Ljubljana,
29
Januar
2018
|
08:44
Europe/Amsterdam

Temelja delovnih mest prihodnosti: izobraževanje in tehnologija

Prepoznavanje in odstranjevanje ovir za vstop tehnologije v izobraževanje bosta ključna za uresničevanje prednosti, ki jih prinašajo nove tehnologije v poslovnih okoljih.

Priča smo dobi hitrega tehnološkega napredka v industriji. Preobrazba je prisotna v različnih panogah gospodarstva, od medicine do proizvodnje, prava in oglaševanja.

V teh spreminjajočih se okoliščinah je nujno razumevanje sprememb, ki jih utegne prinesti prihodnost. Načrtovanje za to prihodnost bo namreč zahtevalo prilagodljive izobraževalne temelje. Aktualna raziskava podjetja Epson je preučevala spremembe v industriji in evropske strokovnjake ter vodilne zaposlene vprašala o spremembah, ki jih bo prinesla tehnološko oplemenitena prihodnost.

Ključno vprašanje se glasi: kako pripraviti generacije zaposlenih na konkreten tehnološki premik?

Osvajanje znanj

Sodobna Evropa se že sooča z vse večjim pomanjkanjem usposobljenosti delovne sile. Raziskava Cedefop European Skills and Job Survey je ugotovila, da ima več kot petina evropskih odraslih manj znanj in sposobnosti kot jih zahtevajo trenutna delovna mesta. Takšno je stanje danes, v luči korenitih sprememb, ki prihajajo, pa utegnemo imeti v prihodnje obilo težav.

Izobraževanje in usposabljanje sta bila in vedno bosta temelja priprave zaposlenih na nove izzive. Podjetja zanima, kako se bodo v času hitrih sprememb prilagajali zaposleni – bo izobraževalni sistem lahko sledil spremembam? Vsak korenit premik prinaša določene težave, nič drugače ne bo s tehnološko preobrazbo; že danes lahko vidimo več ovir.

Pozitivna naravnanost ni edini izziv

Dobra novica je, da imajo evropski zaposleni pretežno pozitiven odnos do novih tehnologij. 63 odstotkov anketirancev v Epsonovi študiji je izrazilo splošno pozitivno sprejemanje implementacije novih tehnologij. Kljub temu pa je kakovost prihodnjega izobraževanja očitno ogrožena, saj zaposleni dvomijo, da bo izobraževalni sistem uspel zagotoviti vsa potrebna znanja in veščine, ki jih potrebujejo moderni zaposleni.

Finančni vložek v izobraževanje je le ena izmed ovir, ta skrbi 47 odstotkov anketirancev. Izobraževanje učiteljev je druga ovira, ki jo izpostavlja 40 odstotkov zaposlenih. Da bi zastarela tehnologija lahko postala težava podjetij, pa meni 34 odstotkov udeležencev raziskave.

Poleg izzivov uvajanja sprememb na področje izobraževanja bo zelo pomembna tudi sama kakovost izobraževanja. Polovica anketiranih meni, da se bo kakovost poučevanja zmanjšala, saj se bodo morali tudi učitelji učiti uporabljati nove tehnologije. Poleg tega 60 odstotkov anketirancev meni, da učitelji niso usposobljeni za usposabljanje študentov glede znanj in veščin rabe tehnologij, ki bodo v poslovnih okoljih prisotne v naslednjem desetletju.

Pozitiven odnos do izobraževanja

Realno je pričakovati, da bo tehnološka preobrazba povzročila revolucijo v številnih panogah. Izobraževanje je le eno izmed področij, ki ga bo pretresla. Gre hkrati za področje, ki bi lahko imelo največji vpliv na končni uspeh tehnološke preobrazbe podjetij in industrije, saj je izobraževalni sistem tisti, ki »oblikuje« prihodnjo delovno silo.Zato moramo zagotoviti uspešno spoprijemanje z izzivi, ki omejujejo sprejemanje in razumevanje tehnologij v izobraževanju, in biti pozitivni glede prihodnjih sprememb. Dobra novica je, da je 61 odstotkov anketirancev, ki delujejo v izobraževanju, izjavilo, da so se pripravljeni ponovno učiti in razvijati sposobnosti, katere bo zahteval njihov poklic v prihodnosti. Tako pozitiven odnos je vsekakor spodbuden, a zavedati se moramo, da moramo vsi skupaj podpreti razvoj izobraževanja, če želimo doseči končni skupni uspeh.

Želite več informacij?

Preberite si celotno poročilo, ki ga lahko tukaj prenesete s spleta.

Podjetje Epson je vodilno tehnološko podjetje, katerega cilj je povezovati ljudi, stvari in informacije na kar bolj učinkovit način z rabo natančnih tehnologij. Podjetje ima v pondbi brizgalne tiskalnike, sisteme za digitalni tisk, projektorje 3LCD, pametna očala, različne senzorje in industrijske robote. Epson se osredotoča na inoviranje in preseganje pričakovanj strank, tako na področju tiska, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav ter robotike.

Pod okriljem japonske korporacije Seiko Epson Corporation skupina Epson zaposluje več kot 80 tisoč ljudi v 86 podružnicah po svetu, ki skrbijo za razvoj skupnosti, v katerih delujejo ter si prizadeva za kar najbolj trajnostno poslovanje s čim manjšim škodljivim vplivom na okolje.www.global.epson.com

O podjetju Epson Europe

Epson Europe B.V. je podružnica s sedežem v Amsterdamu, ki skrbi za razvoj poslovanja v Evropi, Srednjem Vzhodu, Rusiji in Afriki. Zaposluje 1750 ljudi, v poslovnem letu 2016 pa je ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov.

http://www.epson.eu

Epsonova okoljska vizija 2050

http://eco.epson.com/