twitter share quote
like_disabled
Belgrade,
25
Januar
2021
|
12:51
Europe/Amsterdam

Održivost nije presudna samo za životnu sredinu, ona je dobra i za vaše poslovanje

Održivost više nije samo termin koji kompanije koriste prilikom svog obraćanja javnosti. Održivost je postala esencijalno važan element produktivne poslovne strategije i prakse. One organizacije koje ne razmotre sve aspekte održivosti, izgubiće prednost u odnosu na konkurenciju.

Kada je tehnologija u pitanju, održivost je još važnija za klijente i zaposlene. Milenijalci, koji sve više postaju donosioci poslovnih odluka i lideri sopstvenih kompanija, veoma brinu o uticaju svojih odluka o kupovini na životnu sredinu - kako u poslu, tako i u ličnom životu. Za sve starosne grupe cena više nije jedini aspekt koji presudno utiče na odluku o kupovini – puno kupaca sada u obzir uzima i održivost kao jednu od ključnih karakteristika brenda.

Nedavno smo sproveli istraživanje koje je za cilj imalo da utvrdi odnos ljudi prema pitanju održivosti, koje pokazuje do koje mere je ekološki i društveni položaj kompanija postao važan za kupce i zaposlene. Naši podaci sugerišu da su ekološka i društvena pitanja važna za 71% ljudi, bilo da su u ulozi potrošača, donose lične odluke o kupovini (31%) ili kada gledaju organizacije za koje rade (32%).

COVID-19 je na površinu izneo mnoge teme koje su do sada bile izvan interesovanja javnosti. Pandemija je jasno ukazala na važnost društvenih i ekoloških pitanja i mnogim ljudima upravo ove teme učinila prioritetnim. Briga o ekološkim pitanjima sada je u velikoj meri u svesti društva u kome živimo. Stoga nije iznenađujuće da 75% ljudi veruje da bi poslodavci trebalo više da se usredsrede na društvena i ekološka pitanja i nakon pandemije virusa COVID-19.

Zelene tehnologije i u vašem domu

Provodeći toliko vremena u radu od kuće, mnogi od nas se u velikoj meri oslanjaju na tehnologiju koja nam omogućava da obavljamo svoje radne zadatke. Prema najnovijim podacima ONS-a, u aprilu 2020. godine 46% zaposlenih je makar jedan deo svog posla obavljalo od kuće. 86% onih koji su radili od kuće, to su činili kao direktan rezultat pandemije korona virusa.

Rad od kuće naterao je ljude da počnu da procenjuju održivost tehnologije koju koriste prilikom rada. Naše istraživanje pokazuje da 70% ispitanika veruju da tehnologija koju koristimo prilikom rada od kuće treba da bude dugotrajna, energetski efikasna i da smanjuje otpad.

Kompanije još uvek ne uspevaju da u potpunosti budu u toku

Uprkos povećanom značaju održivih i etičnih poslovnih praksi, mnoge korporacije još uvek ne uspevaju da u potpunosti isprate ove trendove. Sa najavom vakcinacije, sada smo na dugom putu koji nas vodi nazad ka ekonomskom oporavku i nekom obliku normalnosti, međutim, i dalje postoje sumnje u spremnost preduzeća u post-COVID svetu. U našem istraživanju, samo 24% donosilaca odluka veruje da su uticaj na životnu sredinu i briga za društvene probleme u potpunosti prisutni u planovima za povratak na posao i oporavak preduzeća.

Slično tome, mnoga preduzeća su još uvek neopredeljena kada se govori o važnosti ekoloških i društvenih pitanja nakon COVID19. To podvlači činjenica da samo 33% donosilaca poslovnih odluka veruje da će ekološki i društveni uticaj biti značajno važniji nakon COVID-a, naspram čak 75% potrošača i zaposlenih koji kupuju njihove proizvode ili rade za njih.

Od onih kompanija koje u našem istraživanju daju prioritet održivosti, 86% očekuje da će se poslovni profit povećati tokom narednih pet godina. Uticaj snažne ekološke i društvene reputacije osetiće se i u manje opipljivim poslovnim oblastima i podstaći će pozitivan osećaj prema brendovima. 44% veruje da snažne ekološke i društvene akcije imaju pozitivan uticaj na percepciju brenda, 40% na lojalnost zaposlenih i 38% na produktivnost radne snage.

Godine kao važan faktor

Zanimljivo je da, gledajući poslovnu zrelost, primećujemo primetan pomak u stavu. Otkrili smo da 4 od 5 novoosnovanih preduzeća kao prioritet vidi ispunjavanje ciljeva ekološkog i društvenog uticaja. Međutim, samo 2 od 3 preduzeća starija od deset godina ima iste prioritete.

Takođe smo primetili promenu mišljenja u pogledu održivosti i u zavisnosti od starosti ispitanika. Iako samo 63% ljudi starijih od 54 godine veruje da će ekološka i društvena pitanja postati suštinski značajna nakon Covida (u poređenju sa 85% generacije Z), oni su i starosna grupa koja najviše pažnje poklanja kvalitetu izrade proizvoda (51%), energetskoj efikasnosti (48%) i smanjenju otpada (45%).

Održivost će pokretati poslovne strategije

Naše istraživanje je pokazalo da će društvena i ekološka pitanja igrati istaknutu ulogu za potrošače, poslodavce i zaposlene. Mnogi među njima već razumeju da održivost više nije propratna stvar, već tema koja oblikuje pravac poslovanja. Oni koji ne uspevaju da idu u korak sa ovim aspektom poslovanja, imaće lošije rezultate, naročito ako se gleda dugoročno.