Praha,
26
Září
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Společnost Epson se zaměřuje na zvýšení povědomí firem o třech nejdůležitějších výhodách inkoustového tisku

Společnost Epson tento týden spustila svou kampaň „Volba je na vás“. Podle společnosti by měly evropské firmy učinit zásadní rozhodnutí v oblasti technologií tisku. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o třech rozhodujících výhodách inkoustového tisku a o tom, jaký zásadní vliv má volba technologie tisku na životní prostředí a společnost.

Průmyslové zkoušky a analýzy prokazují, že technologie inkoustového tisku zdaleka předčí technologii laserovou, a to zejména pokud jde o výkonnost. Mnohé evropské společnosti si ale stále tuto skutečnost plně neuvědomují. V popředí zájmu firem stojí budoucnost naší společnosti a udržitelnost a prioritou se stávají zprávy o nefinančních aktivitách. Technologie inkoustového tisku může přinést významný a pozitivní vliv, a to jak na ekologickou efektivitu, tak na produktivitu našich pracovníků.

Z tohoto důvodu je společnost Epson přesvědčena, že firmy musí lépe porozumět faktům týkajících se inkoustové a laserové technologie a rozdílům mezi nimi. Zástupci firem si mohou vyplnit dvouminutový interaktivní kvíz, který tyto skutečnosti objasní. Vyzkoušejte si ho – fakta vás možná překvapí.

Další informace o oddanosti společnosti Epson inkoustové technologii lze najít v této tiskové zprávě.

VOLBA JE NA VÁS

Věděli jste, že technika, kterou si zvolíte pro své pracoviště, může změnit budoucnost? Může mít velký dopad na životní prostředí, způsob vaší práce a mnoho dalšího… Dokonce i výběr poněkud podceňovaného pracovního vybavení – například tiskárny – může mít významný dopad. Vybrali byste si po přečtení faktů níže inkoustovou nebo laserovou tiskárnu?

Realita vás může překvapit:

ODPAD: Inkoustová tiskárna produkuje až o 99 % méně odpadu než laserová 1

SPOTŘEBA ENERGIE: Inkoustová tiskárna spotřebuje až o 96 % méně energie než laserová 2

RYCHLOST: Inkoustová tiskárna je až 3,5krát rychlejší než laserová 3

PRODUKTIVITA: Inkoustová tiskárna zkracuje dobu strávenou technickými zásahy až o 98 % oproti laserové 4

CO2: Inkoustová tiskárna produkuje až o 92 % méně emisí CO2 než laserová 5 

Zprávy z průmyslu, testy a porovnání potvrzují, co jsme si už dlouho mysleli: pokud jde o výkon a účinnost, technologie inkoustových tiskáren nad ostatními vede. Jelikož tisk zůstává i nadále podstatnou součástí našich životů, a to v práci i doma, mohou společnosti, které se rozhodnou investovat do inkoustové tiskárny, dosáhnout až o 99 % menšího objemu odpadů, o 96 % nižší spotřeby energie a strávit o 98 % méně času údržbou a servisními zásahy[1]. Inovace inkoustových tiskáren jsou cíleny přímo na potřeby dnešních podniků a výsledkem je posun od laserových tiskáren k inkoustovým, který dnes pozorujeme na evropském trhu tisku. Podniky díky této technologii začínají zaznamenávat skutečné finanční, ekologické a společenské přínosy.
Epson

Mimo tisk v kancelářích prokázala technologie inkoustových tiskáren svoji flexibilitu při změnách potřeb trhu – přetváří celé tržní segmenty včetně potiskování oděvů a dekorativního textilu nebo tisku obalů a velkoformátových cedulí a umožňuje krátkodobé výrobní procesy při současném snižování nákladů a množství odpadu.

[1] Research conducted by BLI, 2017

Poznámky:

  1. Podle testů, při kterých společnost BLI na objednávku společnosti Epson po dobu dvou měsíců do února 2017 tiskárnu porovnávala s vybranými konkurenčními zařízeními
  2. Podle testů, při kterých společnost BLI na objednávku společnosti Epson po dobu dvou měsíců do února 2017 tiskárnu porovnávala s vybranými konkurenčními zařízeními
  3. Podle testů, při kterých společnost BLI na objednávku společnosti Epson po dobu dvou měsíců do února 2017 tiskárnu porovnávala s vybranými konkurenčními zařízeními z hlediska času vytištění prvního papíru („First Paper Out Time“, FPOT) následujícího po režimu spánku přes noc
  4. Podle testů, při kterých společnost BLI na objednávku společnosti Epson po dobu dvou měsíců do února 2017 tiskárnu porovnávala s vybranými konkurenčními zařízeními
  5. Na základě získávání a zpracování surových materiálů a výroby spotřebního materiálu. Podle metodologie testů společnosti Epson: 1. Výpočet zahrnuje pouze emise CO2 jako ekologickou zátěž způsobující globální oteplování. 2. Výsledky výpočtu vycházejí z vlastních prohlášení (bez obdržení ověření třetích stran). 3. Je využíván koeficient CO2 (kg – CO2 / jednotka) publikovaný v databázi JEMAI „LCA Pro“.