twitter share quote
like_disabled
Belgrade,
12
Septembar
2019
|
13:27
Europe/Amsterdam

Pet razloga zašto su Epsonova rešenja za projekciju pravi izbor za poslovne korisnike

Šta smo uradili da dokažemo održivost poslovanja uz brigu o životnoj sredini, omogućujući potrošačima da izaberu naše projektore mirne savesti?

U Epsonu, shvatamo održivo i odgovorno poslovanje jednako ozbiljno kao i prihod. Za nas je neprekidna težnja ka održivom poslovanju ne samo obaveza već i obećanje. Stoga, bili smo prezadovoljni kada je 48 naših projektora dobilo TCO sertifikat.

Ali šta to zapravo znači?

To znači da su u svakoj fazi – od dizajna preko, proizvodnje i upotrebe, do samog kraja veka trajanja – Epsonova rešenja za projekciju su kreirana da bi bila održiva. Više od 25 godina, TCO sertifikat uspešno adresira najveće izazove kada je u pitanju održivost – stoga je ovo velika stvar za nas.

Ali da li je to velika stvar za naše kupce?

Zašto bi ovo trebalo da se tiče jednog vlasnika preduzeća, šefa IT-a ili menadžera nabavke? Šta smo zapravo uradili da dokažemo održivost našeg poslovanja, i na taj način našim kupcima obezbedili mirnu savest kada se odluče za naše projektore?

Bilo da pričate sa potrošačima ili sa prijateljima i članovima porodice o našim rešenjima za projekciju, evo 5 razloga zašto je bitno biti TCO sertifikovan.

1. Mi kontrolišemo naše lance snabdevanja

Sva osnovna tehnologija ugrađena u naša rešenja za projekciju dizajnirana su i proizvedena u kompaniji Epson. Imajući to u vidu, naši LCD paneli i komponente su proizvedeni po najvišim standardima društvene, ekološke i korporativne odgovornosti – svi bitni kriterijumi koje je bilo potrebno ispuniti kako biste postali TCO sertifikovani.

2. Vlasnici smo sopstvenih proizvodnih pogona

S ozbirom na to da smo TCO sertifikovani, potrošači mogu mirno da spavaju znajući da ako kupe naša rešenja za projekciju, ona su proizvedena u fer uslovima rada. Kako bi potrošači bili još mirniji, važno je napomenuti da poštujemo osnovne konvencije Međunarodne organizacije rada, kao i Konvencije UN o pravima deteta, pravima radnika, te zdravlja i sigurnosti.

Zapravo, toliko smo uvereni u naše standarde proizvodnje da smo otvorili vrata naših proizvodnih pogona nezavisnim inspekcijama. Ovo će biti propraćeno godišnjim proverama i procenama rizika.

3. Želimo da zaštitimo životnu sredinu

Naša obaveza prema TCO sertifikatu je deo strategije usmerene prema smanjenju uticaja na životnu sredinu od strane naših proizvoda, a to se takođe odnosi i na naše proizvodne metode.

Potrudili smo se da drastično smanjimo uticaj naše proizvodnje na životnu sredinu. Jedan od načina na koji smo ovo uradili je smanjenje ili uklanjanje teških metala i opasnih materija kao i povećanje procenta reciklirane plastike koja se koristi u proizvodnji naših proizvoda.

Efikasnost proizvoda nam je takođe značajna. Naša rešenja za projekciju su dizajnirana da smanje uticaj na životnu sredinu i da smanje potrošnju električne energije. Na primer, kada je jedan od Epsonovih projektora u stanju mirovanja, rešim ultra-niske svetlosti smanjuje potrošnju struje.

4. Zadovoljstvo krajnjeg kupca nam je od ključne važnosti

Samo zato što nam je stalo do održivog poslovanja u oblasti IT-a, ne znači da mi štedimo na zadovoljstvu krajnjeg kupca.

Deo toga što smo TCO sertifikovani podrazumeva brigu o upotrebljivosti naših proizvoda kod krajnjih korisnika u svakom trenutku. Održivost nije zamena za učinak. Na primer, kada projektujete određeni sadržaj, funkcija optimizacije svetla na nekim od naših projektora automatski prilagodi svetlost lampe, uzimajući u obzir projektovanu sliku koja se prilagođava osvetljenju u sobi.

5. Nudimo „take-back“ pristup

Jedan od razloga zbog kojeg smo TCO sertifikovani je i to što smo impelmentirali „take-back“ pristup. Mi praktikujemo odgovorno recikliranje što znači da smo uključili strategiju recikliranja već u ranim fazama planiranja naših proizvoda koji se prodaju u Evropi.

Kliknite ovde kako biste videli koji od naših proizvoda su TCO sertifikovani.