Ljubljana,
25
December
2017
|
10:31
Europe/Amsterdam

Etika, odgovornost in zasebnost podatkov: kako se bo razvijala regulacija na področju zdravstvenega varstva

Ali je družba pripravljena sprejeti nove vloge tehnologije na področju zdravstva?

Tehnologija bi lahko zdravstvu prinesla številne koristi. Toda zdravstveni sektor v Evropi ima do nje še vedno mešane občutke, posebej ko gre za uvajanje novih tehnologij. To sta ključni ugotovitvi nedavne raziskave družbe Epson, ki preučuje, kako bo tehnologija v prihodnosti vplivala na industrijo zdravstva.Primarna skrb zdravstvene industrije je vprašanje varnosti podatkov. Odmevni spletni napadi in zlorabe omrežij so v zadnjih letih pogosto pristali med dnevnimi novicami. Če živimo v svetu, v katerem se bojimo nezakonitega dostopa do podatkov, pa četudi gre le za naše ime in naslov, kako se bomo spoprijeli z izzzivi, povezanimi z vprašanji o kritičnih zasebnih zdravstvenih podatkih?

Soočanje s strahom pred uvajanjem novosti

Zdi se, da številne tehnološke inovacije na področju zdravstva predstavljajo uresničitev sanj. Skrbijo namreč za izboljšano oskrbo pacientov, boljše spremljanje bolnikov in bolj pozitivne kirurške rezultate. A kar zadeva tehnološke inovacije prihodnosti se mnogim zastavljajo vprašanja glede prevzemanja odgovornosti. Kdo je lastnik naših podatkov in kdo odgovoren za oskrbo pacientov? Konec koncev se zastavlja tudi vprašanje, kdo naj odgovarja za panogo zdravstva, ki se že sicer sooča z velikim časovnim pritiskom – bo mar sposobna izkoristiti prednosti novih tehnologij?

Kljub soočanju z omenjenimi izzivi, so številne prednosti tehnologije še vedno očitne. 47 odstotkov anketirancev v zdravstvenem varstvu meni, da je izguba zasebnosti podatkov sprejemljiv kompromis za bolnike, če vodi do zagotavljanja boljših diagnoz in zdravljenja. Vendar pa 67 odstotkov vprašanih meni, da lahko skrb za zasebnost podatkov zavre implementacijo nove tehnologije.

Ne le zdravstvene ustanove, tudi paciente je treba prepričati v prednosti novih tehnologij. Anketa kaže, da bo 66 odstotkov pacientov nasprotovalo daljinskemu nadzoru, 67 odstotkov anketiranih pa meni, da bolniki morda ne bodo pripravljeni uporabljati novih tehnologij.

Izziv sprejemanja sprememb

Resnični izziv te preobrazbe bo njen sprejem s strani družbe, vsaj tako meni dr. Bertalan Mesko, medicinski futurist, ki pravi: »Način ustvarjanja družbe, ki obravnava morebitne etične izzive in prihodnje scenarije, vključno s prebojnimi tehnologijami, je veliko večja ovira kot kateri koli izziv IT.«

Ključ do napredka bo gradnja ozaveščenosti o koristih, ki bi jih ta kompromis lahko prinesel v prihodnosti. Poleg tega je treba vzpostaviti smernice in zakonodajo za zagotovitev nemotenega prehoda. Močno regulativno okolje bi v hitri tehnološki revoluciji lahko poskrbelo za večji občutek varnosti.

Izziv odgovornosti

Zasebnost podatkov lahko postane največji izziv, a skrb vzbujajoča so tudi vprašanja glede odgovornosti in etike ob tehnološkem preoblikovanju na področju zdravstva. 68 odstotkov anketirancev meni, da etična vprašanja lahko zavrejo implementacijo tehnologije.

Zdi se, da vprašanje odgovornosti postaja tista ovira, ki jo moramo premagati. 70 odstotkov anketirancev je izjavilo, da bi lahko vprašanje odgovornosti pomenilo velik izziv za implementacijo novih tehnologij. Verjetno je to tudi poglavitni razlog, zakaj 58 odstotkov anketirancev meni, da zdravniki ne bodo odprtih rok sprejeli novih tehnologij.

Če želimo omogočiti tehnološko preobrazbo v zdravstvu, bomo morali premagati več kot le logistične izzive. Ključne za uspeh bodo etične osnove in vprašanje odgovornosti – gre le za zelo občutljivi področji.

Podjetje Epson je vodilno tehnološko podjetje, katerega cilj je povezovati ljudi, stvari in informacije na kar bolj učinkovit način z rabo natančnih tehnologij. Podjetje ima v pondbi brizgalne tiskalnike, sisteme za digitalni tisk, projektorje 3LCD, pametna očala, različne senzorje in industrijske robote. Epson se osredotoča na inoviranje in preseganje pričakovanj strank, tako na področju tiska, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav ter robotike.

Pod okriljem japonske korporacije Seiko Epson Corporation skupina Epson zaposluje več kot 80 tisoč ljudi v 86 podružnicah po svetu, ki skrbijo za razvoj skupnosti, v katerih delujejo ter si prizadeva za kar najbolj trajnostno poslovanje s čim manjšim škodljivim vplivom na okolje.www.global.epson.com

O podjetju Epson Europe

Epson Europe B.V. je podružnica s sedežem v Amsterdamu, ki skrbi za razvoj poslovanja v Evropi, Srednjem Vzhodu, Rusiji in Afriki. Zaposluje 1750 ljudi, v poslovnem letu 2016 pa je ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov.

http://www.epson.eu

Epsonova okoljska vizija 2050

http://eco.epson.com/