02
Október
2017
|
12:52
Europe/Bratislava

Technologické povedomie v Európe: Vieme toho dosť o tom, ako bude technológia vplývať na budúcnosť?

Európska pracovná sila nemá dostatok vedomostí o vynárajúcich sa technológiách, ktoré budú vplývať na jej budúcnosť. Čo prináša viac informácií strach alebo optimizmus?

 

Pokroky v modernej technológii prichádzajú rýchlosťou svetla. Avšak nové možnosti a rušivé technológie môžu prinášať aj prostredie technoúnavy. Nie sú to len spotrebitelia, ktorí trpia touto prívalovou vlnou technologických inovácií. Technológia je už dôležitou súčasťou moderného pracoviska, od špičkových tlačiarní po super počítače, ktoré nosíme vo vreckách. Drží povedomie krok s toľkými prichádzajúcimi technologickými inováciami?

Porozumenie technologickému povedomiu

V nedávnom výskume uskutočnenom spoločnosťou Epson, ktorý skúmal názory 17 odborníkov na globálny priemysel a 7 000 vedúcich predstaviteľov a zamestnancov európskych spoločností, preskúmali vplyv technológie na pracoviská zajtrajška. Z našich zistení je evidentné, že rýchlosť transformácie prináša niektoré závažné otázky. Náš výskum odhaľuje neočakávanú medzeru v rámci európskej pracovnej sily v povedomí okolo kľúčových technológií. Len 60 percent opýtaných počulo o nositeľných technológiách, čo znamená, že 4 z 10 európskych pracovníkov nemajú žiadne povedomie o základných technológiách, o ktorých sa predpokladá, že budú výrazne vplývať na pracoviská budúcnosti. Problém je výraznejší pri ďalších kľúčových technológiách, kde je povedomie ešte horšie, ako v prípade nositeľných technológií. Len 37 percent európskych pracovníkov vie o technológiách, ako je bio-tlač alebo „kobotika“ (kolaboratívna robotika). U opýtaných sa prejavil aj nedostatok povedomia o všeobecných technologických trendoch, pričom len 51 percent pripustilo, že pozná zmiešané učenie (zmiešané používanie online a offline nástrojov vo vzdelávaní) a iba 35 percent pozná viackanálový maloobchodný predaj (viackanálový prístup k predaju, ktorý ponúka konzistentnú online a offline skúsenosť).

Rastúce povedomie prináša pozitivizmus

Úroveň povedomia je výzvou, ale zvyšuje vzdelávanie záujem? Ako súčasť nášho výskumu sme vysvetlili rôzne nové technológie európskym pracovníkom a zistili sme, že ich porozumenie vytvára oveľa pozitívnejší pohľad do budúcnosti. Následne bola potenciálna integrácia každej jednotlivej technológie na pracovisku vnímaná optimistickejšie. Nositeľná technológia získala najviac pozitívnych odpovedí. 65 percentám pracovníkov sa táto technológia páči, pričom organickú tlač a bio-tlač s „kobotikou“ vníma pozitívne 58 a 57 percent opýtaných. V rámci týchto technológií však najviac záujmu medzi pracovníkmi vzbudila 3D tlač (66 percent ju vníma pozitívne). Keďže sa očakáva, že 3D tlač bude mať ďalekosiahly vplyv v celom priemysle (najviac pri výrobe a maloobchodnom predaji), upokojujúco pôsobí fakt, že pracovníci boli rovnako pripravení uznať potenciálny vplyv tejto technológie, keď sa rozšírilo ich povedomie o jej charakteristikách a možnostiach.

Odhodlanie dvíhať povedomie

Technologické pokroky vo vzdelávaní ponúkajú ďalší spôsob prekonania medzier v povedomí. Tie sú pracovníkmi vnímané pozitívne, pričom 68 percent vyjadrilo pozitívny postoj ku zmiešanému učeniu, 65 percent v prípade spolupracujúceho vzdelávania a 66 percent v prípade meta-učenia. Popri tom, ako sa snažíme implementovať pokroky technológie v celom priemysle, musíme rovnako tvrdo pracovať na tom, aby sme maximalizovali príležitosti, ktoré prináša. Úloha organizácií bude v tomto ohľade kľúčová. Aktuálne len 14 percent zamestnancov považuje svoje organizácie za „vynikajúce“ v monitorovaní nových technologických pokrokov. Ak sa organizácie nebudú snažiť porozumieť tomuto technologicky sa meniacemu prostrediu, povedomie pracovníkov môže len ťažko udržať krok. V konečnom dôsledku technológia neuspeje v izolácii, ale prostredníctvom úspešnej realizácie možností, ktoré ponúka. Ak máme ťažiť z revolúcie v rámci technológií na pracovisku, naším prvým krokom musí byť dvíhanie povedomia prostredníctvom priemyslu.