05
Februari
2020
|
11:26
Europe/Amsterdam

Tävlingsvillkor

 1. Inget köp krävs för att delta i tävlingen. Internetåtkomst och ett giltigt socialt mediekonto för LinkedIn krävs.
 2. Lotteriet pågår mellan den 10/2 till 23/2 2020. Endast de bidrag som publiceras inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning. 
 3. En vinnare vinner en Epson EF-100W hemmabioprojektior, värde ca 10 000 kr och skickas ut senast 3 veckor efter avslutad tävlingsperiod. 
 4. Vinnarna kontaktas via direktmeddelande på LinkedIn senast 26/2 2020. 
 5. Lotteriet arrangeras av Epson Sverige, Finlandsgatan 10, 164 74 Kista. 
 6. Vid eventuella frågor som rör lotteriet vänligen kontakta; Sara Jeppsson, sara.jeppsson@epson.eu  
 7. Endast personer över 18 år och bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Epson samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen. 
 8. De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma att användas i hanteringen av tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kommer personuppgifter såsom namn och ort publiceras i Epsons digitala kanaler. Vinnaren kan även komma att kontaktas gällande upplevelsen av Epson EF-100 hemmabioprojektor, och om hen godkänner, kan denna information även komma att användas i Epsons sociala medier. 
 9. För att delta i tävlingen gör du så här:
 10. Följ @Epson Sverige
 11. Kommentera i inlägget vilken film, gammal eller ny, som har gett dig den absolut bästa bioupplevelsen. 
 12. Fullständigt bidrag måste vara Epson tillhanda senast 23/2 2019. De bidrag som saknar efterfrågad information efter tävlingsperioden anses inte delta i tävlingen. Ett bidrag per deltagare gäller. 
 13. Det vinnande bidraget utses slumpmässigt av en jury bestående av representanter från Epson. Vinnarbidragen väljs slumpmässigt ut. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.
 14. Vinnaren måste svara på meddelanden inom 14 dagar efter att Epson har kontaktat vinnaren för att kräva sitt pris. Om priset inte tas upp efter denna tid kommer det att förfalla och arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda det oavgjorda priset till en ersättare som väljs i enlighet med dessa villkor. 
 15. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
 16. Epson tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som kan påverka slutresultatet av tävlingen.
 17. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till LinkedIn.
 18. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, att tävlingsvillkoren förändras, samt för tekniska komplikationer och felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, t.ex. hos LinkedIn.
 19. Dessa villkor regleras i enlighet med lagarna i Sverige.
 20. Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor.