Stockholm,
28
Februari
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

Epson-projektorer erhåller TCO-certifiering

Nu blir det ännu enklare för inköpare att välja rätt projektor - 45 av Epsons projektorer riktade mot företags- och utbildningssektorerna har erhållit TCO-certifiering.

För att få TCO-stämpeln måste produkten uppfylla ett antal kriterier för såväl miljömässig som social hållbarhet under hela livslängden, från tillverkning under användandet och i samband med att den återvinns. Kriterierna sträcker sig från arbetsförhållandena i fabriken och att det finns ett pågående arbete för att minska användningen av skadliga ämnen till att produkten ger en god bildkvalitet, är energieffektiv och att det finns en plan för ansvarsfull hantering av restprodukter när det är dags för pensionering.

”Vi är mycket nöjda över att våra projektorer erhållit TCO-certifiering”, kommenterar Henning Ohlsson, ansvarig för Corporate Social Responsibility på Epson. ”Epsons engagemang för att uppnå högsta möjliga kvalitet på våra produkter innebär att vi hanterar mycket av tillverkningen internt, vilket gör det enklare att kontrollera processerna – från produktion till leverans. Dessutom strävar vi efter att ta fram kompakta och energieffektiva produkter som minimerar miljöpåverkan, utan att kompromissa med prestanda.”

”Alla måste ta sitt ansvar för att minska miljöpåverkan. Vi på Epson har som mål att ha minskat koldioxidutsläppen över hela livscykeln för samtliga produkter och tjänster i vår portfölj med 90 procent senast år 2050.”

Epsons projektorer har utformats för att vara så energisnåla som möjligt, oavsett om de står i viloläge eller projicerar en bild i ett ljust rum. Bland annat är de aktuella modellerna utrustade med automatisk ljusoptimering, som anpassar ljusstyrkan beroende vad som projiceras – något som kan minska energiförbrukningen med upp till 27 procent.

”Vårt mål är att ständigt driva elektronikbranschen till att utveckla mer hållbara produkter. Eftersom inköpsdirektiven – till exempel inom EU – nu eftersträvar större fokus på hållbarhet kan projektorköpare använda TCO Certified som ett verktyg för att uppfylla miljömässiga och sociala mål, samtidigt som man inte behöver kompromissa med bildkvalitet och övrig prestanda”, säger Niclas Rydell, ansvarig för TCO Certified på TCO Developmet.

”TCO Certified erbjuder även företag en plattform för kontinuerlig förbättring på hållbarhetsområdet. Som ett led i certifieringen öppnade Epson dörrarna till sina produktionsanläggningar för oberoende inspektörer, vilket nu kommer att följas upp av årliga stickprovskontroller och återkommande utvärderingar.”

Epson efterlever och överträffar de standarder som fastställts av den internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization, ILO) 1, inklusive att förhindra barnarbete och att säkerställa en lägsta anställningsålder. Epson överträffar ILO-standarderna genom att insistera på en lägsta arbetsålder på 18 år (ILO-riktlinjerna säger 16 år) i samtliga sina fabriker, och säkerställer att varje enskild anställd har ett avtal med reglerad arbetstid inklusive övertidsmöjligheter. Epson betalar även löner som ligger en bra bit över genomsnittet.

TCO Certified är en global hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som grundades över 25 år sedan. Villkoren omfattar socialt ansvarsfull tillverkning, miljö, användarhälsa, säkerhet och ergonomisk utformning. Alla villkor har utvecklats utifrån ett livscykelperspektiv och omfattar tillverkning, användning och kasseringsfaser. Certifierade produktmodeller och dessas tillverkningsanläggningar kontrolleras för efterlevnad av oberoende part. Certifieringen täcker åtta produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, surfplattor, smartphones, stationära datorer, allt i ett-datorer, projektorer och headset. TCO Certified är en Klass 1-miljömärkning i enlighet med ISO 14024 .

1. ILO fastställdes år 1919 och har sedan dess samarbetat med myndigheter, arbetsgivare och personalrepresentanter från 187 medlemsstater för att etablera överenskomna arbetsnormer och utveckla program med syfte att främja humana arbetsstandarder för män och kvinnor. ILO har utvecklat åtta grundläggande konventioner som företagen bör följa. Förutom att förhindra bruk av barnarbete – med en lägsta anställningsålder på 16 år – fokuserar dessa konventioner också kraftigt på en fri personalorganisation och lika lön.

Om Epson

Epson är ett globalt ledande teknikföretag med målet att sammanföra människor, information och annat genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Med ett sortiment som omfattar såväl bläckstråleskrivare och digitala utskriftssystem som 3LCD-projektorer, armbandsur och industrirobotar fokuserar företaget på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik.

Epson-koncernen leds av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har över 76 000 anställda i 87 företag världen över. Epson är stolt över sina bidrag till de samhällen där man är verksam och över sina kontinuerliga insatser för att minska miljöpåverkan.

https://global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är koncernens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Epson Europe har 1 830 anställda och sålde för 1,7 miljarder euro under räkenskapsåret 2017. http://www.epson.se

Miljövision 2050 

http://eco.epson.com/