13
mei
2014
|
09:17
Europe/Amsterdam

Toneelvereniging De Lindespelers overtuigt het publiek met levensgrote projecties

Samenvatting
De Lindespelers is een toneelvereniging die al meer dan 35 jaar toneelvoorstellingen geeft in theater Het Klooster in Nuenen. Voor het stuk 'Lang & Gelukkig' stonden het technisch team en de decormedewerkers voor een grote uitdaging. Het stuk had erg veel changementen en dus is er voor gekozen een Epson EB-Z8450WU projector te gebruiken om het decor te projectoren.

De Lindespelers is eentoneelvereniging die al meer dan 35 jaar toneelvoorstellingen geeft in theaterHet Klooster in Nuenen. Bijna vijftig leden zijn wekelijks actief met repeteren,decorontwerp, licht, geluid, kleding en het opzetten van nieuwe producties. Detoneelgroep doet vrijwel alles in eigen beheer, met veel enthousiasme endoorzettingsvermogen en dat levert vaak verrassende voorstellingen op. Voor hetstuk 'Lang & Gelukkig', dat afgelopen februari in een uitverkocht theaterwerd opgevoerd, stonden het technisch team en de decormedewerkers voor eengrote uitdaging. Het stuk had erg veel changementen en het was door detechnische beperkingen in theater Het Klooster ondoenlijk om in zo'n hoog tempovan decor te wisselen. Gelukkig kan het gezelschap Jeroen Massa, productmanagerbij ICT-distributeur Copaco, tot haar vaste technische medewerkers rekenen. Hijstelde voor het decor te projecteren op een groot scherm achter het toneel meteen krachtige installatieprojector van Epson.Het resulteerde in een bijzonder geslaagde voorstelling met een overtuigendevormgeving.

Projectie over dehele breedte van het podium

“De voorstelling 'Lang & Gelukkig' is een bijzonder dynamisch stuk, waar descenes en het decor elkaar in hoog tempo afwisselen,” vertelt Massa. “Hetverhaal verplaatst zich van buiten naar binnen en weer terug. Omdat zulkesnelle decorwisselingen praktisch niet haalbaar zijn in het theater, moesten weop zoek naar een andere oplossing. Door mijn werk als product manager bijCopaco ben ik goed op de hoogte van wat er technisch allemaal mogelijk is metprojectoren en zag ik hierin wel mogelijkheden. De bedoeling van een decor isdat je echt een ruimte om de spelers heen creëert, dus wat we zochten was eenprojector waarmee we de hele breedte van het toneel konden beslaan. Daarnaastheb je in een theaterzaal te maken met veel licht dat op de spelers schijnt,waar je doorheen moet projecteren. Een krachtige projector met veellichtopbrengst is dus noodzakelijk. Met dat idee in mijn achterhoofd ben ik opzoek gegaan naar een geschikte oplossing.” Na het testen van verschillendeprojectoren werd gekozen voor de EpsonEB-Z8450WU, een krachtige 3LCD-projector met WUXGA-resolutie en 7.000 lumenaan lichtopbrengst.


Flexibel

 “Aanvankelijk vroeg iedereen zich af of ditwel zou gaan werken,” herinnert Massa zich. “Zowel de spelers als de rest vanhet team hadden zo hun twijfels. Nadat we de Epson EB-Z8450WU echter haddengetest, wist ik zeker dat we een oplossing hadden gevonden.” Theater HetKlooster heeft een mooie maar intieme zaal, waarin projectie vanaf deachterkant van het scherm niet mogelijk was en dus moest er vanaf de voorkantworden geprojecteerd, van een afstand van ongeveer 15 meter op een doek van 10x 6,5 meter (breedte x hoogte). “De projectiehoek was nog wel een uitdaging,”zegt Massa. “Je wilt natuurlijk geen slagschaduwen van de spelers op het doek,dus we moesten over de hoofden van de spelers heen projecteren. Tegelijkertijdwil je dat het beeld doorloopt tot aan de grond, want anders overtuigt het nietals decor.” Gelukkig bleek dit geen enkel probleem voor de Epson projector. “Deprojector is erg flexibel wat dat betreft en dankzij de lens-shift is hij zowelhorizontaal als verticaal erg goed aan te passen aan de situatie. Zo kregen wehet voor elkaar om een podium vullend decor te realiseren dat eruit zag alsofhet van de achterkant werd geprojecteerd, zonder schaduwen van de spelers.”

Het wow-effect

De voorstellingen zelf waren een overweldigend succes. De première was vollediguitverkocht (theater Het Klooster biedt plaats aan 265 bezoekers) en ook deoverige voorstellingen werden drukbezocht. “Zowel de spelers als de rest vanhet team zagen pas in de laatste week voor de voorstellingen het totaalbeeld.En dat nam alle twijfel weg,” lacht Massa. “De eerste reacties bestondenvoornamelijk uit: Wow! Wat mooi! Het resultaat was echt veel beter enovertuigender dan iedereen had verwacht. Een haarscherp beeld met mooie,levendige kleuren. Iedereen ging dan ook met een goed gevoel de voorstellingenin.” Terecht, zo bleek. De reacties van pers en publiek waren bijzonder lovenden niet alleen over de voorstelling zelf, ook over het decor was men bijzonderte spreken. “We kregen te horen dat het plaatje klopte, dat het eensamenhangend geheel was. En dan weet je dat je het goed hebt gedaan!”

Ook voor detoekomst

Het gebruik van de EpsonEB-Z8450WU is zo goed bevallen dat De Lindespelers bij toekomstigevoorstellingen met veel decorwisselingen zeker weer gebruik zullen maken vanprojecties. “Hadden we deze projector niet gehad, dan was het decor ergproblematisch geworden. Dit is een oplossing die we zonder twijfel de volgendekeer weer zullen inzetten,” besluit Massa.