11
December
2017
|
07:00
Europe/Bratislava

Vďaka 3D tlači bude výroba lokálna

Továrňou budúcnosti bude obrovská, mobilná 3D tlačiareň, ktorá sa premiestňuje a tvorí na požiadanie podľa pracovnej sily v Európe

Požiadavky zákazníkov sa menia a výroba sa bude musieť prispôsobiť. V modernom prostredí sa dopyt rýchlo mení, rozdiel medzi požiadavkou zákazníka a tým, čo získa, sa každý deň zmenšuje a raste hlad po výrobkoch šitých na mieru. V tejto vlne technologickej transformácie ponúka 3D tlač výkonný nástroj výroby. Predstavuje začiatok revolúcie, ktorá povedie k budúcnosti s malými továrňami, kratšími dodávateľskými reťazcami a miestnej reakcii na dopyt. Podľa prieskumu spoločnosti Epson sa táto revolúcia nebude obmedzovať len na rýchlosť dodávok. V skutočnosti 65 percent pracovníkov v Európe verí, že kvalita tovaru sa s novými technológiami zlepší. To je jedno zo zaujímavých zistení v rámci nového výskumu spoločnosti Epson, ktorý sa týkaj vplyvu revolučných technológií na kľúčové sektory v Európe v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Tento výskum bol realizovaný vďaka rozhovorom so 17 špecialistami, ktorých hypotézy sa potom testovali v súvislosti s vnímaním zmien z pohľadu viac ako 7 000 vedúcim predstaviteľom a zamestnancom európskych spoločností.

 

 

Tlač na požiadanie

Ako sa úloha 3D tlače stáva vo výrobe čoraz dôležitejšou, vstupujeme na pôdu ultralokálnych, ultra prispôsobených produktov. Výrobu čoraz viac poháňa maloobchodný sektor, ktorý reaguje na vynárajúci sa trend „to, čo vidíte, si môžete vytlačiť“. Spotrebitelia si teraz môžu vybrať a prispôsobiť položky do úplných detailov, čo sa stáva alternatívou tradičného modelu „kúpte, čo je v ponuke“. Podľa futuristu Christophera Barnetta bude 3D tlač pilierom tejto zmeny maloobchodného prostredia. A je prínos nespočíva len v prispôsobovaní produktov. Táto technológia nám umožňuje tlačiť položky skladajúce sa z viacerých častí naraz, čo zjednodušuje komplexné dodávateľské reťazce.

 

 

Kratší dodávateľský reťazec

V mnohých odvetviach od letectva po zdravotníctvo umožní 3D tlač výrazné úspory materiálu, pričom zároveň uľahčí intuitívnu výrobu a vytvorí nové obchodné, medziodvetvové ekosystémy. Aj keď tradičné modely tovární budú mať stále dôležitú úlohu, 57 % pracovníkov vo výrobe je presvedčených, že vo všeobecnosti budú výrobné závody lokálnejšie. Odborníci tvrdia, že v tomto novom prostredí sa továrne vyvinú na obrovské mobilné tlačiarne, ktoré bude možné premiestniť do oblastí s dopytom, ako sú napríklad centrá miest. Náš výskum odhalil, že 65 % pracovníkov vo výrobe verí, že to prinesie produkty, ktoré sa budú tlačiť na požiadanie, a nie hromadne vyrábať. Veľa z toho môže znieť ako vzdialená ambícia, ale už teraz je to reálna časť výroby. Spoločnosť Epson už predstavila zaujímavý potenciál textilnej tlače na požiadanie v odvetví módy1 a integrácia 3D tlače v zdravotníctve, výrobe, produktovom dizajne a iných odvetviach už prináša hmatateľné výhody.

 

 

Podpora lokálnych prínosov

3D tlač je katalyzátorom lokálnej revolúcie, keďže 60 % pracovníkov vo výrobe tvrdí, že umožní výrobným odvetviam presunúť sa zo zámoria a lokalizovať svoju činnosť. V kombinácii so schopnosťou tovární identifikovať dopyt na diaľku bude výroba rýchlejšia, lacnejšia a schopnejšia ponúknuť produkciu na požiadanie, ktorú trh začína očakávať. Celkovo 40 percent opýtaných vo výrobnom sektore je presvedčených, že 3D tlač povedie k dodávateľským reťazcom, ktoré budú kratšie, výkonnejšie a lepšie spravované. Prispôsobená výroba zrejme naruší masovú globálnu produkciu, ako ju poznáme dnes, a tak ako pri akejkoľvek zmene bude úroveň úspechu závisieť od toho, ako na ňu zareagujeme. 3D tlač ponúkne pozitívnu zmenu výrobnému sektoru v organizáciách, ktoré sú ochotné sa prispôsobiť, a pri tom prinesie výrazné výhody obchodu, životnému prostrediu a spoločnosti, v ktorej žijeme.

 

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese stiahnuť tu.

1 https://www.engadget.com/2017/02/14/epson-digital-couture-project-new-york-fashion-week/