Praha,
05
Prosinec
2019
|
13:49
Europe/Amsterdam

Společnost Epson znovu potvrzuje svůj závazek vůči COP25

Globální technologická firma Epson znovu potvrdila svůj závazek dekarbonizace (snížit emise skleníkových plynů) před 25. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP25), která se bude konat ve španělském Madridu od 2. do 13. prosince

Očekává se, že společnosti budou hybnou silou při zmírňování dopadů změny klimatu a dosažení udržitelnosti. Společnost Epson věří, že její inovace mohou hrát hlavní roli při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG).

Prezident společnosti Epson Minoru Usui na podporu konference COP25, která se zaměřuje na řešení změny klimatu, poznamenal: „Politická a ekonomická nejistota roste a svět čelí náročným výzvám. Pevně věřím, že úlohou společnosti Epson je pomáhat při dosahování globální udržitelnosti a zlepšovat svět. Kromě našich ekologicky šetrných produktů a beztepelné inkoustové technologie bojujeme také s klimatickými změnami snížením emisí skleníkových plynů ve výrobě a v celém hodnotovém řetězci, abychom pomohli s transformací směrem k bezuhlíkové budoucnosti. Změna klimatu je vážným problémem, kterému naše planeta čelí, a společnost Epson se snaží tento problém řešit. Stanovili jsme si cíle pro snížení emisí skleníkových plynů v našich vlastních obchodních činnostech a v celém hodnotovém řetězci, abychom dosáhli Pařížské dohody. Tyto cíle byly schváleny iniciativou Science Based Targets (SBTi) jako konzistentní se znalostmi o změně klimatu. Jsem rád, že mohu oznámit, že společnost Epson je na dobré cestě k dosažení těchto cílů.“

Henning Ohlsson, ředitel CSR, Epson Europe, dodává: „Již není odpovědné ani přijatelné čekat a sledovat či považovat změnu klimatu za normální problém. Všichni se musíme zavázat, povzbuzovat ostatní, přátele a rodiny; vést příkladné změny a řídit akce v oblasti klimatu. V podnikání i v soukromém životě.“

Společnost Epson stanovila cíl do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů (GHG) z rozsahu 1 a 2 o 19 % ve srovnání s FY2017. Ve fiskálním roce 2018, který skončil v březnu 2019, společnost Epson učinila velké kroky k dosažení cíle s 15% snížením emisí skleníkových plynů.

V budoucnu společnost plánuje dosáhnout svého cíle prostřednictvím iniciativ zaměřených na úsporu energie zaměřených především na inovace výroby a využití obnovitelné energie.

 

 

O společnosti Epson

Společnost Epson je globální technologický lídr, který poskytuje inovativní řešení pro kanceláře, domácnosti, obchodní podniky i průmyslové provozy. Epson nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů 3LCD až po průmyslové roboty, chytré brýle a snímací systémy a využívá originální kompaktní, úsporné a vysoce přesné technologie.

Skupina Epson vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku zaměstnává více než 81 000 lidí v 85 společnostech po celém světě a je hrdá na svůj přínos komunitám, ve kterých působí, a na své trvalé snahy o snížení dopadu na životní prostředí.

www.global.epson.com

http://global.epson.com/

O společnosti Epson Europe

Společnost Epson Europe B.V. sídlí v Amsterdamu a je řídicím centrem skupiny Epson pro Evropu, Střední východ, Rusko a Afriku. Společnost Epson Europe zaměstnává 1830 lidí a ve fiskálním roce 2017 zaznamenala obrat 1,7 miliard eur. http://www.epson.cz

Environmentální vize 2050

http://eco.epson.com/