02
lokakuu
2017
|
13:52
Europe/Helsinki

Teknologiatietoisuus Euroopassa: tiedämmekö tulevaisuuttamme muovaavasta teknologiasta tarpeeksi?

Lisääkö tieto pelkoa vai optimismia?

 

Teknologian kehitys etenee salamannopeasti. Muutoksen mukana pysyminen voi olla jopa stressaavaa ja vaatii työntekijältä omaa aktiivisuutta. Pysyykö tietoisuus hurjan innovointitahdin vauhdissa?

Mitä teknologiatietoisuudella tarkoitetaan?

Epson teki hiljattain tutkimukseen, jossa haastateltiin 17 kansainvälistä toimiala-asiantuntijaa sekä 7 000 eurooppalaista yritysjohtajaa ja työntekijää. Tavoitteena oli kartoittaa vaikutuksia, joita teknologilla on huomisen työpaikkaan. Tuloksista erottuvat selvästi muutoksen nopeuden synnyttämät haastavat kysymykset. 

Parantunut tietoisuus luo positiivista ilmapiiriä

Heikko tietämys vaikeuttaa omaksumista, mutta lisääkö koulutus kiinnostusta? Yhtenä osana tutkimusta eurooppalaisille työntekijöille kuvailtiin useita uusia teknologioita. Havainto oli, että ymmärrys muuttaa asenteita huomattavasti positiivisemmiksi. Tällöin kaikkien kuvailtujen teknologioiden mahdolliseen käyttöönottoon työpaikalla suhtauduttiin myötämielisemmin. Puettava teknologia kuului tässäkin positiivisimman palautteen joukkoon: 65 prosenttia työntekijöistä pitää sitä houkuttelevana.

Tietoisuuden lisääminen kannattaa

Yksi tapa paikata tietämyksen puutteita on hyödyntää opetusmenetelmien teknologista kehitystä, johon työntekijät suhtautuvat jo valmiiksi myönteisesti. 68 prosenttia vastaajista ilmaisee myönteisyyttä sulautuvaa oppimista kohtaan, 65 prosenttia yhteisöllistä oppimista kohtaan ja 66 prosenttia metaoppimista kohtaan. Kun alalla panostetaan uusien teknologioiden käyttöönottoon, on samalla ponnisteltava yhtä lailla sen eteen, että niiden mahdollisuuksia hyödynnetään maksimaalisesti. Organisaatioilla on tässä on aivan keskeinen rooli. Nykyisellään vain 14 prosenttia työntekijöistä antaa organisaatiolleen arvosanan ”erinomainen” uuden teknologian kehityksen seuraajana. Elleivät organisaatiot pyri parhaansa mukaan ymmärtämään teknologian muuttuvia näkymiä, on vaikea kuvitella, että työntekijöiden tietoisuus voisi pysyä kehityksen tahdissa. Loppujen lopuksi teknologia yksinään ei takaa onnistumista, vaan olennaista on osata käyttää sen mahdollisuuksia menestyksekkäästi. Jos työelämän teknologisesta vallankumouksesta halutaan hyötyä, on ensin parannettava tietoisuutta koko toimialalla.

Haluatko lisätietoja?

Koko raportin kaikkine tuloksineen voi ladata täältä.