13
November
2017
|
07:00
Europe/Bratislava

Priemysel by sa mal zamerať na kybernetickú bezpečnosť, nie na neistotu práce

Nový výskum naznačuje, že zamestnanci v Európe majú väčšie obavy z vplyvu hackingu ako automatizácie práce

Priemysel sa transformuje a v srdci tejto zmeny je pripojenie. Globálne sa očakáva, že nárast priemyselný výdavkov na internet vecí dosiahne 500 miliárd USD do roku 2020.1 V tomto čoraz viac pripojenom svete bude hrať kybernetická bezpečnosť obrovskú rolu. Zaistenie správneho zabezpečenia bude pre priemysel významnou výzvou. Najnovší výskum spoločnosti Epson týkajúci sa vplyvu technológie na kľúčové podnikateľské sektory2 ukázal, že 67 % európskych zamestnancov vo výrobe verí, že kybernetická bezpečnosť predstavuje pre priemysel najväčšiu hrozbu. Toto číslo stúpa na 76 % v prípade manažérskych pozícií. Ak majú podniky reagovať na kybernetické útoky, budú sa musieť prispôsobiť.

Meniace sa vnímanie

Všeobecne prijímaným názorom je, že mnohí sa boja budúcej transformácie priemyslu, ktorá podľa nich bude znamenať rozširovanie technológie a znižovanie počtu pracovných miest. Náš prieskum tento názor výrazne nepodporil. Ukázal, že len 47 % európskych pracovníkov verí, že technológia bude mať v budúcnosti negatívny vplyv na ich pozíciu. Bezpochyby časť tohto negatívneho vplyvu súvisí skôr s následkami kyberzločinu ako s automatizovanými procesmi. Americká štúdia od spoločnosti Deloitte ukázala, že kyberzločin pôsobil na viac ako 40 % výrobných spoločností, pričom 38 % z nich utrpelo škody vo výške viac ako 1 milión USD.Priemysel musí nájsť spôsob, ako zaistiť, aby sa hrozby v podobe šifrovania alebo obyčajnej textovej správy prenášanej cez siete, nemohli infiltrovať do dôležitých systémov a spôsobiť prevádzkové prestoje. Musí byť bdelý, aby znižoval možnosti infiltrácie cez systémy firewall alebo krádeží citlivých údajov. V čoraz viac automatizovanej budúcnosti bude kľúčovým aj zabezpečenie robotickej infraštruktúry proti svojvoľnej manipulácii. Vzdelávanie bude hrať v tomto prípade kritickú úlohu.

Vzdelávanie zamestnancov

Keďže výrobný sektor tvorí 15 % európskeho HDP a viac ako 52 miliónov priamych alebo nepriamych pracovných pozícií, zamestnanci majú pozitívne vyhliadky v tejto ére neistoty. 62 % opýtaných reagovalo, že výrobné pracovné pozície nebudú nahradené technológiou, ale sa s ňou budú rozvíjať. Navyše odborníci spolu so 74 % senior manažérov v Európe si myslia, že rýchla globálna zmena vo výrobe vďaka technológii prinesie lokálnym ekonomikám a pracovným pozíciám rast. A predsa tvárou v tvár kyberzločinu to bude vzdelávanie, nie pozitivizmus, ktoré bude mať najväčší vplyv. Pri znižovaní miery kyberzločinu je dôležité informovať pracovníkov o osvedčených postupoch, pomáhať im pochopiť slabé miesta a chrániť ich pozície. Notoricky známy príklad pochádza od amerického predajcu Target, ktorému ukradli obrovské množstvá údajov prístupom cez jednoduchý e-mail dodávateľa tretej strany.4 Toto sú slabé miesta, o ktorých musia byť zamestnanci poučení, aby sa mohli chrániť.

Vnímanie pozitívneho vplyvu

Hoci je jasné, že výroba budúcnosti bude mať negatívny vplyv na pracovné miesta, naša najväčšia pozornosť by sa však predsa len mala zamerať na kyberzločin. Do roku 2020 bude existovať viac ako 12 miliárd prepojení medzi zariadeniami.5 Toto číslo zahŕňa všetko od digitalizovaných systémov distribúcie energií, až po robotickú logistickú technológiu. Podstatnou súčasťou budovania úspešne pripojenej budúcnosti bude zaistiť, aby tieto pripojenia boli bezpečné. Štúdia Európskej agentúry pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (European Agency for Network and Information Security) ukázala, že kyberzločin by mohol niektoré krajiny stáť až 1,6 percenta HDP.6 Vzhľadom na to je zrejme múdre, keď 67 % pracovníkov a 76 percent manažmentu chápe dôležitú úlohu, ktorú kyberbezpečnosť musí hrať v budúcnosti výroby.