Bratislava,
17
December
2019
|
16:17
Europe/Bratislava

Spoločnosť Epson získala ocenenie EcoVadis Gold za spoločenskú zodpovednosť firiem

Ocenenie radí spoločnosť Epson medzi špičkové 2 % vo svojom odbore* za udržateľnosť

 Epson Europe, 17. decembra 2019 

Nezávislí hodnotitelia EcoVadis už tretíkrát ocenili Epson Zlatým hodnotením CSR. Špičkové hodnotenie, ktoré odráža záväzok spoločnosti Epson dosiahnuť najvyššie možné medzinárodné štandardy CSR, zároveň určuje, že spoločnosť Epson je „vynikajúca“ v udržateľnom zadávaní verejných zákaziek a zdôrazňuje jej vynikajúci úspech v oblasti práce a ľudských práv aj jej kroky k ochrane životného prostredia.

Celkové výsledky ukazujú 5-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku s výrazným zvýšením skóre v oblasti práce a ľudských práv, čo znamená, že sa v oblasti CSR vo svojom odbore spoločnosť dostala medzi najvyššie dve percentá v jej oblasti podnikania*.

Minoru Usui, globálny prezident spoločnosti Epson, hovorí: „Spoločenská zodpovednosť podnikov je jadrom všetkého, čo robíme v spoločnosti Epson, a tento vynikajúci úspech v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov je pre nás rovnako dôležitý a cenný ako finančný úspech.“

„Cieľom Epsonu je byť nenahraditeľnou spoločnosťou. To znamená, že musíme vytvárať jedinečnú a dlhodobú hodnotu tým, že vyrábame vynikajúce produkty, ktoré prekračujú očakávania našich zákazníkov, riešia spoločenské potreby a – čo je dôležité – prispievajú k udržaniu nášho životného prostredia. Ako podnik sme zladili všetky naše činnosti s cieľmi OSN pre udržateľný rozvoj (SDG) a zaviazali sa k vytváraniu lepšej a udržateľnejšej budúcnosti,“ dodáva Usui.

EcoVadis – nezávislá, dôveryhodná a kolaboratívna platforma – hodnotí zameranie a činnosti spoločností a ich zverejnené správy týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného zadávania verejných zákaziek. Unikátna metóda hodnotenia spoločenskej zodpovednosti EcoVadis zahŕňa viac než 198 kategórií zadávania zákaziek, 155 krajín a 21 ukazovateľov CSR. Viac než 55 000 spoločností spolupracuje s EcoVadis na znižovaní rizík, stimulácii inovácií a budovaní transparentnosti a dôvery medzi obchodnými partnermi.

Henning Ohlsson, riaditeľ CSR, Epson Europe, hovorí: „V roku 2019 sme urobili veľký pokrok najmä v oblasti práce a ľudských práv a sme potešení, že náš úspech bol uznaný so zvýšeným celkovým skóre EcoVadis. Stále však musíme urobiť viac a budeme aj naďalej skúmať všetky aspekty nášho podnikania a dosahovať ešte ďalšie zlepšenia v oblasti udržateľnosti.“

„EcoVadis Gold je dôležitým a cenným meradlom úspechu pre naše podnikanie. Naši zákazníci vo verejnom aj súkromnom sektore stále viac vyžadujú komplexné, overiteľné audity, ktoré preukazujú skutočný záväzok k udržateľnosti pri dodržiavaní najvyšších pracovných, ľudských práv a sociálnych štandardov,“ spresňuje Ohlsson.

Ďalšie informácie o činnosti spoločnosti Epson v oblasti CSR nájdete v našej obsiahlej správe, ktorá zdôrazňuje globálny pokrok spoločnosti a kľúčové úspechy v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti, správy a riadenia spoločnosti.

Ďalšie informácie o činnosti spoločnosti Epson Europe v oblasti CSR nájdete v našom najnovšom Green Reporte.

* Výroba počítačov a priemysel periférnych zariadení.