Bratislava,
29
Marec
2018
|
08:59
Europe/Bratislava

Technológie a nové pracovisko: Ako hláskovať "šťastie" pri ľudských zdrojoch a informačných technológiách

Ako sa naše pracovné prostredia vyvíjajú, posúva sa aj naše chápanie toho, čo definuje naplňujúci a vyvážený život. Hoci mnohí zamestnávatelia stále hovoria o dosiahnutí optimálnej rovnováhy medzi prácou a súkromným životom, faktom je, že najšťastnejší zamestnanci začínajú myšlienku oddelenia oboch rolí opúšťať a namiesto toho sa zameriavajú na ich optimálnu integráciu.

Mobilné technológie všeobecne vylepšujú spôsoby našej práce, ich vypnutie sa však stalo podstatne ťažším. Po novom je naša práca čoraz viac prepojená po celom svete a prekrývajúce sa časové pásma a rozložená pracovná doba si vyžadujú, aby sme sa prispôsobili tam, kde je to možné. Skôr než aby sme sa snažili (a často zlyhávali) udržiavať prácu a súkromný život oddelené a vyvážené, zameriavame sa aktuálne na nájdenie lepších spôsobov, ktoré by umožnili obom stránkam spolu mierumilovne koexistovať. Jedným z kľúčových bodov úspešnej realizácie tejto zmeny je spoločná technológia. Tento nový spôsob myslenia presadzuje ideu, že ak sú zamestnanci ochotní prispôsobiť svoje životné plány pracovným potrebám, potom je na zamestnávateľoch, aby to ocenili a odpovedali rovnako. Nedávny výskum dokazuje, že zamestnanci sú na tento krok pripravení.

V nedávnom výskume medzi zamestnancami v Európe, na Blízkom východe a Afrike (v oblasti EMEA) sa 87 % respondentov zhodlo, že práca na plný úväzok v kancelárii nie je ideálna pre vyváženie práce a súkromného života. Ďalších 43 % respondentov pripúšťa, že jednoducho nemajú počas dňa dosť času na to, aby mohli dokončiť svoje úlohy. Zamestnanci v priemere každý týždeň odpracujú približne 6 hodín nadčasov. Viac ako tretina (34 %) to však robí výmenou za sociálne naplnenie počas dňa, pričom 86 % respondentov tiež dospelo k záveru, že si zvyčajne svoju prácu aj pracovisko užívajú.

To, ako zladíme tieto odlišné údaje a poznatky, ktoré môžeme zistiť o účasti zamestnancov na pracovisku, by mohlo byť kľúčom k úspešným stratégiám v oblasti ľudských zdrojov v modernom pracovnom prostredí. Integrácia práce a súkromného života nie je zďaleka tak jednoduchá, vyžaduje flexibilitu a dôveru ako zo strany zamestnávateľa, tak i zamestnancov, ale výhody môžu byť podstatné pre obidve tieto strany.

Mladí mileniáli, ktorí dnes vstupujú do pracovného prostredia, chápu očakávania a do určitej miery aj novú normu, že zamestnanci musia byť k dispozícii aj mimo tradičnú pracovnú dobu, aby vyriešili naliehavé e-maily, termíny a potreby klientov[1].

[1]https://www.entrepreneur.com/article/284140

"Pracovné návyky sa budú drasticky meniť, a to nielen tým, ako pristupujeme k fyzickému priestoru, v ktorom pracujeme, ale aj tým, kým sme v našom pracovnom živote." 
Mariano Corso, vedecký pracovník, Partners for Innovation

Povzbudzujúcim je tiež to, že naše výskumy ukazujú, že napriek rastúcej dobe nadčasov – zamestnanci v oblasti EMEA odpracujú v priemere denne hodinu nadčasov, z čoho 34 % ich nemá platené – 82 % zamestnancov je všeobecne spokojných s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom. Zdá sa, že pre mnohých zostáva kľúčom k celkovému obrazu flexibilita: možnosť krátkych drobných prestávok počas pracovného dňa na vyplnenie potrieb "života", čo znamená, že hodina navyše alebo práca vo večerných hodinách nemusí byť dôvodom na obavy[1]. Či už je to dvadsať minút surfovania po internete, naplánovanie kaderníka, návšteva banky alebo stretnutie s priateľom na dlhší obed – tieto prestávky alebo prechody do osobného života z nás robia nielen šťastnejších, ale aj produktívnejších zamestnancov.

[1] Out of sight, out of mind? How and when cognitive role transition episodes influence employee performance (Zíde z očí, zíde z mysle? Ako a kedy epizódy prechodu kognitívnych rolí ovplyvňujú výkon zamestnanca), http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0018726716636204

Pravá flexibilita však nie je len o čase, ale aj o mieste. Práca na diaľku je ďalším prínosom, ktorý môže byť pre zamestnancov nesmierne atraktívny, ako aj tým, čo má vďaka technológii schopnosť vykonať revolúciu v súčasných pracovných praktikách na všetkých úrovniach riadenia, v komunikácii so zákazníkmi aj v spolupráci s kolegami. Či už ide o jednoduché zariadenia, ktorá všetci dobre poznáme, ako sú projektory a tlačiarne, alebo o novšie nástroje, ako je rozšírená realita. Tieto zariadenia môžu uľahčiť naše role, zlepšiť spoluprácu a interakciu, a umožniť ľuďom pracovať bezproblémovo v rôznych geografických oblastiach a priestoroch. V súčasnej dobe 26 % kancelárií podporuje kultúru práce z domu, pričom 82 % ľudí pracuje z domu aspoň čiastočne. Práca na diaľku, považovaná za prínosnú pre mnohých, dokonca preukázala, že hrá svoju úlohu pri podpore inklúzie. Pomáha skupinám, ako sú starší pracovníci, mladé ženy s deťmi a osoby so zdravotným postihnutím, na pracovisko vstúpiť a zostať na ňom dlhšie.

To neznamená, že je zavedenie takejto flexibility ľahké. Zmena môže byť spočiatku náročná a kľúčom k predchádzaniu možných úskalí je príprava manažmentu a zamestnancov vo vedúcich úlohách, aby sa s novými spôsobmi práce a plánovaním času vyrovnali. Správa OSN zverejnená vo februári tohto roku vrhá svetlo na tieto úskalia a vysvetľuje možné nedostatky pružného pracovného času a práce na diaľku. Tieto môžu viesť až k tomu, že ľudia budú mať tendenciu pracovať dlhšiu dobu a následne budú zažívať viac stresu[1]. Pre spoločnosť ako celok môžu byť preto užitočné iniciatívy, ktoré sú zamerané na prieskum efektívneho využitia informačných a komunikačných technológií pre prácu na diaľku a spôsoby, ako najlepšie spravovať a čo najlepšie využívať flexibilitu.

[1] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56176#.WM_5lm_yvRZ

"Technológia mení naše kancelárie aj naše životy a spoločnosť Epson je odhodlaná uľahčiť pozitívny technologický posun tým, že bude vyvíjať riešenia, ktoré zvýšia efektivitu a produktivitu pracovnej sily. Naše kľúčové technológie – nositeľné technológie, robotika, vizuálne zobrazovanie a tlačové technológie – sú pripravené poskytnúť nové možnosti pre firemné pracoviská. Napriek tomu, bez ohľadu na to, ako sa pracovisko vyvíja, zmena bude oveľa väčšia, než je súčet jej častí, a technológie ovplyvnia každého jednotlivca. Týmto spôsobom preberáme zodpovednosť za tento vývoj, ktorý bude definovať naše role v nasledujúcich 10 až 20 rokoch." 
Pán Usui, prezident spoločnosti Epson

V posledných rokoch sme zrejme dosiahli bod zvratu; naše priemyselné odvetvia a pracoviská prechádzajú dramatickými zmenami, pretvárajú spôsoby, akými sú spoločnosti organizované a akými ľudia pracujú. Flexibilné plánovanie, integrácia práce a súkromného života a technológie umožňujú zamestnancom prispôsobiť si spôsob riadenia svojej práce a umožňujú bezproblémovú spoluprácu, či už v kancelárii alebo na cestách. Teraz je čas, aby oddelenie pre ľudské zdroje a oddelenie informačných technológií začalo spoločne pracovať na prijatí tejto novej kancelárskej kultúry.

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/