07
september
2015
|
13:10
Europe/Amsterdam

Trends op gebied van investeringen in ziekenhuistechnologie

Samenvatting
Hugh Curley van GE Capital onthult inzichten die zijn verkregen uit onderzoek naar trends op het gebied van investeringen in technologie voor de gezondheidszorg.

Hugh Curley is Strategic Relationship Manager bij GE Capital voor Epson's Europese financieringsprogramma voor eindgebruikers

Bij GE Capital werken we nauw samen met bedrijven, met inbegrip van bedrijven in de gezondheidszorg. Vele daarvan zijn actief in de technologiesector. Met name in onzekere economische tijden, waarin ziekenhuizen in Europa en elders te maken hebben met vraag naar verbeterde dienstverlening bij lagere budgetten, blijkt het vermogen om financiering te gebruiken voor het verwerven van arbeidsbesparende efficiëntie door middel van technologie populair te zijn.

Om beter inzicht te krijgen in de toekomstige richting en behoeften van de investeringen in technologie in de gezondheidszorg, hebben we een Hospital Sentiment Report gepubliceerd, samen met de European Association of Hospital Managers, waarin perspectieven van 382 senior besluitvormers in het ziekenhuiswezen, elk met verantwoordelijkheid voor beslissingen op het gebied van de aanschaf van technologie in ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Australië en Japan, zijn opgenomen.

De bevindingen suggereren dat de ziekenhuissector, ondanks economische uitdagingen, het verrassend goed doet. Veel ziekenhuismanagers zijn met succes de uitdaging aangegaan om meer te leveren met minder middelen. Velen geven tevens aan vertrouwen te hebben in hun vermogen om de best beschikbare behandelingen te blijven bieden, terwijl zij zich duidelijk realiseren dat de financieringsomgeving voor aanbieders in de gezondheidszorg moeilijk zal blijven.

Redenen om te investeren in nieuwe technologie

Over het algemeen gezien bleek uit ons onderzoek dat managers op zoek zijn naar manieren om de flexibiliteit en kostenefficiëntie van de dienstverlening in de gezondheidszorg te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit ervan wordt opgevoerd. Uit het onderzoek blijkt met name dat ziekenhuizen in toenemende mate geïnteresseerd raken in oplossingen die hen in staat stellen om processen te rationaliseren en kosten te verlagen.

Belangrijk is tevens dat managers van mening waren dat als zij niet in technologie zouden investeren, dit tot lagere efficiëntie, stijgende onderhoudskosten, afnemende winstgevendheid en een groter personeelsverloop zou leiden.

Hoofdgebieden voor investering in technologie

Onze bevindingen suggereerden tevens dat in het komende jaar IT en technologie een belangrijk aandachtsgebied zal vormen voor ziekenhuizen overal in de landen waarin het onderzoek werd gehouden, samen met apparatuur voor operatiekamers.

Ziekenhuismanagers weten dat de markt bezig is met het ontwikkelen van technologieën die tot cruciale efficiëntieverbeteringen kunnen leiden. Zij zijn zich er tevens van bewust dat een gebrek aan investeringen in opkomende technologieën zou kunnen resultaten in prestatieverlies en hogere onderhoudskosten. In 2015 bijvoorbeeld, zullen de uitgaven voor geautomatiseerde logistieke oplossingen naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen, waardoor kosten kunnen worden bespaard en de capaciteit kan worden verhoogd.

Ook de uitgaven voor sterilisatieapparatuur zullen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar verdubbelen, omdat veel ziekenhuizen kiezen voor een upgrade van hun apparatuur in plaats van nieuwe machines aan te schaffen.

In feite is de achteruitgang van bestaande apparatuur de reden die het meest door inkoopmanagers wordt genoemd met betrekking tot hun intenties om te investeren in de nabije toekomst. Dit geldt met name voor algemene beeldverwerkings- en endoscopie-apparatuur, waar meer dan een kwart van alle toekomstige investeringen om die reden zullen worden gedaan.

Hoe investeren ziekenhuismanagers?

Wij ontdekten dat 78% van alle ondervraagden in de afgelopen 12 maanden IT-apparatuur en/ of nieuwe software hebben aangeschaft voor hun ziekenhuizen, waardoor dit het gebied met de krachtigste investeringsfocus vormt.

Wij stelden tevens vast dat 43% van alle ziekenhuizen afgelopen jaar financieringsinstrumenten gebruikten om aankopen van apparatuur te financieren. Zeven op elke tien besluitvormers in ziekenhuizen zeiden dat zij bij nieuwe investeringen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid net zo veel of zelfs nog meer gebruik zullen gaan maken van financiering dan in het voorafgaande jaar. Bovendien verwacht 18% meer dan 60% van hun apparatuurbestedingen te zullen financieren met behulp van financieringsinstrumenten.

Klik hier om meer te weten te komen over Epson's assortiment van oplossingen voor de gezondheidszorg.