02
Říjen
2017
|
12:52
Europe/Amsterdam

Technologický přehled v Evropě: Víme dost o technologiích, které formují naši budoucnost?

Evropská pracovní síla není dostatečně vzdělaná v oblasti nových technologií, které formují budoucnost. Přináší ale spíše obavy nebo optimismus?

Pokroky moderních technologií přicházejí bleskovým tempem. Technologie, které jsou klíčovou součástí moderního pracoviště, od nejnovějších tiskáren až po superpočítače kapesních rozměrů. Přesto může přibývání nových možností a revolučních technologií vytvářet prostředí „technologické únavy“. Především u spotřebitelů, kteří jsou vystaveni přívalové vlně technologických inovací. Dokáže naše vnímání s tak rychle přibývajícími technologickými inovacemi držet tempo?

Úroveň povědomí o nových technologiích

V rámci nedávného výzkumu provedeného společností Epson, který shromáždil názory 17 světových odborníků a také 7 000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců evropských firem, jsme prozkoumali dopad technologií na pracoviště zítřka. Z našich zjištění je zjevné, že rychlost proměny technologií dává za vznik řadě složitých otázek. Naši výzkumníci odhalili, že řada evropských pracovníků má překvapivou mezeru v přehledu o klíčových technologiích. Pouze 60% dotázaných slyšelo o nositelných technologiích, což znamená, že 4 z 10 evropských pracovníků neví o zásadní technologii, od které se očekává výrazný dopad na pracoviště budoucnosti. Nedostatky se dále projevují u dalších klíčových technologií, kde bylo povědomí ještě výrazně slabší než u nositelných technologií. Jen 37% evropských pracovníků zná technologie jako je biotisk nebo robotika (kolaborativní robotika). Respondenti také projevili nedostatečný přehled o obecných technologických trendech. Pouze 51% rozumělo smíšené výuce (kombinace online a offline nástrojů ve vzdělávání) a jen 35% vědělo o vícekanálovém prodeji (vícekanálový přístup k prodeji, který nabízí konzistentní používání online i offline).

Vyšší informovanost přináší pozitiva

Úroveň povědomí představuje problém pro zavedení nové technologie na pracoviště. Zvyšuje se zájem v případě, že se pracovníci o technologii dozvědí více? V rámci našeho výzkumu jsme evropským pracovníkům podrobně vysvětlili několik nových technologií a zjistili jsme, že porozumění vytváří mnohem pozitivnější přístup. Potenciální integrace každé nové technologie na pracoviště byla ve výsledku přijata optimističtěji než na začátku. Nositelné technologie, přesto dosáhly nejpozitivnějšího výsledku. 65% pracovníků, považuje tuto technologii za lákavou, zatímco organický tisk, biotisk a robotiku vnímá kladně pouze 58% z dotázaných. Ze všech zmíněných technologií však největší zájem mezi pracovníky podnítil 3D tisk, který jako pozitivní vnímá 66%. Vzhledem k výraznému dopadu, který má mít 3D tisk v rámci celého odvětví, obzvláště pak ve výrobě a prodeji, je dobrou zprávou, že si pracovníci po získání informací o charakteristikách a možnostech 3D tisku uvědomili potenciální dosah této technologie.

Zvyšujte povědomí o technologii

Technologické pokroky ve vzdělávání nabízejí cestu, jak nastavit pozitivní vnímání nových technologií u pracovníků. 68% respondentů se vyjádřilo kladně ke smíšené výuce, 65% pro výuku na základě spolupráce a 66% se kladně stavělo k meta učení. Ačkoli se snažíme implementovat výhody technologií v rámci oborů, musíme pracovat společně, abychom maximalizovali dostupné příležitosti. Role organizací je v tomto ohledu klíčová. Momentálně pouze 14% zaměstnanců považuje svou organizaci za „vynikající“ v monitorování nových technologických pokroků. Pokud se organizace nesnaží pochopit měnící se technologické prostředí, je těžké aby udrželi krok sami pracovníci. Špičkové technologie nemohou uspět samostatně, ale vyžadují úspěšnou implementaci nabízených možností. Pokud máme těžit z revoluce technologií na pracovišti, naším prvním krokem musí být zvyšování povědomí v celém oboru.

Chcete se dozvědět více?

Více informací naleznete v tiskové zprávě, kterou si můžete stáhnout zde.