiteľov v triede sa mení, aby sa maximalizovali výhody vzdelávacej technológie pre pracovnú silu budúcnosti

Predstavujeme učiteľov budúcnosti

Kto bol váš najlepší učiteľ? Myslím si, že väčšina z nás si spomenie na mená aspoň niekoľkých obľúbených učiteľov (a niekoľkých menej obľúbených). Inšpirujúci, autoritárski, súcitiaci, nároční, zábavní – učitelia, podobne ako ktokoľvek iní, sú rôznorodí. Mnohé zo základných školských princípov a vzťahov medzi učiteľom a žiakom zostávajú podobné z generácie na generáciu. Všetko sa však mení a najnovšie inovácie v oblasti vzdelávania nebudú súvisieť so zmenou spoločenského prístupu, ale s technológiou búrajúcou pravidlá a potrebami pracoviska budúcnosti. Dynamickejšie a technologicky pokročilejšie pracovisko budúcnosti roku 2025 bude vyžadovať pracovnú silu, ktorá má spolupracovať, byť flexibilná a pohodlne si osvojovať nové zručnosti a roly. Metaučenie alebo umenie samovzdelávania bude nevyhnutnou zručnosťou. Zameranie vzdelávania a rola učiteľa sa teda mení.

„Sprievodca na ceste“ a nie „mudrc na javisku“

V najnovšom výskume o vplyve technológií na kľúčové odvetvia spoločnosť Epson požiadala 17 hlavných mysliteľov, aby opísali vzdelávacie normy pre rok 2025. Hypotézy sa potom testovali u vedúcich predstaviteľov a zamestnancov v kľúčových odvetviach. Russel Stannard, špecialista na vzdelávacie technológie a zakladateľ spoločnosti http://www.teachertrainingvideos.com/ www.teachertrainingvideos.com predpovedal, že „dôjde k posunu zručností v učení, pretože učitelia sa stanú skôr ‚sprievodcami na ceste‚ a nie ‚mudrcmi na javisku‘“. Sedemdesiat percent európskej pracovnej sily súhlasilo s touto interpretáciou očakávajúc, že učitelia preberú úlohu sprevádzania študentov cez vzdelávací proces. Šesťdesiatštyri percent súhlasilo, že použite informácií a analytické zručnosti preto budú centrom vzdelávacieho systému budúcnosti. Tento posun bude podporovať celá škála nových technológií, ako sú interaktívne projektory, 3D tlačiarne, rozšírená realita a koboty (spolupracujúce roboty), ktoré uľahčia čoraz viac poprepájané online a offline vzdelávanie. Vďaka rozšírenej realite budú napríklad niektoré vedecké pokusy praktickejšie, bezpečnejšie a menej časovo náročné, takže sa budú môcť stať súčasťou rozvrhu hodín. Podľa Davida Whitea, predsedu digitálneho vzdelávania na univerzite University of the Arts v Londýne, „vyučovať používanie technológií je zastarané, budúcnosťou je vyučovanie praktických zručností a vybavenie študentov schopnosťou používať rozličné platformy“.

Výhody „sprievodcu na ceste“

Keďže učitelia majú čoraz menšiu zodpovednosť za číre odovzdávanie vedomostí, budú mať viac možností zastávať paralelnú úlohu sprievodcu životom. Sedemdesiatdva percent Európanov očakáva, že následne sa učenie stane prispôsobenejším a osobnejším smerom k jednotlivcovi. Tiež sa predpokladá, že v roku 2025 bude vzdelávanie dynamickejšie a účinnejšie. Sedemdesiatjeden percent opýtaných súhlasí, že „zmiešané učenie“ (mix online a offline vzdelávací zdrojov) pomôže tento cieľ dosiahnuť.

Pomoc učiteľom s prispôsobovaním sa novým prioritám

Naši učitelia sú v prednej línii prichádzajúceho posunu v kultúre pracovného prostredia. Aby mohli pomáhať rozvíjať zručnosti potrebné pre pracovisko budúcnosti, učitelia si v nasledujúcom desaťročí budú musieť prispôsobiť zručnosti a prístupy. Tento proces bude zahŕňať aj isté výzvy. Hoci 63 % Európanov má pozitívny prístup k nasadzovaniu technológií, 61 % je presvedčených, že učitelia nie sú momentálne vybavení na vzdelávanie študentov v zručnostiach vyžadovaných pri technológiách, ktoré sa budú integrovať do vzdelávania v nasledujúcom desaťročí. V našom výskume sme identifikovali aj niekoľko ďalších hrozieb pre kvalitu budúceho vzdelávania. Najväčšia časť opýtaných súhlasila, že financovanie (47%), školenie učiteľov (40 %) a zastaraná technológia (34 %) by mohli byť obmedzujúcimi faktormi pri prispôsobovaní sa škôl a učiteľov novým vzdelávacím prioritám.

Obľúbený učiteľ budúcnosti

Z nášho výskumu jasne vyplýva dôležitosť spolupráce učiteľov, tvorcov politík, technologických spoločností a škôl na uľahčovaní prechodu z dnešných vzdelávacích noriem na normy v roku 2025. Je tiež jasné, že obľúbení učitelia budúcnosti budú tí, ktorí budú ovládať jazyk metavzdalávania, zmiešaného vzdelávania a prispôsobených vzdelávacích cieľov. Povzbudivých 60 % opýtaných učiteľov naznačilo, že by boli ochotní preškoliť sa na túto úlohu budúcnosti.

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete, a môžete ju stiahnuť vpravo.

 

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/