16
maaliskuu
2017
|
09:28
Europe/Helsinki

Suomalaiset työntekijät keskimääräistä teknologiaorientoituneempia

Yhteenveto

Suomalaisyrityksissä luotetaan työntekijöiden teknologiaosaamiseen enemmän kuin muualla selviää tutkimuksesta. Suomalaisyritykset myös tukevat vertailumaiden yrityksiä innokkaammin tekniikkaa työntekijöilleen ja suhtautuvat etätyöhön myönteisesti.

Digitalisaatio ja teknologian käyttö ovat työpaikoilla jo arkipäivää. Viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana työikäisistä on tullut harjaantuneita teknologiaosaajia, jotka osaavat realistisesti arvioida IT:n ja teknologian merkitystä oman työn tekemiselle ja työnlaadulle. Epson Europen tilaaman kyselyn mukaan Suomi erottuukin edelläkävijyydellään työntekijöiden teknologiaosaamisessa. Kysely toteutettiin vuonna 2016 ja siihen vastasi 2 400 toimistotyöntekijää kaikista EMEA-maista yhteensä. Kyselyyn osallistui sata toimistotyöntekijää Suomesta.

Kyselyn mukaan suomalaisista työntekijöistä jopa 72 prosenttia kertoo, että heillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia uusien teknologiahankintojen suhteen, kun yleisesti muissa EMEA-maissa luku on 59 prosenttia[1]. Suomessa työntekijöiltä kysytään myös useammin mielipidettä (60 %) uusiin IT-hankintoihin liittyen kuin koko EMEA-alueella yhteensä (50 %).

Lisäksi uuden teknologian vaikutusta työntekoon testataan koekäytöillä enemmän Suomessa (57 %) kuin muualla (46 %). Suomalaiset ovat siis tarkempia hankintojen järkevyyden suhteen, ja he haluavat varmistaa, että uusista laitteista ja ohjelmistoista on oikeasti hyötyä.

Suomalaisyritykset tukevat etätyötä

Tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista tekee etätöitä muutaman päivän kuussa, kun muiden maiden keskiarvo on 34 prosenttia. Toisaalta taas muissa vertailumaissa etätyötä vähintään 3–4 päivää viikossa tekevien osuus oli suurempi (48 %) kuin Suomessa (41 %). Suomalaisyritykset ovat suosiollisempia etätyötä kohtaan, ainoastaan 17 prosenttia suomalaisyrityksistä ei salli etätyötä ollenkaan, kun koko tutkimuksen keskiarvo on 24 prosenttia. Edistynyt teknologia edesauttaa etätyöntekoa ja joskus etätyö jopa edellyttää sitä. Suomessa on myös hieman vertailumaita yleisempää, että yritys kustantaa työntekijälle tietotekniikkatarpeistoa. Vastanneista suomalaisista 41 prosenttia kertoo yrityksen maksavan internet-yhteyden kotona. Vajaa puolet vastaajista (44 %) ilmoittaa työnantajan kustantavan tulostimen kotiin ja 42 prosenttia saa työnantajaltaan tulostintarvikkeita. Nettikameran tai etäkokouksen mahdollistavan ohjelman yritykset maksavat 43 prosentille työntekijöistä.

 

Tietoa tutkimuksesta:

Tutkimuksen toteutti Coleman Parks lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana.

Yleisöprofiili: PK-yritykset (10–250 työntekijää). Säännöllisesti (vähintään kerran viikossa) tulostimia käyttävät työntekijät.

Yhteensä 2 400 haastattelua.

Toimistotyöntekijät seuraavissa maissa: Tšekki, Slovakia, Puola, Unkari, Romania, Belgia, Tanska, Suomi, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Etelä-Afrikka, Israel ja Kreikka.

Tutkimukseen on vastannut tähän mennessä n=2 400 toimihenkilöä. Kyselyyn vastanneet jakautuvat maittain seuraavasti: Tšekki (250), Slovakia (250), Puola (200), Unkari (200), Romania (100), Belgia (200), Tanska (100), Suomi (100), Alankomaat (200), Norja (100), Ruotsi (200), Etelä-Afrikka (200), Israel (200), Kreikka (100).

Huom. Luvut on pyöristetty yleisten käytäntöjen mukaisesti, mikä voi aiheuttaa kokonaismäärän poikkeaman sadasta prosentista.

[1] Coleman Parkes Research Ltd., Epsonin tilaama, 2017