Ljubljana,
06
Februar
2018
|
07:02
Europe/Amsterdam

Ali lahko snovalci politike sledijo tehnološko podprti proizvodnji?

Tehnologija bo korenito spremenila proizvodne procese, izdelke, zaposlovanje in mednarodne dobavne verige. Nadzor bo možen le s popolnoma novimi regulatorskimi okviri.

Proizvodnja podjetja so priča ogromnim spremembam. Pojav tehnologije, ki prinaša pametnejšo in bolj personalizirano proizvodnjo, spreminja prihodnost industrije.

Ključnega pomena je dejstvo, da se bo pametna proizvodnja razvijala hitro in postajala lokalizirana. Zakonodaja in regulativa bosta igrali pomembno vlogo pri razumevanju in upravljanju pretoka blaga v svetu vedno krajših dobavnih verig. Konec koncev bo uspeh širše tehnološke preobrazbe pogojen tudi z razvojem novih pravil in politik.

Spremembe pri potrošnikih

Tehnologija, ki bo katalizator sprememb v proizvodnji, je že danes pomemben del njene preobrazbe. 3D-tisk bo odskočna deska za zagotavljanje hitro prilagodljivih izdelkov. V raziskavi, ki jo je naročilo podjetje Epson in je raziskovala delovna mesta prihodnosti (opravljena je bila med septembrom in oktobrom 2016), bo tehnološki premik pozitiven za potrošnike.

65 odstotkov zaposlenih v evropskih proizvodnih podjetjih je menilo, da se bo kakovost izdelkov izboljšala s tem, ko bodo inovativne tehnologije dostopne na spletu. Njihove zmogljivosti in posledične koristi za izdelke in storitve bodo povečali zadovoljstvo potrošnikov. Vedno več nakupovalcev bo pristop »kupim tisto, kar je na voljo« zamenjalo za nov k potrošnikom usmerjen model »kupim tisto, kar lahko natisnete«, kjer se bodo želje lahko izpolnile in izdelek takoj proizvedel na prodajnem mestu.

Materialne meje prihodnosti

Medtem ko tehnološka preobrazba v proizvodnji nedvomno prinaša pomembne spremembe, se za dostavo blaga in komponent na trge po svetu še vedno zanašamo na mednarodne dobavne verige.

Na podlagi najnovejših trendov v tehnologiji je verjetno, da bodo proizvodne verige v prihodnosti veliko bolj lokalne in z manjšo potrebo po prevozu končnih izdelkov. A preden se te spremembe uresničijo, bo treba najti odgovore na številna vprašanja. Bodo v prihodnosti čez meje potovali le materiali in modeli za tisk? Se bodo delno natisnjene komponente izdelka obravnavale kot surovine ali izdelki? Katere politike glede obdavčenja, proizvodnih standardov, skladnosti in sledenja bodo veljale za širšo dobavno verigo? Kako se bodo uveljavile v bolj decentraliziranem sistemu?

Te regulatorske uganke niso omejene le na proizvodnjo. Anketiranci iz Epsonove raziskave so priznali, da bo tehnologija imela vpliv na regulatorske in politične vidike, pri čemer bi se jih 73 odstotkov strinjalo s tehnološkimi spremembami, ki bi vodile k večji ureditvi zakonskih podlag, odgovornosti in praks.

Spremembe v načinih regulacije

Regulatorska obremenitev v tehnološko spremenjeni prihodnosti bo verjetno raznolika in zapletena. Industrije, kakršno je zdravstvo, bodo tiste, kjer bo kompleksnosti več in bodo bolj podrobno razdelane, saj izzivi glede sprejemanja oziroma nošenja odgovornosti že danes predstavljajo znatno politično breme.

Tehnološka evolucija prinaša vrsto težkih izbir tudi delavcem in podjetjem. Kakšno pot bodo ubrali, bo močno odvisno tudi od regulatorskega okolja in kompleksnosti izzivov. V hitro razvijajočem se okolju bodo morali oblikovalci politik in pravil slediti razvoju tehnologije, saj bodo njihove odločitve vplivale na zmožnost proizvajalcev, da tekmujejo na vedno bolj globalnem trgu.

Želite več informacij?

Preberite si celotno poročilo, ki ga lahko tukaj prenesete s spleta.

Podjetje Epson je vodilno tehnološko podjetje, katerega cilj je povezovati ljudi, stvari in informacije na kar bolj učinkovit način z rabo natančnih tehnologij. Podjetje ima v pondbi brizgalne tiskalnike, sisteme za digitalni tisk, projektorje 3LCD, pametna očala, različne senzorje in industrijske robote. Epson se osredotoča na inoviranje in preseganje pričakovanj strank, tako na področju tiska, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav ter robotike.

Pod okriljem japonske korporacije Seiko Epson Corporation skupina Epson zaposluje več kot 80 tisoč ljudi v 86 podružnicah po svetu, ki skrbijo za razvoj skupnosti, v katerih delujejo ter si prizadeva za kar najbolj trajnostno poslovanje s čim manjšim škodljivim vplivom na okolje.www.global.epson.com

O podjetju Epson Europe

Epson Europe B.V. je podružnica s sedežem v Amsterdamu, ki skrbi za razvoj poslovanja v Evropi, Srednjem Vzhodu, Rusiji in Afriki. Zaposluje 1750 ljudi, v poslovnem letu 2016 pa je ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov.

http://www.epson.eu

Epsonova okoljska vizija 2050

http://eco.epson.com/