Praha,
03
Január
2018
|
07:00
Europe/Bratislava

Veľkosť je dôležitá: Prečo vzdelávací sektor musí brať veľkosť obrazovky vážne

Revolúcia projektorov a veľkosti obrazovky

Vizuálne komunikačné technológie – ako sú projektory a displeje – prinášajú revolúciu do spôsobu vzdelávania a uchovania informácií na školách a univerzitách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 80 % vzdelávacieho materiálu sa zapamätáva vizuálne a 90 % vďaka interaktívnym hodinám (v porovnaní len s 25 % pri jednosmerných verbálnych hodinách). Ako sa tradičný spôsob vzdelávania vytráca a digitalizácia (viac času tráveného v interiéri a pohľadom na obrazovku) narastá aj vplyv na zrak jednotlivcov. Fakty hovoria, že u polovice mladých Európanov vidieť dramatický náraz myopie (krátkozrakosti) – dvojnásobný počet v porovnaní zo stavom spred 50 rokov.

Napriek prepojeniu týchto faktov školám dnes chýba dôležité vybavenie, pokiaľ ide o správne využívanie obrazoviek.

V rámci učenia pomocou obrazoviek sú v školách na výber dve možnosti: displeje a projektory. Hoci rastúci počet škôl začína využívať displeje, pretože trh ich vníma ako prospešnejšie, výskumy ukazujú, že 58 % študentov nedokáže prečítať 70-palcový displej. Preto by mali byť projektory v zornom poli rozhodujúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania. Faktom je, že projektory sú oveľa zodpovednejšou a flexibilnejšou možnosťou. Aj keď sa očakáva, že globálny trh interaktívnych projektorov bude rásť zhruba o 27 % CAGR (zložená ročná miera rastu) v rokoch 2016 – 2020, stále neexistuje celoeurópska legislatíva. Namiesto toho sa vzdelávací sektor spolieha na prijímané usmernenia týkajúce sa toho, ako by sa táto technológia mala používať v triedach, aby bolo zaistené, že je vhodná na daný účel.

Dnešné projektory sú neuveriteľné pokročilé. Nielenže premietajú obraz v mimoriadne vysokej kvalite a farebnom jase, ale zahŕňajú až možnosti pripojenia, ktoré umožňujú interakciu BOYD (Bring Your Own Device – Prines si vlastné zariadenie), interaktívne snímanie a dotykové technológie a väčší obraz bez skreslenia. Navyše sú prenosnejšie a keď sa nepoužívajú, zaberajú oveľa menej miesta, pretože premietaciu plochu možno skryť. Napriek výhodám však tu sú stále aj potenciálne riziká (súvisiace s používaním týchto technológií), ak nie sú riadne dodržiavané štandardy pre veľkosť miestnosti, počet ľudí v triede a veľkosť obrazovky. Je dôležité, aby tí, ktorí rozhodujú o technológiách, realizovali dobre premyslenú stratégiu spojenú s analýzou požiadaviek tried a kúpili technológiu vhodnú na daný účel.

Ako spoločnosť s vedúcou pozíciou na trhu s projektormi počas posledných 13 rokov a úzko spolupracujúca s celou škálou škôl a školiacich inštitúcií Epson vie, ako viditeľnosť premietaných informácií a obrazov z prednej časti triedy po jej koniec vplýva na výsledky vzdelávania. V rámci našej podnikovo-sociálnej zodpovednosti sa spoločnosť Epson neustále snaží posúvať hranice a zabezpečiť, aby produkty skutočne napĺňali potreby používateľov. Vieme o potrebe jasných odporúčaní a práce so vzormi, aby sa zaistila správna veľkosť obrazovky a obsah nebol príliš malý, a o potrebe vysokej kvality a dobrej viditeľnosti, pričom sa berie do úvahy vzdialenosť od obrazovky a to, aby mal každý rovnaké príležitosti sa zapojiť a zdieľať informácie. Dnešné vzdelávacie metódy už nie sú len o jednej osobe, ktorá prezentuje obsah skupine študentov. V súčasnosti študenti prezentujú pred inými študentmi a používajú obrazovky na spoluprácu v rámci širšej skupiny. Triedy si preto vyžadujú plánovací proces, aby sa uľahčila vhodná integrácia technológie.

Hoci neexistuje celostná legislatíva, sú k dispozícii viaceré odporúčané postupy, ktoré by sa mali dodržiavať, aby sa minimalizoval vplyv na vzdelávaciu kapacitu a zrak študentov.

Podľa pokynov, ktoré stanovila Univerzita v Južnom Walese prostredníctvom svojej správy s názvom Audio Visual and Teaching Space Guidelines (Audiovizuálne a priestorové pokyny pre vzdelávanie), by spodná časť obrazovky nemala byť nižšie ako 1,2 m od podlahy. Minimálna vzdialenosť medzi prvým radom divákov a obrazovkou by sa mala rovnať dvojnásobku výšky obrazovky. Minimálna šírka obrazovky by mala byť rovnaká, ak vzdialenosť medzi najbližším divákom a obrazovkou. Maximálny horizontálny sledovací uhol by mal byť 45 stupňov a vertikálny 30 stupňov.

Ak ideme ešte o krok ďalej, existujú aj pokyny pre typ informácií zobrazovaných v triedach. Široko prijímané pravidlo 4-6-8 sa zakladá na odporúčaní výskumných organizácií, regulačných orgánov a štátov, že účastník najvzdialenejší od obrazovky by mal sedieť v 4-6-8-násobnej vzdialenosti vertikálnej výšky obrazovky v závislosti od vykonávanej úlohy. „Pasívne sledovanie“ (napr. pozeranie videa) môže byť z najväčšej vzdialenosti, „podrobné sledovanie“ (napr. všeobecné sledovanie prezentácií) má byť bližšie a pri „kontrolnom sledovaní“ (napr. malý text a obsah tabuliek) by najvzdialenejší účastník nemal byť ďalej ako štvornásobok vertikálnej výšky obrazovky.

Podľa správy spoločnosti Smart Cube vstupuje do určovania veľkosti obrazovky viacero faktorov vrátane výšky stropu, dĺžky a šírky miestnosti, počet ľudí v triede a dostupného rozpočtu. Je zrejmé, že to vplýva na rozhodnutie o kúpe displeja či projektora. A hoci neexistujú univerzálne uznávané štandardy pre veľkosť obrazovky, nemožno diskutovať o tomto usmernení: čím je obrazovky väčšia, tým viac informácií si publikum v triede zapamätá a porozumie im. Výsledkom je, že vzdelávací sektor, ak chce maximalizovať vzdelávací potenciál a minimalizovať vplyv na zdravie, by si mal častejšie vyberať projektory, a nie displeje.

Je jasné, že ak ide o obrazovku projektora, veľkosť je skutočne dôležitá.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.epson.sk/education

1  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

2 Nature.com 2015

3Dokument spoločnosti Epson

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Digitálne zobrazovanie Epson: zobrazovacia veľkosť v súvislosti so vzdialenosťou,12. augusta 2016