Søborg,
04
Oktober
2017
|
15:28
Europe/Amsterdam

Težke odločitve pred evropskimi podjetji v okviru odnosa do tehnologije

Pogledi svetovnih strokovnjakov iz industrije, poslovnežev ter zaposlenih kažejo na znatno pomanjkanje pripravljenosti, razumevanja in vizije za tehnološko ozaveščeno prihodnost.

 

V naslednjih letih se bodo naše panoge in delovna mesta korenito spremenila, kar bo vplivalo tako na organizacijo podjetij kot na sam način dela. Zato je treba zdaj sprejeti ključne odločitve na vseh področjih od proizvodnje ter maloprodaje do izobrazbe in zdravstva, če želimo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja prihodnost. Način izobraževanja in usposabljanja kadrov, način reguliranja industrije ter zagotavljanje, da podjetja ostanejo konkurenčna in hkrati služijo družbi, so pomembne teme pogovorov.

Ob upoštevanju teh dejstev je družba Epson nedavno izvedla raziskavo, s katero smo želeli razumeti pričakovane velike trende v tehnologijah na delovnem mestu ter kako bodo spremenile panoge in delo ter pripravljenost ljudi, da te tehnologije in spremembe sprejmejo. Ta raziskava, ki je bila prva te vrste, je preverila, kako spremembe sprejema 17 svetovnih strokovnjakov iz industrije ter več kot 7000 poslovnežev in zaposlenih v petih največjih evropskih gospodarstvih. Rezultati kažejo, da so pred posamezniki, delodajalci in zakonodajalci težke odločitve glede uvedbe tehnologij. Vprašani so izrazili mešane občutke glede teh odločitev, ki bodo lahko vplivale na zaposljivost posameznikov, uspešnost podjetij in mednarodno konkurenčnost, ter možnih koristi (in groženj) tehnologije v različnih panogah in gospodarstvih. V vseh panogah, vključno z zdravstvom, izobraževanjem, maloprodajo in proizvodnjo, več kot polovica (57 %) evropske delovne sile verjame, da bo v naslednjih desetih letih tehnologija zamajala temelje panog ter organizacijskih modelov, 6 % pa trdi, da njihova delovna mesta ne bodo več obstajala. Glede na trenutne modele ta številka kaže, da se raven zaposlovanja lahko zmanjša na 64 %, kar je manj kot pred desetimi leti.1

 

Kljub temu je 72 % vprašanih izrazilo pozitiven pogled na prihodnost, ko smo jim pokazali, kako lahko tehnologija oblikuje njihovo delovno mesto, 65 % vprašanih pa se je bilo pripravljenih prekvalificirati za nova delovna mesta. Vendar je ta optimizem lahko zaman, če organizacije same ne bodo poskušale izkoristiti vseh priložnosti, ki jih ponuja nova tehnologija. Samo 14 % zaposlenih meni, da njihove organizacije opravljajo »odlično« delo pri spremljanju tehnoloških napredkov, in manj kot tretjina (28 %) jih verjame, da zadovoljivo uvajajo novo tehnologijo, zato na vprašanje, kdo je odgovoren za spodbujanje uvedbe ter uporabe nove tehnologije, še ni konkretnega odgovora.

 

Vsi pa se strinjajo, da se bo »svet dela«, kot ga poznamo, spremenil. Kdo bo ostal uspešen in kdo ne, bo odvisno od tega, kako se mi kot posamezniki, organizacije in narodi temu prilagodimo ter napredujemo. V seriji objav bomo predstavili rezultate te raziskave ter razkrili znatno pomanjkanje pripravljenosti organizacij, da sprejmejo prednosti tehnologije, in nizko tehnološko ozaveščenost posameznikov. Ogledali si bomo tudi, kdo je za spremembe odgovoren in kako se najbolje pripraviti na prihodnost. Čeprav tehnologija morda narekuje velike spremembe, stoji za njo človeški zagon za ustvarjanje boljše družbe. Tehnologija je sredstvo za doseganje tega napredka, in ne cilj sam po sebi. Jasno pa je, da so pred evropskimi podjetji težke odločitve, kar se tiče odnosa do tehnologije.

Želite izvedeti več?

Celotno poročilo z vsemi informacijami lahko prenesete

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics