Praha,
26
September
2017
|
09:00
Europe/Bratislava

Spoločnosť Epson sa zameriava na zvýšenie povedomia firiem o troch najdôležitejších výhodách atramentovej tlače

Spoločnosť Epson tento týždeň spustila svoju kampaň „Je to vaša voľba“. Podľa spoločnosti by mali európske firmy urobiť zásadné rozhodnutie v oblasti technológie tlače. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o troch rozhodujúcich výhodách atramentovej tlače a o tom, aký zásadný vplyv má voľba technológie tlače na životné prostredie a spoločnosť.

Testy a analýzy v priemysle ukazujú, že technológia atramentovej tlače je ďaleko pred laserovou technológiou, a to najmä pokiaľ ide o výkonnosť. Mnohé európske spoločnosti si stále túto skutočnosť úplne neuvedomujú. Budúcnosť našej spoločnosti a udržateľnosť sú v popredí záujmu podnikov a prioritou sú správy o nefinančných aktivitách. Technológia atramentovej tlače môže priniesť významný a pozitívny vplyv, a to ako na ekologickú efektivitu, tak aj na produktivitu zamestnancov.

Z tohto dôvodu je spoločnosť Epson presvedčená, že firmy musia lepšie porozumieť faktom týkajúcich sa atramentovej a laserovej technológie a rozdielom medzi nimi. Zástupcovia firiem si môžu vyplniť dvojminútový interaktívny kvíz, ktorý im tieto skutočnosti objasní. Vyskúšajte si ho – fakty vás možno prekvapia.

Ďalšie informácie o oddanosti spoločnosti Epson a atramentovej technológii môžete nájsť v tejto tlačovej správe.

VAŠA VOĽBA

Vedeli ste, že technológia na pracovnom mieste, ktorú si vyberiete, dokáže zmeniť budúcnosť? Spôsob, akým pracujete, môže mať obrovský vplyv na prostredie atď...

Dokonca aj výberom podceňovanejších technológií na pracovnom mieste, napríklad tlačiarne, môžete skutočne urobiť rozdiel. Ak by ste si mali vybrať medzi atramentovou alebo laserovou tlačiarňou, ako by ste sa rozhodli?

Fakty vás možno prekvapia:

ODPAD: Atramentová tlačiareň vytvára až o 99 % menej odpadu ako laserová 1

SPOTREBA ENERGIE: Atramentová tlačiareň spotrebuje až o 96% menej energie ako laserová 2

RÝCHLOSŤ: Atramentová tlačiareň je až 3,5-násobne rýchlejšia ako laserová​ 3

PRODUKTIVITA: Atramentové tlačiarne znižujú v porovnaní s laserovými čas strávený údržbou až o 98 % 4

CO2: Atramentová tlačiareň vytvára až o 92 % menej CO2 ako laserová 5

Prehľady, testy a porovnania z priemyslu potvrdzujú to, čomu sme už dávno verili: atramentová tlač predstihuje iné technológie z hľadiska výkonu aj úspornosti. Zatiaľ čo tlač zostáva dôležitou súčasťou našich životov – v práci aj doma –, spoločnosti, ktoré sa rozhodnú investovať do atramentových tlačiarní, môžu znížiť odpad až o 99 %, spotrebu energie o 96 % a údržbu a intervenčný čas o 98 % [1] . Inovácie v oblasti atramentovej tlače priamo pokrývajú potreby dnešných firiem, preto na európskom trhu pre firemné tlačiarne dochádza k prechodu od laserových tlačiarní na atramentové. Firmy začínajú vďaka tejto technológii vidieť skutočné finančné, environmentálne a spoločenské výhody.
Epson

Trh vyžaduje zmenu a technológia atramentovej tlače potvrdila svoju flexibilitu aj mimo výhradného použitia v kancelárii. Pretvára celé segmenty trhu vrátane módnej a dekoratívnej textilnej tlače, tlače v oblasti výroby obalov a reklamných značení širokého formátu, pričom umožňuje skrátiť výrobné procesy a zároveň znížiť náklady aj odpad.

[1] Výskum uskutočnený spoločnosťou BLI, 2017

Poznámky:

  1. Podľa testov spoločnosti BLI zadaných spoločnosťou Epson a trvajúcich viac než dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
  2. Podľa testov spoločnosti BLI zadaných spoločnosťou Epson a trvajúcich viac než dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
  3. Podľa testov spoločnosti BLI zadaných spoločnosťou Epson a trvajúcich viac než dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení, zameraných na stanovenie času do vytlačenia prvej strany (FPOT) po noci v režime spánku.
  4. Podľa testov spoločnosti BLI zadaných spoločnosťou Epson a trvajúcich viac než dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
  5. Na základe ťažby a spracovania surovín a výroby spotrebného materiálu. Testované metodológiou spoločnosti Epson: 1. Výpočet predstavuje iba emisiu CO2 ako environmentálnej záťaže v dôsledku globálneho otepľovania. 2. Výsledky výpočtu vychádzajú z vlastného vyhlásenia. (Neoverené treťou stranou). 3. Používame koeficient CO2 (kg-CO2/jednotka) uverejnený v databáze LCA Pro asociácie JEMAI. Basert på utpakkingen og behandlingen av råvarer og fremstillingen av tilbehør. Som testet med Epson-metoder: 1. Beregningen gjelder kun for CO2-utslipp som en belastende faktor for miljø og global oppvarming. 2. Resultatet av beregningen er basert på egenerklæring. (Har ikke mottatt bekreftelse fra tredjepart). 3. Vi bruker koeffisienten for CO2 (kg-CO2/enhet) som publisert i JEMAI-databaseb «LCA Pro».