02
Oktober
2017
|
12:52
Europe/Amsterdam

Tehnološka ozaveščenost v Evropi: ali vemo dovolj o tehnologiji, ki oblikuje našo prihodnost?

Evropska delovna sila ni dovolj ozaveščena o novih tehnologijah, ki oblikujejo njeno prihodnost, toda ali več informacij vzbuja strah ali optimizem?

 

Sodobna tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo. Vendar lahko pojav novih možnosti in tehnologij, ki prinašajo korenite spremembe, ustvarja preveč pritiska na posameznike. Niso samo potrošniki tisti, ki se ne znajdejo v tem valu tehnološke inovacije. Tehnologija je že ključni del modernega delovnega okolja, od vrhunskih tiskalnikov do superračunalnikov, ki jih nosimo v žepih. S pojavom takšne količine tehnoloških inovacij se postavlja vprašanje, ali smo o njej dovolj ozaveščeni.

Razumevanje tehnološke ozaveščenosti

V nedavni raziskavi, ki jo je izvedla družba Epson ter v kateri je sodelovalo 17 svetovnih strokovnjakov iz industrije in več kot 7000 evropskih poslovnežev ter delavcev, smo raziskali vpliv tehnologije na delovno mesto prihodnosti. Iz rezultatov je razvidno, da se ob splošni hitrosti preobrazbe soočamo tudi z zahtevnimi izzivi. Naša raziskava kaže na presenetljivo nizko ozaveščenost evropske delovne sile glede ključnih tehnologij. Samo 60 odstotkov vprašanih je že slišalo za nosljive tehnologije, kar pomeni, da štirje od desetih evropskih delavcev niso poznali ključne tehnologije, ki naj bi znatno vplivala na delovna mesta v prihodnosti. Nizka ozaveščenost je še bolj razvidna v okviru drugih ključnih tehnologij, ki so še manj poznane kot nosljive tehnologije. Samo 37 odstotkov evropskih delavcev je seznanjenih s tehnologijami, kot so biotiskanje in sodelovalni roboti. Pri vprašanih se je pokazalo tudi slabo poznavanje splošnih tehnoloških trendov, saj je samo 51 odstotkov poznalo pojem kombiniranega učenja (učenje z uporabo spletnih in fizičnih orodij), večkanalno maloprodajo (večkanalni pristop do maloprodaje, ki zagotavlja tako spletno kot fizično izkušnjo za stranke) pa samo 35 odstotkov.

Večja ozaveščenost izboljšuje mnenje o tehnologiji

Večanje ozaveščenosti predstavlja izziv, toda ali učenje o tehnologiji veča zanimanje zanjo? Med raziskavo smo evropskim delavcem predstavili različne nove tehnologije in ugotovili, da je z boljšim poznavanjem tehnologije njihov odnos do nje postal bolj pozitiven. Tako so možno integracijo novih tehnologij na delovno mesto sprejeli z bolj odprtimi rokami. Nosljiva tehnologija je bila še vedno sprejeta z največjim navdušenjem, saj je 65 odstotkov delavcev tehnologijo opisalo kot zanimivo, organsko tiskanje in biotiskanje ter sodelovalne robote pa je pozitivno sprejelo 58 in 57 odstotkov vprašanih. Od omenjenih tehnologij pa je pri delavcih največ zanimanja vzbudilo 3D-tiskanje, saj ga je pozitivno sprejelo 66 odstotkov vprašanih. Pričakuje se, da bo imelo 3D-tiskanje velik vpliv na celotno industrijo, predvsem pa na proizvodnjo ter maloprodajo, zato je precej vzpodbudno dejstvo, da so ta možen vpliv tehnologije prepoznali tudi delavci, ko smo jim razložili njene lastnosti in zmogljivosti.

Zavzemite se za večanje ozaveščenosti

Tehnološki napredek v izobraževanju nudi drugo pot za večanje ozaveščenosti, ki so jo pozitivno sprejeli tudi delavci, saj se jih je 68 odstotkov pozitivno odzvalo na kombinirano učenje, 65 odstotkov na sodelovalno učenje in 66 odstotkov na metaučenje. Medtem ko si prizadevamo za uvedbo prednosti tehnologije v celotni industriji, moramo enako trdo delati, da izkoristimo priložnosti, ki nam jih ponuja. V tem okviru bodo imele organizacije ključno vlogo. Trenutno samo 14 odstotkov zaposlenih meni, da njihove organizacije opravljajo »odlično« delo pri spremljanju tehnoloških napredkov. Če se organizacije ne trudijo razumeti spremenljivega tehnološkega področja, si je težko predstavljati, da mu bodo sledili delavci. Tehnologija namreč ne uspeva v osami, temveč na podlagi uspešne uvedbe možnosti, ki jih ponuja. Če želimo izkoristiti prednosti tehnološke revolucije na delovnem mestu, moramo najprej izobraziti ljudi, ki so del industrije.

Želite izvedeti več?

Celotno poročilo z vsemi informacijami lahko prenesete.