Ljubljana,
25
Januar
2021
|
12:53
Europe/Amsterdam

Trajnostni razvoj ni pomemben le za okolje. Dober je tudi za posel.

Trajnost ni več le izraz, ki ga podjetja uporabljajo v medijskih izjavah in sporočilih za javnost. Postala je bistveni element preudarne poslovne prakse. Organizacije, ki ne bodo upoštevale trajnostnih ukrepov, bodo izgubile konkurenčno prednost.

Kar zadeva tehnologijo, je trajnost še bolj v ospredju strank in zaposlenih. Milenijci, ki vedno bolj postajajo poslovni odločevalci in vodje lastnih podjetij, zelo skrbijo glede vpliva svojih nakupnih odločitev na okolje – tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Cena ni več edini vidik, ki vodi ljudi pri nakupni odločitvi, ne glede na starost potrošnika, mnogi zdaj že upoštevajo tudi trajnostne lastnosti podjetja oziroma blagovne znamke.

Pred kratkim smo izvedli raziskavo odnosa do trajnosti, ki je razkrila, v kolikšni meri je okoljski in družbeni položaj postal novo bojišče za osvajanje src in misli kupcev ter zaposlenih. Naši podatki kažejo, da so okoljska in socialna vprašanja pomembna za 71% ljudi, ne glede na to, ali so v fazi, ko se odločajo za osebne nakupe (31 %) ali pa odločitve sprejemajo na delovnem mestu v podjetju (32 %).

COVID-19 je izpostavil številne pomisleke, ki do sedaj niso prišli na plano. Pandemija je osvetlila pomen socialnih in okoljskih vprašanj, ki so pomembna za vedno več ljudi. Skrb za okolje je zelo pomembna, saj je že v družbeni zavesti. Zato ni presenetljivo, da se 75 % vprašanih meni, da bi se morali delodajalci v času po COVID-19 bolj osredotočiti na socialna in okoljska vprašanja.

Okolju prijazne tehnologije v domačem okolju

Ker smo toliko časa preživeli doma, smo se mnogi zanašali na tehnologijo, ki nam je omogočila opravljanje naših delovnih nalog. Po zadnjih podatkih raziskave ONS je aprila 2020 46 % delovno aktivnih ljudi vsaj nekaj delovnih nalog opravljalo od doma. 86 % tistih, ki so delali od doma, je to storilo zaradi koronavirusa.

Delo od doma je ljudi spodbudilo, da so začeli ocenjevati trajnost svoje tehnologije dela na domu. Naša raziskava to odraža, saj 70 % vprašanih meni, da bi morala biti tehnologija dela na daljavo in od doma dolgotrajna, energetsko učinkovita in zmanjšati količino odpadkov.

Podjetja še vedno lovijo zaostanek

Kljub vse večjemu pomenu trajnostnih in etičnih poslovnih praks številne korporacije še vedno lovijo zaostanek. Z napovedanimi cepljenji smo zdaj na dolgi poti do gospodarskega okrevanja in neke oblike normalnosti, vendar še vedno obstajajo dvomi o pripravljenosti podjetij na svet po COVID-u. V naši raziskavi je le 24 % odločevalcev menilo, da so okoljski in družbeni vplivi v celoti vključeni v načrte za vrnitev v službo in oživitev podjetja.

Številna podjetja še vedno ne razumejo pomena okoljskih in socialnih vprašanj po COVID19. To poudarja dejstvo, da le 33 % nosilcev poslovnih odločitev verjame, da bodo ekološki in socialni vplivi po COVID bistveno pomembnejši, kar je močno v nasprotju s 75 % potrošnikov in zaposlenih, ki kupujejo od njih oziroma delajo zanje.

Izmed podjetij, ki v naši raziskavi dajejo prednost trajnosti, jih 86 % pričakuje, da se bo poslovni dobiček v naslednjem letu/petih letih povečal. Vpliv močnih okoljskih in družbenih meril bo čutiti tudi na manj oprijemljivih poslovnih področjih in bo spodbujal pozitivno naravnanost do blagovnih znamk. 44 % vprašanih meni, da močni okoljski in družbeni ukrepi pozitivno vplivajo na zaznavanje blagovne znamke, 40 % na zvestobo zaposlenih in 38 % na produktivnost delovne sile.

Faktor starosti

Zanimivo je, da ob pogledu na poslovno zrelost opazimo opazen premik v odnosu. Ugotovili smo, da štiri od petih zagonskih podjetij prednostno obravnavajo cilje okoljskega in družbenega vpliva. Toda le 2 od 3 podjetij, starejših od deset let, delujeta enako.

Opazili smo tudi premik v mnenjih glede upoštevanja trajnosti v odvisnosti od starosti anketirancev. Medtem ko le 63 % ljudi, starejših od 54 let, verjame, da bodo okoljska in socialna vprašanja postala bolj kritična po pandemiji (v primerjavi z 85 % predstavnikov generacije Z), pa ima ravno ta starostna skupina najvišja pričakovanja glede kakovosti izdelave izdelkov (51 %), energetske učinkovitosti (48 %) in zmanjšanja količine odpadkov (45 %).

Trajnost kot vodilo poslovne strategije

Naša raziskava je pokazala, kako bodo družbena in okoljska vprašanja imela vedno bolj pomembno vlogo in kako – do neke mere – ločujejo potrošnike, delodajalce in zaposlene. Čeprav mnogi razumejo, da trajnost ni več zgolj misel, temveč bo oblikovala smer podjetja in dojemanje le teh v očeh strank in zaposlenih, bodo tisti, ki ne bodo sledili tempu, na dolgi rok izgubili.