Bratislava,
06
December
2019
|
17:14
Europe/Bratislava

Spoločnosť Epson opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči COP25

Pondelok 2. december 2019. Globálna technologická firma Epson opätovne potvrdila svoj záväzok dekarbonizácie (znížiť emisie skleníkových plynov) pred 25. konferenciou zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP25), ktorá sa bude konať v španielskom Madride od 2. do 13. decembra 2019.
Očakáva sa, že spoločnosti budú hybnou silou pri zmierňovaní vplyvov zmeny klímy a pri dosiahnutí udržateľnosti. Spoločnosť Epson verí, že jej inovácie môžu hrať hlavnú úlohu pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Prezident spoločnosti Epson Minoru Usui na podporu konferencie COP25, ktorá sa zameriava na riešenie klimatických zmien, poznamenal: "Politická a ekonomická neistota rastie a svet čelí náročným výzvam. Pevne verím, že úlohou spoločnosti Epson je pomáhať pri dosahovaní globálnej udržateľnosti a zlepšovaní sveta. Okrem našich ekologicky šetrných produktov a beztepelnej atramentovej technológie bojujeme aj s klimatickými zmenami znížením emisií skleníkových plynov vo výrobe a v celom hodnotovom reťazci, aby sme pomohli s transformáciou smerom k bezuhlíkovej budúcnosti. Zmena klímy je vážnym problémom, ktorému naša planéta čelí a spoločnosť Epson sa snaží tento problém riešiť. Stanovili sme si ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov v našich vlastných obchodných činnostiach a v celom hodnotovom reťazci, aby sme dosiahli Parížsku dohodu. Tieto ciele boli schválené iniciatívou Science Based Targets (SBTi) ako konzistentné so znalosťami o zmene klímy. Som rád, že môžem oznámiť, že spoločnosť Epson je na dobrej ceste k dosiahnutiu týchto cieľov. "

Henning Ohlsson, riaditeľ CSR, Epson Europe, dodáva: „Už nie je zodpovedné ani prijateľné čakať a sledovať či považovať zmenu klímy za normálny problém. Všetci sa musíme zaviazať, povzbudzovať ostatných - priateľov a rodiny, viesť príkladné zmeny a riadiť akcie v oblasti klímy. V podnikaní aj v súkromnom živote."

Spoločnosť Epson stanovila cieľ do roku 2025 znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) z rozsahu 1 a 2 o 19 % v porovnaní s FY2017. Vo fiškálnom roku 2018, ktorý skončil v marci 2019, spoločnosť Epson urobila veľké kroky na dosiahnutie cieľa s 15-% znížením emisií skleníkových plynov.

V budúcnosti spoločnosť plánuje dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom iniciatív zameraných na úsporu energie zameraných predovšetkým na inovácie výroby a využitie obnoviteľnej energie.