Ljubljana,
18
December
2017
|
14:01
Europe/Amsterdam

Predstavljamo učitelje jutrišnjega dne

Vloga učiteljev v učilnici se spreminja tudi po zaslugi tehnologije, ki ustvarja delovna mesta prihodnosti.

Kdo je bil vaš najboljši učitelj?

Verjetno se nas večina spomni imena parih favoritov (in tistih nekaj manj prijetnih). Navdihujoči, avtoritativni, simpatični, zahtevni, zabavni – učitelji so, tako kot vsi ostali ljudje, ki jih srečujemo, vseh vrst in oblik.

Toda številni osnovni izobraževalni pristopi ter odnosi med učenci in učitelji ostajajo prepoznavni iz generacije v generacijo. Vse to se bo spremenilo, za najnovejše inovacije v izobraževanju pa ne skrbi več družba, temveč sodobna tehnologija, ki odgovarja na potrebe delovnih mest prihodnosti.

Bolj dinamična, tehnološko napredna delovna mesta, ki jim bomo priča leta 2025, bodo potrebovala tudi drugačno delovno silo, takšno, ki bo sodelovala, se prilagodila in se prilagajala novim spretnostim in vlogam. Ena izmed nepogrešljivih odlik sodobnih zaposlenih bo sposobnost samoučenja.

Posledično se spreminjata tudi način izobraževanja in vloga učiteljev.

Vodič ob strani in ne nastopač na odru

V svoji najnovejši raziskavi vpliva tehnologije na ključne sektorje gospodarstva je Epson prosil 17 vodilnih mislecev, da opišejo izobraževalne norme leta 2025. Njihove hipoteze so nato preizkusili med vodstvi in zaposlenimi v ključnih panogah gospodarstva.

Russel Stannard, izobraževalni tehnik in ustanovitelj portala www.teachertrainingvideos.com, je napovedal, da bo »učenje zahtevalo nove spretnosti, saj bodo učitelji postali bolj vodiči in svetovalci, ne bodo pa več glavni nastopajoči«.

70 odstotkov zaposlenih v evropskih podjetjih se je strinjalo z zgornjo razlago, ki predvideva, da bodo učitelji prevzeli vlogo vodenja študentov skozi učni proces. 64 odstotkov se jih je strinjalo, da bo uporaba informacijskih in analitičnih znanj v središču izobraževalnega sistema prihodnosti.

Spremembo bo podprla vrsta novih tehnologij, kot so interaktivni projektorji, 3D-tiskalniki, obogatena resničnost in sodelovalni roboti, ki bodo omogočile vedno bolj mešane načine učenja, sestavljene iz spletnih in klasičnih vsebin. Obogatena resničnost bo npr. precej bolj praktična za nekatere znanstvene prikaze, obenem bo tudi varnejša in manj zamudna.

David White, vodja oddelka digitalnega poučevanja na Umetnostni univerzi v Londonu, je mnenja, da »je učenje rabe tehnologij zastarelo; prihodnost je v učenju praktičnih znanj in opremljanju študentov s sposobnostmi rabe različnih platform in povezovanja«.

Prednosti svetovalnega pristopa

S tem, ko učitelji postanejo manj odgovorni za samo podajanje znanja, bodo prevzeli novo vlogo – hkrati bodo trenerji za življenje. 72 odstotkov Evropejcev pričakuje, da bo izobraževanje postalo bolj prilagojeno posamezniku in posledično zelo personalizirano.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo izobraževanje do leta 2025 postalo še bolj dinamično in učinkovito. 71 odstotkov anketiranih se je strinjalo s konceptom »mešanega učenja«, ki predvideva rabo spletnih in klasičnih virov ter vsebin.

Pomoč učiteljem pri prilagajanju na nove prednostne naloge

Učitelji so tisti, ki bodo prvi doživeli prihajajočo spremembo kulture delovnih mest.

Da bi pomagali razviti veščine, ki jih potrebuje delovno mesto jutrišnjega dne, bodo morali današnji učitelji v prihodnjem desetletju prilagoditi svoje sposobnosti in pristope. Brez izzivov ne bo šlo.

Medtem ko 63 odstotkov Evropejcev pozitivno sprejema uvajanje sodobnih tehnologij, jih 61 odstotkov verjame, da učitelji trenutno niso kos poučevanju študentov glede rabe tehnologije, ki bo v prihodnjem desetletju vse bolj tesno integrirana v izobraževanje.

Epsonova raziskava je prepoznala še številne dodatne grožnje za kakovost prihodnjega izobraževanja. Največji delež anketirancev se je strinjal, da bi lahko bili financiranje (47 odstotkov), izobraževanje učiteljev (40 odstotkov) in zastarela tehnologija (34 odstotkov) ključni omejevalni dejavniki pri prilagajanju šol in učiteljev na nove izobraževalne prioritete.

Najljubši učitelj prihodnosti

Epsonova raziskava jasno kaže na veliko pomembnost ustvarjanja mostu med učitelji, oblikovalci politik, šolami ter tehnološkimi podjetji – vsi omenjeni bodo morali sodelovati pri pripravi izobraževalnih norm, ki bodo veljale leta 2025.

Jasno je tudi, da bodo v prihodnje najbolj priljubljeni tisti učitelji, ki bodo znali vzpostaviti kombinacijo tehnološko podprtega (mešanega) učenja in jo združiti s personaliziranimi cilji posameznika glede izobraževanja.

Spodbudno je tudi dejstvo, da je 60 odstotkov anketiranih učiteljev pripravljenih opraviti tovrstno preobrazbo in spremeniti svojo vlogo v prihodnosti.

Želite več informacij?

Preberite si celotno poročilo, ki ga lahko tukaj prenesete s spleta

Podjetje Epson je vodilno tehnološko podjetje, katerega cilj je povezovati ljudi, stvari in informacije na kar bolj učinkovit način z rabo natančnih tehnologij. Podjetje ima v pondbi brizgalne tiskalnike, sisteme za digitalni tisk, projektorje 3LCD, pametna očala, različne senzorje in industrijske robote. Epson se osredotoča na inoviranje in preseganje pričakovanj strank, tako na področju tiska, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav ter robotike.

Pod okriljem japonske korporacije Seiko Epson Corporation skupina Epson zaposluje več kot 80 tisoč ljudi v 86 podružnicah po svetu, ki skrbijo za razvoj skupnosti, v katerih delujejo ter si prizadeva za kar najbolj trajnostno poslovanje s čim manjšim škodljivim vplivom na okolje.www.global.epson.com

O podjetju Epson Europe

Epson Europe B.V. je podružnica s sedežem v Amsterdamu, ki skrbi za razvoj poslovanja v Evropi, Srednjem Vzhodu, Rusiji in Afriki. Zaposluje 1750 ljudi, v poslovnem letu 2016 pa je ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov.

http://www.epson.eu

Epsonova okoljska vizija 2050

http://eco.epson.com/