28
september
2015
|
10:59
Europe/Amsterdam

Volgende generatie apps voor de detailhandel

Samenvatting
Epson Insights heeft een gesprek met Carlos Miguel Soares, General Manager van het Portugese itBase om meer te weten te komen over nieuwe softwarebenaderingen voor de detailhandel.

Epson Insights had eerder de gelegenheid om Carlos Miguel Soares, General Manager van het Portugese itBase, te interviewen tijdens een door Epson georganiseerd ISV-evenement in het Belgische Antwerpen. In dit blog volgt wat hij te zeggen had over de vooruitzichten voor het creëren van betere klantervaringen door middel van technologie en softwaretoepassingen in de detailhandel.

Welke oplossingen ontwikkelt u voor de detailhandel?

Bij itBase hebben we onlangs veel gedaan op het gebied van software voor gegevensanalyse voor de detailhandel. Zo werken we nauw samen met een grote Europese detaillist bij het in kaart brengen van waar hun klanten in heel Europa wonen om hen te helpen meer gerichte marketing- en promotieactiviteiten uit te voeren. Maar er is nog veel meer waaraan we werken.

Hoe ziet de toekomst van de detailhandel eruit vanuit ISV-perspectief?

De detailhandel verandert in hoog tempo. Consumenten hebben het gebruik van smartphones in de detailhandel geïntegreerd door onderzoek te verrichten naar producten, prijzen te vergelijken en zowel online als in de winkel aankopen te doen. Nu is gebleken dat consumenten die gebruik maken van meerdere kanalen vaak tussen 15 en 30% meer uitgeven dan consumenten die zich beperken tot één kanaal. Retailers weten dat er een enorme kans voor hun ligt om in te spelen op deze trend als zij mensen kunnen geruststellen met betrekking tot hun privacy en veiligheid, en zij werken hard aan betere integratie van hun online en fysieke winkels.

Enkele van de meest veelbelovende mogelijkheden voor innovatieve klantervaringen houden verband met interactie met smartphones en zijn derhalve nog enigszins controversieel. Wanneer een klant eenmaal kan worden geïdentificeerd en getraceerd via apparaat herkenning bij het betreden van en winkel, zijn er veel mogelijkheden, zoals:

  • Software gebruiken om snel regelmatige koopgewoonten te analyseren of te bepalen wat een consument heeft bekeken in de online winkel. Deze informatie kan vervolgens worden doorgestuurd naar een winkelmedewerker die de bezoeker daarop gericht advies kan geven.
  • De beweging van de mobiele apparaten van klanten in de winkel volgen en winkelmedewerkers naar consumenten leiden die een bepaalde tijd lang niet hebben bewogen en dus mogelijk ondersteuning nodig hebben.
  • Daarnaast kan een vergelijkbare reeks van opdrachten worden gebruikt om een korte productinformatievideo aan te bieden aan de klant als er geen winkelmedewerkers beschikbaar zijn of als een klant eerder heeft aangegeven de voorkeur te geven aan deze virtuele vorm van ondersteuning.
  • Consumenten zullen tevens grotere mogelijkheden krijgen met deze technologie, doordat zij mobiele betalingen kunnen uitvoeren die direct worden geregistreerd bij de kassa's, zonder dat zij in de rij hoeven te gaan staan.

Is de technologie die dit mogelijk maakt al beschikbaar?

Ja, dat is inderdaad het geval. De echte uitdaging voor retailers is echter om een brug te slaan tussen de oudere technologie en nieuwe hardware die met de cloud is verbonden, gegevens verzamelt en een platform biedt voor het gebruiken van de toepassingen die door ISV's zijn ontwikkeld. Retailers zijn op zoek naar gemakkelijk te installeren oplossingen zoals Epson's nieuwe POS-apparaten (Point-Of-Sale), die vanaf het laagste niveau het meerkanaals concept ondersteunen en die zijn ontworpen om te helpen de wachttijden in de winkel te beperken en een verbeterde klantervaring te bieden.

Zijn consumenten klaar voor de komende veranderingen?

In sommige gevallen, zoals bij mobiele betaling, vragen zij hier in toenemende mate om. Retailers weten echter dat zij de visie van de toekomst van de detailhandel die ik hierboven heb geschetst alleen volledig kunnen realiseren met toestemming van de consument. Om deze te verkrijgen is het belangrijk om na te denken over de privacy en beveiliging van gegevens. In dit opzicht is de discussie nog volop gaande.

Wat echter grote indruk maakt bij de detailhandel is dat retailers steeds weer oplossingen voor uitdagingen op technologiegebied vinden en, als zij eenmaal voldoende vertrouwen hebben opgebouwd, binnen weken, niet maanden, in actie komen en deze implementeren.

Klik hier om meer te weten te komen over Epson's assortiment van oplossingen voor de detailhandel