01
November
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Kako bo tehnologija spremenila poslovanje?

Evropski delavci si niso na jasnem glede vplivov tehnologije na poslovanje in želijo, da jih podjetja že zdaj začnejo pripravljati na prihajajoče se spremembe.

 

Tehnologija pospešuje revolucijo našega načina dela. Kot pri vsaki revoluciji tudi njen potek narekujejo opažanja tistih, na katere vpliva. Epson je nedavno zaključil raziskavo o tem, kakšen vpliv ima lahko po napovedih evropskih delavcev moteča tehnologija na poslovanje. Izprašali smo 17 globalnih strokovnjakov ter predstavili njihove napovedi in hipoteze več kot 7000 evropskim poslovnežem ter delavcem, da bi pridobili mnenja o teh preoblikovalnih tehnoloških trendih. Jasno je, da smo na prelomni točki. Večina vprašanih pričakuje, da bo v naslednjih 10 letih tehnologija prinesla korenite spremembe v njihove panoge. Osem odstotkov jih pričakuje, da bodo spremembe popolnoma revolucionarne, samo dva odstotka pa ne napovedujeta nobenega vpliva. Če se poslovanje spreminja, kako se bodo po pričakovanjih evropskih delavcev te spremembe odražale?

Pogledi in sektorji, ki se spreminjajo

Različne tehnologije bodo različno vplivale na sektorje, kar nakazuje tudi naša raziskava. Nosljiva tehnologija je zasedla prvo mesto med vsemi novimi tehnologijami, ki smo jih preverili (vključno s 3D-tiskanjem, umetno inteligenco, robotiko itd.). O nosljivi tehnologiji ima pozitivno mnenje 65 odstotkov evropskih delavcev, o biotiskanju in sodelovalni robotiki (sodelovalnih robotih) pa je mnenje najmanj pozitivno – z 58 oz. 57 odstotki. To neskladje je mogoče pojasniti z dojemanjem in izkušnjami iz področja uporabe nosljivih tehnologij, medtem ko je biotiskanje omejeno bolj na zdravstveni sektor. Prepoznavnost novih tehnologij ima prav tako lahko pomembno vlogo, saj nosljive tehnologije pozna 60 odstotkov vprašanih, medtem ko je za biotiskanje slišalo samo 37 odstotkov. To izpostavlja izziv pri sprejemanju nove tehnologije, razumevanju sprememb in pripravi poslovanja.

Pozitivna priprava

Kljub razlikam med trgi je tisto, kar jih povezuje, pripravljenost delovne sile na sprejetje tehnologije. Ta optimizem je lahko zaman, če organizacije same ne bodo poskušale izkoristiti vseh priložnosti, ki jih ponuja nova tehnologija. Glede na to, da samo 14 odstotkov delavcev meni, da njihove organizacije opravljajo »odlično« delo pri spremljanju tehnoloških napredkov, in jih manj kot tretjina (28 %) verjame, da zadovoljivo uvajajo novo tehnologijo, bo morda neuspeh organizacij pri pripravi ter prilagajanju tisto, kar bo predstavljalo oviro za nemoteno integracijo tehnologije. To je pomemben dejavnik, glede na to, da 57 odstotkov evropske delovne sile verjame, da bo v naslednjih desetih letih tehnologija zamajala temelje panog in organizacijskih modelov.

Prilagajanje prednostim

Medtem ko prilagajanje na nove tehnologije predstavlja breme za podjetje, saj 59 odstotkov delavcev trdi, da bi to povečalo obratovalne stroške, obstajajo močni argumenti v korist uvajanja novih tehnologij. 79 odstotkov vprašanih je priznalo, da bi tehnologija izboljšala učinkovitost organizacije. To pomeni prihodnost, kjer imamo na voljo več časa in smo manj omejeni s tradicionalnim delovnim časom. Po mnenju 77 odstotkov vprašanih bo tehnološka preobrazba prinesla tudi dobiček. Nekateri strokovnjaki napovedujejo, da bo do leta 2025 samo internet stvari (IoT) ustvaril potencialni globalni gospodarski vpliv v višini do 6,2 milijarde USD1. Čeprav lahko o teh številkah razpravljamo, je delavcem njihov pomen jasen. 76 odstotkov vprašanih meni, da bo tehnologija odprla nove priložnosti za rast, 74 odstotkov pa meni, da bi povečala konkurenčnost v panogi. To je čas za spremembo in 81 odstotkov anketiranih evropskih delavcev trdi, da nas bo ta preobrazba prisilila k razumevanju tradicionalnih načinov poslovanja. Na koncu dohitevanje te spremembe ni samo v ohranjanju konkurenčnosti, ampak v sprejetju tehnologije, ki lahko ustvari ogromen prostor za rast v prihodnosti.